logo
logo
T-Mobile Olympijský běh na „Sedmičce“

T-Mobile Olympijský běh na „Sedmičce“

10.09.2021

Žáci 2. – 9. tříd se druhý zářijový týden premiérově zapojili do celorepublikového školního T – Mobile Olympijského běhu. Závodem si zpříjemnili začátek školního roku. Podpořili a běžeckými výkony naplnili olympijskou myšlenku „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Za krásného počasí své síly poměřili na tratích 500 a 1 000 metrů. Za snahu, úsilí a předvedené výkony všem běžcům tleskáme. Adam 3.B, Anežka 2.A, Ondra 8.A a David 8.B si stejnou trať zaběhli ještě v individuálním závodě v Bakově se skvělým výsledkem – 1. místo, dvě 3. místa, 4. a 6. místo.

Všem ke krásným výkonům blahopřejeme.

 

Fotogalerie: 

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-t-mobile-olympijsky-beh-na-sedmicce

 

Foto ke článku

Platba na ozdravný pobyt 2.A – Penzion DO-NI Libošovice

10.09.2021

Termín: 20.9. – 24.9.2021 

Platbu na ozdravný pobyt proveďte na účet:19 - 484772399/0100

Variabilní symbol = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.

Specifický symbol = 1724 

Částka  =  2.620,-Kč  

Platbu proveďte nejpozději do 17.9.2021

 

Organizace prvního týdne

Organizace prvního týdne

31.08.2021

1.září -  vstup do školy pro žáky I. stupně je bočním vchodem vlevo od vstupních dveří

             vstup do školy pro žáky II. stupně je bočním vchodem od školní jídelny

             Hlavní vchod bude tento den ponechán pro slavnostní vstup prvňáčků. Prvňáčci se shromáždí pod schody u hlavního vstupu do školy, kde si je vyzvednou pohádkové postavy a doprovodí je do třídy. Každého žáčka první třídy mohou doprovodit dva dospělí. Ti musí mít po celou dobu pohybu ve škole nasazen respirátor.

Proběhne testování žáků 2. - 9. tříd, vyučování končí mezi 9.00 - 9.30

1. září ještě není provoz školní družiny

Foto ke článku

Školská rada

31.08.2021

 Volby do školské rady proběhnou ve vestibulu školy 28.9.2021 (13.30 – 16.00 hodin)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) paragraf č: 167 a 168 zřizuje zřizovatel na základních školách školskou radu. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pracovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků školy volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je tříleté. Pokud chcete kandidovat do školské rady za zákonné zástupce žáků, informujte o této skutečnosti přípravný výbor prostřednictvím mailu sekretar@zs7mb.cz do 17. 9. 2021 (uveďte jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu), aby mohla být zveřejněna listina kandidátů a připraveny volební lístky. Členy rady budou zvoleni dva zástupci rodičů, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti  hlasů rozhoduje los.

Foto ke článku

Zahájení školního roku 2021/2022

28.08.2021

Informace pro rodiče na začátku školního roku 2021/2022 v souvislosti s covid-19:

1.září bude zahájena školní docházka jako za běžného režimu jen s důrazem na dodržování hygienických zásad a protiepidemických opatření.

Škola zajistí  dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel a protiepidemických opatření v souvislosti s nařízeními vydanými MŠMT a MZČR.

Škola je povinna omezit pohyb cizích osob ve školní budově a zakázat vstup osobám s příznaky  infekčního onemocnění do budovy školy. V této souvislosti žádáme zákonné zástupce, aby děti s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy. Pokud tyto příznaky jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, musí být tato skutečnost doložena potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Na základě mimořádného opatření MZČR bude v prvních 14 dnech školní docházky provedeno plošné preventivní testování dětí, a to 1. září, 6. a 9. září. Žáci budou testováni antigenními testy stejnými jako před prázdninami, vzorek si odebírají sami.