logo
logo

Operační program Jan Amos Komenský

03.10.2023

 

Operační program

Jan Amos Komenský

Je spolufinancován Evropskou unií

 

Projekt školy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je spolufinancován EU.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Doučování žáků

29.03.2022

                               

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

Šablony III

03.11.2021

Projekt
ŠABLONY SEDMIČKA 2021
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Šablony Sedmička 2021 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021941 je spolufinancován EU.

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, sdílení zkušeností pedagogů, extrakurikulární a rozvojové aktivity žáků.

Šablony II

06.10.2021

POMÁHÁME ZVÍŘÁTKŮM V ZOO

09.09.2020

Podpora zvířat v liberecké zoologické zahradě se stala pro naší „SEDMIČKU“ již tradicí. V letošním roce se pomoci dočkala ZEBRA CHAPMANOVA, jejíž rodnou domovinou je jižní Afrika. Od 4. prosince máme patronát nad tímto ušlechtilým zvířetem. Chov zebry jsme podpořili částkou 11.500,- Kč. Peníze získala škola ze sběru druhotných surovin . 

Určitě naší zebru v Liberci v letošním roce také navštívíme. 

Šablony I.

30.10.2018

       

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola  Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Šablony 2017

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006246                                                                                      

Datum zahájení projektu:                                          1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:              31. 8.2019
Předpokládaná doba trvání:                                     24 měsíců