logo
logo
Foto ke článku

Pracovní příležitost

28.05.2020

Do pracovního poměru na plný úvazek hledáme učitele/učitelku I. stupně.

Nástup nejpozději 27.8.2020 nebo podle dohody.

Životopisy zasílejte na zs7mb@seznam.cz, telefon 326 733 947, 326 733 951

Foto ke článku

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

13.05.2020
  • Na odkaze naleznete "Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu pro školník rok 2020/2021":

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5141.pdf

 

  • Následné Informace pro rodiče přijatých žáků jsou k dispozici na odkaze:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5142.pdf

 

Foto ke článku

Otevření školy v době mimořádných opatření 25.5. - 30.6. 2020

07.05.2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast nebude povinná, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí k docházce, musí jeho případnou absenci omluvit do tří dnů a informovat učitele o důvodu nepřítomnosti.

Pokud žák onemocní, bude mít teplotu apod., bude nutné navštívit lékaře a vyučujícího pedagoga skupiny informovat. Projeví-li se během vyučování u žáka příznaky jakéhokoliv onemocnění (teplota, nevolnost), je rodič povinen si dítě neprodleně vyzvednout a navštívit s ním lékaře. O výsledku vyšetření potom bezodkladně informovat vedení školy.

Vyučování bude přizpůsobeno změně rozvrhu i délce výuky.

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15. Na základě dotazníku, který naleznete v příloze, zjistíme zájem o docházku do školy v jednotlivých ročnících a vytvoříme tak skupiny pro výuku, pravděpodobně napříč ročníkem. Záležet bude i na tom, kolik žáků se přihlásí na odpolední aktivity. Pokud žák nebude přihlášen k účasti na výuce do 15.5.2020, nelze ho již přihlásit a do konce školního roku se musí účastnit distanční výuky. Vyplněný dotazník zašlete na email třídnímu učiteli nejpozději do 15.5.2020.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5139.pdf

 

Formulář o účasti / neúčasti dítěte na vyučování od 25.5.2020 (ke stažení):

http://zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5140.doc

Foto ke článku

Příprava žáků devátých tříd na přijímací zkoušky

05.05.2020

 

  • Příprava žáků devátých ročníků se týká žáků přihlášených ke studiu na SŠ, na čtyřleté obory, na které se koná přijímací zkouška
  • Předpokládaná doba realizace vyučování je do termínu přijímacích zkoušek,
  • Vyučování bude probíhat podle harmonogramu, se kterým byl zákonný zástupce seznámen prostřednictvím EŽK. 
  • Žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník školy.
  • Vyučování bude realizováno v třídní skupině (viz harmonogram) s maximálním počtem 15 žáků (přesné složení skupin bude záviset na počtu přihlášených žáků a po dobu tohoto vzdělávání bude neměnné).
  • Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) a seznámení, (viz příloha v EŽK), čestné prohlášení slouží zároveň jako přihláška. Zákonný zástupce jej zašle do 7.5.2020 do 18.00 na email třídnímu učiteli. Podepsaný originál odevzdá žák při prvním příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení se nebude žák moci zúčastnit výuky. Žák, který nebude přihlášen do 7.5., se již nemůže přihlásit dodatečně. 
Foto ke článku

Hodnocení - II. pololetí

03.05.2020

Vážení rodiče,

v minulých dnech vydalo MŠMT vyhlášku a metodický pokyn k hodnocení žáků za II.pololetí. K přečtení je v příloze. Koncem května zveřejníme bližší informace v souladu s vyhláškou o hodnocení na naší základní škole. Snahou bude dodržet základní principy hodnocení žáků – aby bylo v současné nestandardní situaci pokud možno spravedlivé a objektivní.

Jsme velmi rádi, že se téměř všichni žáci zapojili do nestandartní domácí výuky, že svědomitě plní domácí přípravu a zapojují se do online výuky. Děkujeme vám, rodičům, že s dětmi pracujete a pomáháte jim i nám v této zvláštní situaci.

Společně to zvládneme.

Vedení školy

 

Odkaz na zmíněnou vyhlášku a metodický pokyn:
https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5138.pdf