logo
logo
  • V oblasti preventivních opatření v boji proti drogám a jiným negativním jevům je zpracován minimální preventivní program.

Informace k zájmovým kroužkům

 V prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebudou z epidemiologických důvodů probíhat žádné zájmové kroužky.

Pokud dojde ke zlepšení epidemiologické situace, bude proveden zápis do kroužků a výuka v nich bude zahájena.