logo
logo

Podpora chovu vybraných zvířat

18.12.2018

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do sponzorování zvířat v ZOO v Liberci vybraných našimi žáky. Od 6.prosine 2018 podporujeme chov tučňáka Humboldtova a surikaty.

Šablony I.

30.10.2018

       

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola  Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Šablony 2017

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006246                                                                                      

Datum zahájení projektu:                                          1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:              31. 8.2019
Předpokládaná doba trvání:                                     24 měsíců