logo
logo
Seznamovací schůzky budoucích prňáčků

Seznamovací schůzky budoucích prňáčků

18.06.2021

Ve dnech 14.-16. června proběhly ve škole seznamovací schůzky s našimi budoucími prvňáčky. Děti se poznaly se svými spolužáky a paní učitelkou. Zkusily si sezení ve školní lavici, plnily první úkoly, zazpívaly si a naučily se básničku. Programem je provázeli pejsek s kočičkou. Za svou odvahu a snahu si každý odnesl drobnou odměnu. Společně strávené odpoledne se všem moc líbilo a už se těší na setkání v září!

Dětský den

Dětský den

07.06.2021

1. června jsme na Sedmičce uspořádali pro naše prvňáčky Dětský den. Děti si zasportovaly, zasoutěžily a pohrály, a protože nešlo o vítězství, ale o zážitek, byl spokojen každý. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den, takže jsme si ho všichni skvěle užili!

Fotogalerie https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-detsky-den

Pokyny k prezenční výuce od 17.5.2021

Pokyny k prezenční výuce od 17.5.2021

14.05.2021

Od 17.5. bude probíhat na I. i II. stupni běžná prezenční výuka. Žáci budou testováni antigenními testy jednou za týden.

Testování se neprovádí u žáků, kteří mohou prokazatelně doložit, že byli v karanténě z důvodu pozitivního PCR testu a od tohoto pozitivního PCR testu uplynulo méně než 90 dnů. Pokud je to váš případ, informujte, co nejdříve škol (pokud jste tak již neučinili.)

V případě, že se žáci chtějí testovat vlastními testy, je tato možnost povolena. Test ovšem musí probíhat ráno ve škole a žáci musí donést obal od testu, aby mohla proběhnout kontrola, zda se jedná o oficiální test a název testu se zavedl do centrální celostátní evidence.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat absenci žáka jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Postup vyučujících bude stejný jako v případě nemoci žáka.

V případě, že se někteří žáci nebudou účastnit prezenční výuky, budou vyzváni k návštěvě školy na přezkoušení učiva, formou 1 učitel-1 žák (zde není nutné žáka testovat ag testem). Pokud by se ani v tomto případě žák na přezkoušení nedostavil, je povinností školy informovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Z pohledu školy by tento žák v krajním případě nemohl na konci školního roku obdržet vysvědčení a byl by v průběhu prázdnin komisionálně přezkoušen, aby se rozhodlo, zda může postoupit do dalšího ročníku nebo si musí ročník zopakovat.

 

Čarodějnická výuka

Čarodějnická výuka

28.04.2021

S blížící se filipojakubskou nocí se tradiční výuka změnila na výuku čarodějnickou. Pro děti zaměstnanců IZS paní vychovatelky připravily program plný kouzel, magie a čarodějnických dovedností. Za odměnu si děti domů odnesly čarodějnický řidičský průkaz a vysvědčení.

Informace k zápisu do prvních tříd

Informace k zápisu do prvních tříd

10.03.2021

 

Oznámení o rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace

Zveřejněno 26.dubna 2021                                     Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

O0KRL

WRAS1

4I4O0

GMCRD

QXMEW

89BON

7P7GU

C0MXA

W60CU

X6PQ8

TJV6H

5Y7W3

PGPPM

RH3XH

NYOV8

12Q6M

8JVUB

17MVF

80Z4Z

2LQN4

INUC0

8F3XQ

13SWR

PLS6R

HRB8E

2WBUE

2DOAP

HX2V9

PVJ27

CR82C

W7JWV

VHABQ

0C26P

25P5C

SAAX5

SAWEO

VNP2D

SUNG1

6F328

JSDJ9

MXM3L

CMH03

X3X82

XUUSN

40A2T

VXFYW

IXA7Y

TSNDK

FD79T

1PWL1

X9YQL

 

AEOQ1

TXGLT

6GWB5

 

4I32L

A0GF2

9IV1E

 

O8N98

1CIR8

OMC3S

 

3ID0T

I4D6F

0OPSP

 

9H0WC

H584T

FFAEG

 

YOOYG

I2BBE

HF502

 

J4WON

4KO0X

6R7N3

 

OENWH

Y3Y82

U6E7K

 

 

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Zájemci o listinnou formu rozhodnutí si mohou dokument vyzvednout na sekretariátu školy.

První třídní schůzka rodičů přijatých žáků se bude konat 8.6.2021 v 16 hodin. Podmínky budou upřesněny podle epidemiologické situace.

 

Seznam přerušených řízení a odkladů pro školní rok 2021/22

7OXLQ

odklad

KHCOB

přerušení řízení – neúplná dokumentace

J7QQS

odklad

COXSL

přerušení řízení – neúplná dokumentace

RKG1U

odklad

AG53P

nepřijat – neúplná dokumentace

VB8SB

odklad

94N64

nepřijat – neúplná dokumentace

O8HED

odklad

 

 

J76LF

odklad

 

 

0F1Q6

odklad

 

 

IZCQ4

odklad

 

 

80YV4

odklad

 

 

W37AL

odklad

 

 

1GZQT

odklad

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.