logo
logo
Prezenční výuka I. stupně od 12.4.2021

Prezenční výuka I. stupně od 12.4.2021

07.04.2021

Vážení rodiče,

pokyny pro zahájení prezenční výuky od 12.4.2021 najdete v EŽK na nástěnce školy.

Milada Mizerová, ředitelka školy

Informace k zápisu do prvních tříd

Informace k zápisu do prvních tříd

10.03.2021

Podobně jako v minulém roce budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021 prostřednictvím aplikace Zápisy online, na kterou bude zveřejněn odkaz. V letošním roce plánujeme otevřít čtyři třídy.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení. O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka. Seznam přijatých dětí bude  zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy 21.4.2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

ležité informace k zápisu najdete po rozkliknutí letáku v příloze.

 

 

 

 

Foto ke článku

Uzavření škol od 1.3.2021

26.02.2021

Vážení rodiče,

Z nařízení vlády se od 1.3.2021 uzavírají školy včetně 1. a 2. ročníků. Ruší se i provoz školní družiny. Děti těchto tříd přejdou na distanční výuku podle pokynů třídních učitelek. Sledujte prosím, EŽK.

Provozní hodiny sekretariátu v době nouzového stavu jsou v pondělí a ve středu  9.00 – 11.00.

Ošetřovné škola nepotvrzuje, formulář žádosti o ošetřovné je ke stažení https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Pondělní obědy, které nemají děti odhlášené, budou vydávány v pokladně školní jídelny 1.3. v čase 10.30 – 11.30 v boxíkách. Další pokyny týkající se provozu ŠJ najdete na stránkách http://www.sjmbvaclavkova.cz

Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

Foto ke článku

Upozornění

24.02.2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 22.2.2021 se všem osobám od 25.2. 2021 nařizuje mít ve všech vnitřních prostorech školy, na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

 

Foto ke článku

Jarní prázdniny

03.02.2021

 

Termín letošních jarních prázdnin je pro okres Mladá Boleslav 8.2. – 12.2.2021.

V této době bude škola uzavřena, v provozu nebude ani sekretariát školy.

Pro děti zaměstnanců IZS bude zajištěn volnočasový program na 5.ZŠ.

Program je určen pro děti do 10 let, je nutné se přihlásit telefonicky nebo emailem a program bude probíhat v čase 7.00 – 16.00.

 

Kontakty pro přihlášení k volnočasovým aktivitám na prázdninový týden:

Základní škola Ml. Boleslav, Dukelská 1112 

https://www.5zsmb.cz/   

Sekretariát:    326 211 170, 5zsmb@5zsmb.cz