logo
logo

Šablony I.

30.10.2018

       

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola  Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Šablony 2017

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006246                                                                                      

Datum zahájení projektu:                                          1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:              31. 8.2019
Předpokládaná doba trvání:                                     24 měsíců

Podporujeme zvířata v liberecké ZOO

02.07.2018

Ve školním roce 2017/2018 jsme podpořili chov gibona bělolícího a levharta čínského.