logo
logo

Informace školy

 1. Pokyny MŠMT k provozu škol ve školním roce 2021/2022

 2. Řád školní družiny

 3. Školní řád 2019

 4. Obecné dokumenty

 5. Školní řád - úplné znění

 6. Školní vzdělávací program

 7. Výroční zprávy

 8. Rozpočet školy

 9. Školní časopis

Formuláře a žádosti

 1. Přihláška do ŠK

 2. Informace pro rodiče

 3. Formuláře ke stažení