logo
logo
Foto ke článku

Prázdninový provoz

02.07.2020

7.7. 2020 - 10.7. 2020 sekretariát otevřen v pondělí a ve středu 9.00 - 12.00

13.7. 2020 - 14.8. 2020 škola i sekretariát jsou mimo provoz

17.8. 2020 - 31.8. 2020 sekretariát otevřen v pondělí a ve středu 9.00 - 12.00

 

Foto ke článku

Poděkování rodičům

26.06.2020


Vážení rodiče, 
jménem vedení školy a všech učitelů, vám děkuji  za spolupráci v dnes uzavřeném školním roce, který nebyl lehký ani pro učitele, ani pro žáky a tím méně pro vás, rodiče. Děkuji za váš vstřícný přístup, za suplování role učitele a za trpělivost. Vím, jak byla pro mnohé z vás situace obtížná a časově náročná a jak obrovský úkol jste zvládli. Smekám pomyslný klobouk a věřím, že děti vám vše v budoucnu vrátí.
Pokud bych vám mohla vystavit vysvědčení za uplynulé tři měsíce, hodnotila bych vaši snahu na výbornou.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji klidné léto, plné sluníčka a pohody.
Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

 

Foto ke článku

Zakončení školního roku

17.06.2020

Organizace posledního školního dne v roce 2019/2020

Protože letošní školní rok je trochu netradiční, netradičně se s ním i rozloučíme, a to v atriu naší školy. Poslední roky se loučíme se žáky devátých tříd slavnostně ve Sboru českých bratří. Tentokrát nám to překazila nepřehledná série mimořádných opatření, a tak slavnostní akt předání vysvědčení deváťákům provedeme právě v atriu za účasti všech žáků 26.6.2020. V tento slavnostní den přijdou všichni žáci do školy v 8.15. Škola bude otevřená od 8.00.

Slavnost proběhne za účasti fotografa s krátkým kulturním programem v 8.30.

Teprve po této slavnosti, která bude trvat přibližně hodinu, se žáci odeberou do tříd a převezmou si svoje vysvědčení. Počítáme s ukončením vyučování kolem 10.15.

Vysvědčení si podle pokynů MŠMT mohou převzít všichni žáci osobně.

Ti žáci, kteří již ve škole byli a přinesli podepsané „Čestné prohlášení“, přijdou do školy v 8.15, půjdou do třídy a s třídním učitelem přijdou do atria. Ti, kteří se v době mimořádných opatření připravují stále distančně a budou si chtít vyzvednout vysvědčení osobně, musí přijít do své třídy v 8.15, zúčastnit se slavnosti v atriu a přinést podepsané „Čestné prohlášení“.

Pokud si žák nevyzvedne vysvědčení 26.6.2020, bude vysvědčení vydáváno zákonnému zástupci v týdnu 29.6. – 3.7.2020, v čase 9.00 – 12.00, v pátek 26.6. nebude vysvědčení k dispozici na sekretariátu školy.

 

Foto ke článku

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

13.05.2020
  • Na odkaze naleznete "Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu pro školník rok 2020/2021":

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5141.pdf

 

  • Následné Informace pro rodiče přijatých žáků jsou k dispozici na odkaze:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5142.pdf

 

Foto ke článku

Otevření školy v době mimořádných opatření 25.5. - 30.6. 2020

07.05.2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast nebude povinná, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí k docházce, musí jeho případnou absenci omluvit do tří dnů a informovat učitele o důvodu nepřítomnosti.

Pokud žák onemocní, bude mít teplotu apod., bude nutné navštívit lékaře a vyučujícího pedagoga skupiny informovat. Projeví-li se během vyučování u žáka příznaky jakéhokoliv onemocnění (teplota, nevolnost), je rodič povinen si dítě neprodleně vyzvednout a navštívit s ním lékaře. O výsledku vyšetření potom bezodkladně informovat vedení školy.

Vyučování bude přizpůsobeno změně rozvrhu i délce výuky.

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15. Na základě dotazníku, který naleznete v příloze, zjistíme zájem o docházku do školy v jednotlivých ročnících a vytvoříme tak skupiny pro výuku, pravděpodobně napříč ročníkem. Záležet bude i na tom, kolik žáků se přihlásí na odpolední aktivity. Pokud žák nebude přihlášen k účasti na výuce do 15.5.2020, nelze ho již přihlásit a do konce školního roku se musí účastnit distanční výuky. Vyplněný dotazník zašlete na email třídnímu učiteli nejpozději do 15.5.2020.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5139.pdf

 

Formulář o účasti / neúčasti dítěte na vyučování od 25.5.2020 (ke stažení):

http://zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5140.doc