Adresa
Václavkova 1082
Mladá Boleslav
Sekretariát
+420 326 733 971

O škole

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 je největším zařízením ze ZŠ zřizovaných Magistrátem města Mladá Boleslav.

 

 • Objekt školy je umístěn v lokalitě sídliště Severní město v dosahu autobusových linek ze stanic v ulici Havlíčkova a U Stadionu.
 • Školní budova má charakter pavilónové školní budovy, do provozu byla uvedena ve školním roce 1978 / 1979; v průběhu školního roku 2010/2011 proběhla celková rekonstrukce školy s cílem snížit její celkovou energetickou náročnost. Cena akce převýšila 20 miliónů Kč.
 • Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a průběžně dochází k jeho obnově. Průběžně dochází k postupné výměně školního nábytku, obnova vybavení odborných učeben a kabinetů i celého interiéru školy.
 • Ve školní budově je 49 učeben - 17 učeben slouží jako odborné pracovny. 18 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi s multimediálním programovým vybavením.
 • Škola má k dispozici 30 počítačů v počítačové učebně, kterou lze posuvnou stěnou rozdělit na dvě samostatné počítačové pracovny. Použitím mobilní sestavy dataprojektoru a notebooku lze díky mikrovlnnému pokrytí zajistit přístup k výukovým programům a internetu ze všech učeben, které nejsou vybaveny interaktivní technikou.
 • V budově školy jsou dvě tělocvičny.
 • K výuce výtvarné výchovy i pro zájmovou činnost slouží keramická pec s přípravnou dílnou a dílna s hrnčířským kruhem.

Vzdělávací programy školy

 1. Výchovně vzdělávací proces je realizován podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ ve všech ročnících.
 2. Třídy VI.A , VIII.A a IX.A mají posílenu dotaci hodin matematiky a jsou vedeny jako třídy s rozšířenou výukou matematiky.
 3. Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ je výuka prvního cizího jazyka zahajována ve 3. ročníku s dotací tří hodin.
 4. Druhý cizí jazyk (němčina, ruština, španělština) volí žáci v sedmém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.
 5. Zřízení třídy pro jazykovou přípravu cizinců – žáků ze zemí EU.
  K 1. 9. 2005 byla škola zařazena do sítě škol poskytujících jazykovou přípravu cizinců pocházejících z členských států EU ve věku povinné školní docházky. Příprava probíhá formou 70 hodinového kurzu po dobu nejvýše 6 měsíců, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Školní družina

 • Ve škole je 7 oddělení školní družiny s kapacitou 210 žáků - byla dozažena maximální možná kapacita.
 • provoz ŠD od 6:00 do 7:45 a od 11:55 do 16:30

Stravování

 • Součástí školy není školní jídelna, školní stravování pro žáky zajišťuje Školní jídelna Václavkova ulice 1083, telefon 326 729 204

Elektronická žákovská knížka
Aktuální projekty
Atletický čtyřboj 14.9.2018
více
"Miniolympiáda" druhých ročníků
více


Cyklovlek BIKELINER®