logo
logo
 • V oblasti preventivních opatření v boji proti drogám a jiným negativním jevům je zpracován minimální preventivní program.
 • V rámci programu nabízíme celou řadu zájmových aktivit a kroužků.
 • Seznam kroužků pro školní rok 2018/2019

Informace k zájmovým kroužkům

 • Přehled kroužků je orientační, v případě velkého (malého) zájmu může dojít ke změnám.
 • Přihlašování zájemců proběhne na e-mailovou adresu vedoucího kroužku 5. 9. 2018 od 18 hodin do 6. 9. 2018 do 18 hodin. Přihláška je závazná na celý školní rok.
 • Při přihlašování je nutné uvést jméno - příjmení - třídu žáka.
 • Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení.
 • Ti, kteří nebudou zařazeni po naplnění kapacity kroužku, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.
 • Dne 12. 9. 2018 od 18hodin do 13. 9. 2018 do 18 hodin proběhne druhé kolo přihlašování do nenaplněných kroužků.
 • Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
 • Kroužky budou zahájeny od října 2018.

Platby kroužků

 • Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45 minut činí 40 Kč.
 • Kroužky „keramika“ a „Hlásek“ budou zpoplatněny sumou 50 Kč
 • Úhrada leden - červen 2019