logo
logo
Foto ke článku

Opatření v souvislosti s Covid-19

09.09.2020

Vážení rodiče,
na pátek 25.9.2020 neplánuji udělit ředitelské volno. ​Pokud se nezmění epidemiologická situace, budou žáci doma pouze v pondělí 28.9., kdy je státní svátek.
Milada Mizerová​

Od čtvrtka 10. září 2020 musí mít všichni žáci i zaměstnanci školy ve vnitřních prostorách školy roušku. Od pátku 18.9. musí mít žáci II.stupně roušku nasazenou po celou dobu pobytu ve škole. Žáci I. stupně si mohou roušku sundat při pobytu ve své třídě.

 

Foto ke článku

Zřízení školního klubu pro žáky třetích tříd

27.08.2020

Kritéria pro přijetí žáků do Školního klubu

Kapacita školního klubu je 25 žáků třetího ročníku.

 O přijetí žáků do školního klubu rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky k činnosti ŠK a stanovených kritérií pro přijetí.

Na zapsání do ŠK není právní nárok. Školní klub bude otevřen v případě, že se přihlásí nejméně 10 žáků.Přihláška bude během dnešního dne vložena do rubriky Formuláře.

 Kritéria pro přijímání žáků do školního klubu

 

 1. včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (do 4.9.2020)
 2. žák třetího ročníku
 3. uhrazení částky za první čtyři měsíce do 22.9.2020 ( více informací odkazu Školní družina)
 4. žák dojíždějící mimo Mladou Boleslav
Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

27.08.2020

Pokyny pro žáky a rodiče:

 • Odkaz pro přečtení Manuálu MŠMT k provozu škol od září 2020

            https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

 • Informace o hygienických a epidemiologických pravidlech a z toho vyplývajících organizačních opatřeních ve škole budou zveřejňovány vždy v EŽK
 • Škola se řídí podle doporučení KHS a  MZd, podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor
 • Aktualizace telefonních i emailových kontaktů na všechny zákonné zástupce pomocí dotazníků zaslaných 2.9. prostřednictvím žáků a zaslaných zpět nejpozději 7.9. opět prostřednictvím dětí. Součástí dotazníku je i možnost/nemožnost připojení k případné online výuce.
 • Žáci budou dodržovat pravidla osobní a respirační hygieny podle pokynů učitelů
 • Pohyb žáků ve škole je po dobu tohoto školní roku omezen takto:
 1. Žáci I. stupně se zdržují převážně ve své třídě, o přestávce na svém patře v blízkosti své třídy.
 2. Žáci II.stupně se zdržují převážně ve své třídě, mezi třídami přecházejí pouze na hodiny jazyků, Tv, Hv a chemie.
 3. Žáci dodržují zapsaný zasedací pořádek.
 • Školní družina bude v tomto školním roce fungovat pro žáky prvních a druhých tříd. Pro žáky 3. tříd bude zřízen Školní klub třeťáků. Bližší informace najdete v rubrice Rodiče – školní družina

           Provoz ranní družiny nebude. Pro žáky 1. – 3. tříd bude škola otevřena od 7.00. Vždy v 7.00, v 7.15 a v 7.30 budou děti u hlavního vchodu                     vyzvednuti   vychovatelkou a odvedeni do svých tříd.

           V 7.45 bude škola standardně otevřena pro všechny žáky.

 • Komunikace rodič – učitel probíhá prioritně prostřednictvím EŽK, pokud je účast zákonného zástupce nebo cizí osoby nezbytně nutná, probíhá v prostoru k tomu určeném, vždy po předchozím zapsání schůzky na sekretariátu školy, vždy s použitím roušky
 • Buďte ohleduplní a neposílejte do školy nemocné dítě (Nejde jenom o Covid-19, ale i o rýmu, chřipku, kašel). Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky. Jestliže se příznaky projeví během výuky, je neprodleně informován zákonný zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne.

           Pokud žák trpí chronickým onemocněním (např. alergie), jehož projevem jsou příznaky podobné infekčnímu onemocnění Covid (rýma, kašel),                 měl by mít lékařské osvědčení o chronickém onemocnění.

Veškerá opatření jsou v souladu s doporučením MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. V opatřeních jsou zohledněny i prostorové a personální podmínky nutné k chodu naší školy.

Vážení rodiče, věříme, že uvedená opatření v současné době nutná, pochopíte a budete respektovat. Ani nás netěší, že musíme vzhledem k epidemiologické situaci omezit chod školy.

 

Foto ke článku

Organizace školního roku 2020/2021

19.08.2020

Vyučování:

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

 Prázdniny:
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 8. února 2021 – neděle 14. února 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne v středu 1. září 2021.

 

Volno ředitele školy není zatím plánované.

Foto ke článku

Poděkování rodičům

26.06.2020


Vážení rodiče, 
jménem vedení školy a všech učitelů, vám děkuji  za spolupráci v dnes uzavřeném školním roce, který nebyl lehký ani pro učitele, ani pro žáky a tím méně pro vás, rodiče. Děkuji za váš vstřícný přístup, za suplování role učitele a za trpělivost. Vím, jak byla pro mnohé z vás situace obtížná a časově náročná a jak obrovský úkol jste zvládli. Smekám pomyslný klobouk a věřím, že děti vám vše v budoucnu vrátí.
Pokud bych vám mohla vystavit vysvědčení za uplynulé tři měsíce, hodnotila bych vaši snahu na výbornou.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji klidné léto, plné sluníčka a pohody.
Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy