logo
logo
Seznamovací schůzky budoucích prňáčků

Seznamovací schůzky budoucích prňáčků

18.06.2021

Ve dnech 14.-16. června proběhly ve škole seznamovací schůzky s našimi budoucími prvňáčky. Děti se poznaly se svými spolužáky a paní učitelkou. Zkusily si sezení ve školní lavici, plnily první úkoly, zazpívaly si a naučily se básničku. Programem je provázeli pejsek s kočičkou. Za svou odvahu a snahu si každý odnesl drobnou odměnu. Společně strávené odpoledne se všem moc líbilo a už se těší na setkání v září!

Foto ke článku

Setkání budoucích prvňáčků

13.06.2021

SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

     V příštím týdnu se sejdou budoucí prvňáčci Sedmičky se svými učitelkami, aby si vyzkoušeli školu nanečisto. Seznámí se s prostředím školy a třídy, se spolužáky, zahrají si na školu s paní učitelkou. Se vším jim budou pomáhat pohádkové postavičky pejsek s kočičkou. Společně si jistě užijí spoustu zábavy. Hodinová setkání proběhnou od 15.30 v termínech:

1. A - pondělí 14. 6., 1. B – úterý 15. 6., 1. C – středa 16. 6.

Moc se na všechny těšíme!

Dětský den

Dětský den

07.06.2021

1. června jsme na Sedmičce uspořádali pro naše prvňáčky Dětský den. Děti si zasportovaly, zasoutěžily a pohrály, a protože nešlo o vítězství, ale o zážitek, byl spokojen každý. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den, takže jsme si ho všichni skvěle užili!

Fotogalerie https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-detsky-den

Pokyny k prezenční výuce od 17.5.2021

Pokyny k prezenční výuce od 17.5.2021

14.05.2021

Od 17.5. bude probíhat na I. i II. stupni běžná prezenční výuka. Žáci budou testováni antigenními testy jednou za týden.

Testování se neprovádí u žáků, kteří mohou prokazatelně doložit, že byli v karanténě z důvodu pozitivního PCR testu a od tohoto pozitivního PCR testu uplynulo méně než 90 dnů. Pokud je to váš případ, informujte, co nejdříve škol (pokud jste tak již neučinili.)

V případě, že se žáci chtějí testovat vlastními testy, je tato možnost povolena. Test ovšem musí probíhat ráno ve škole a žáci musí donést obal od testu, aby mohla proběhnout kontrola, zda se jedná o oficiální test a název testu se zavedl do centrální celostátní evidence.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat absenci žáka jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Postup vyučujících bude stejný jako v případě nemoci žáka.

V případě, že se někteří žáci nebudou účastnit prezenční výuky, budou vyzváni k návštěvě školy na přezkoušení učiva, formou 1 učitel-1 žák (zde není nutné žáka testovat ag testem). Pokud by se ani v tomto případě žák na přezkoušení nedostavil, je povinností školy informovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Z pohledu školy by tento žák v krajním případě nemohl na konci školního roku obdržet vysvědčení a byl by v průběhu prázdnin komisionálně přezkoušen, aby se rozhodlo, zda může postoupit do dalšího ročníku nebo si musí ročník zopakovat.

 

Čarodějnická výuka

Čarodějnická výuka

28.04.2021

S blížící se filipojakubskou nocí se tradiční výuka změnila na výuku čarodějnickou. Pro děti zaměstnanců IZS paní vychovatelky připravily program plný kouzel, magie a čarodějnických dovedností. Za odměnu si děti domů odnesly čarodějnický řidičský průkaz a vysvědčení.

Informace k zápisu do prvních tříd

Informace k zápisu do prvních tříd

10.03.2021

 

Oznámení o rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace

Zveřejněno 26.dubna 2021                                     Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

O0KRL

WRAS1

4I4O0

GMCRD

QXMEW

89BON

7P7GU

C0MXA

W60CU

X6PQ8

TJV6H

5Y7W3

PGPPM

RH3XH

NYOV8

12Q6M

8JVUB

17MVF

80Z4Z

2LQN4

INUC0

8F3XQ

13SWR

PLS6R

HRB8E

2WBUE

2DOAP

HX2V9

PVJ27

CR82C

W7JWV

VHABQ

0C26P

25P5C

SAAX5

SAWEO

VNP2D

SUNG1

6F328

JSDJ9

MXM3L

CMH03

X3X82

XUUSN

40A2T

VXFYW

IXA7Y

TSNDK

FD79T

1PWL1

X9YQL

 

AEOQ1

TXGLT

6GWB5

 

4I32L

A0GF2

9IV1E

 

O8N98

1CIR8

OMC3S

 

3ID0T

I4D6F

0OPSP

 

9H0WC

H584T

FFAEG

 

YOOYG

I2BBE

HF502

 

J4WON

4KO0X

6R7N3

 

OENWH

Y3Y82

U6E7K

 

 

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Zájemci o listinnou formu rozhodnutí si mohou dokument vyzvednout na sekretariátu školy.

První třídní schůzka rodičů přijatých žáků se bude konat 8.6.2021 v 16 hodin. Podmínky budou upřesněny podle epidemiologické situace.

 

Seznam přerušených řízení a odkladů pro školní rok 2021/22

7OXLQ

odklad

KHCOB

přerušení řízení – neúplná dokumentace

J7QQS

odklad

COXSL

přerušení řízení – neúplná dokumentace

RKG1U

odklad

AG53P

nepřijat – neúplná dokumentace

VB8SB

odklad

94N64

nepřijat – neúplná dokumentace

O8HED

odklad

 

 

J76LF

odklad

 

 

0F1Q6

odklad

 

 

IZCQ4

odklad

 

 

80YV4

odklad

 

 

W37AL

odklad

 

 

1GZQT

odklad

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

 

 

 

 

Foto ke článku

Upozornění

24.02.2021

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 22.2.2021 se všem osobám od 25.2. 2021 nařizuje mít ve všech vnitřních prostorech školy, na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

 

Foto ke článku

Rozsvícení vánočního stromu

27.11.2020

Krásné prožití vánočních svátků vám všem přeje Sedmička!

A pro zhlédnutí letošního rozsvícení vánočního stromu pokračujte, prosím, pomocí tlačítka "Celý text".

Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

25.11.2020

Pokyny pro žáky a rodiče:

 • Odkaz pro přečtení Manuálu MŠMT k provozu škol od 30. listopadu 2020

            https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 • Informace o hygienických a epidemiologických pravidlech a z toho vyplývajících organizačních opatřeních ve škole budou zveřejňovány vždy v EŽK
 • Škola se řídí podle doporučení KHS a  MZd, podle nařízení MŠMT a podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. PES
 • Žáci budou dodržovat pravidla osobní a respirační hygieny podle pokynů učitelů
 • Pohyb žáků ve škole je po dobu tohoto školní roku omezen takto:
 1. Žáci I. stupně se zdržují převážně ve své třídě, o přestávce na svém patře v blízkosti své třídy.
 2. Žáci II.stupně se zdržují převážně ve své třídě, mezi třídami nepřecházejí bez pokynů vyučujícího.
 3. Žáci dodržují zapsaný zasedací pořádek.
 • Školní družina bude v tomto školním roce fungovat pro žáky prvních a druhých tříd. Více o provozu ŠD najdete v rubrice Školní družina. Vzhledem k nařízení MŠMT nemůže fungovat školní klub pro žáky 3. tříd. 
 • Provoz ranní družiny nebude. Pro žáky 1. – 3. tříd bude škola otevřena od 7.00. Vždy v 7.00, v 7.15, v 7.30 a v 7.45 budou děti u hlavního vchodu  vyzvednuti   vychovatelkou a odvedeni do svých tříd.
 • Ostatní žáci vstupují do školy v určeném čase a určenými vchody. Po celou dobu pobytu ve škole jsou všichni žáci i zaměstnanci povinni nosit roušky nebo jiné zakrytí úst a nosu.
 • Komunikace rodič – učitel probíhá prioritně prostřednictvím EŽK, pokud je účast zákonného zástupce nebo cizí osoby nezbytně nutná, probíhá v prostoru k tomu určeném, vždy po předchozím zapsání schůzky na sekretariátu školy, vždy s použitím roušky
 • Buďte ohleduplní a neposílejte do školy nemocné dítě (Nejde jenom o Covid-19, ale i o rýmu, chřipku, kašel). Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky. Jestliže se příznaky projeví během výuky, je neprodleně informován zákonný zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne.
 •  Pokud žák trpí chronickým onemocněním (např. alergie), jehož projevem jsou příznaky podobné infekčnímu onemocnění Covid (rýma, kašel), měl by mít lékařské osvědčení o chronickém onemocnění. 
 • Provoz sekretariátu je  po celou dobu nouzového stavu omezen na pondělí 9.00 - 12.00 a středu 9.00 - 12.00. Nutnou návštěvu v jiné době je možné si dohodnout na telefonním čísle 326 733 971.

Veškerá opatření jsou v souladu s doporučením MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. V opatřeních jsou zohledněny i prostorové a personální podmínky nutné k chodu naší školy.

Vážení rodiče, věříme, že uvedená opatření v současné době nutná, pochopíte a budete respektovat. Ani nás netěší, že musíme vzhledem k epidemiologické situaci omezit chod školy.

 

Foto ke článku

Nástup 1. a 2. tříd do školy

14.11.2020

Pro žáky 1. a 2. tříd končí 17.11. 2020 distanční výuka. Žáci nastoupí do školy 18.11.2020. Podrobné informace naleznete v příloze.

Foto ke článku

Organizace školního roku 2020/2021

19.08.2020

Vyučování:

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

 Prázdniny:
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 8. února 2021 – neděle 14. února 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne v středu 1. září 2021.

 

Volno ředitele školy není zatím plánované.

Foto ke článku

Poděkování rodičům

26.06.2020


Vážení rodiče, 
jménem vedení školy a všech učitelů, vám děkuji  za spolupráci v dnes uzavřeném školním roce, který nebyl lehký ani pro učitele, ani pro žáky a tím méně pro vás, rodiče. Děkuji za váš vstřícný přístup, za suplování role učitele a za trpělivost. Vím, jak byla pro mnohé z vás situace obtížná a časově náročná a jak obrovský úkol jste zvládli. Smekám pomyslný klobouk a věřím, že děti vám vše v budoucnu vrátí.
Pokud bych vám mohla vystavit vysvědčení za uplynulé tři měsíce, hodnotila bych vaši snahu na výbornou.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji klidné léto, plné sluníčka a pohody.
Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

 

Foto ke článku

Zakončení školního roku

17.06.2020

Organizace posledního školního dne v roce 2019/2020

Protože letošní školní rok je trochu netradiční, netradičně se s ním i rozloučíme, a to v atriu naší školy. Poslední roky se loučíme se žáky devátých tříd slavnostně ve Sboru českých bratří. Tentokrát nám to překazila nepřehledná série mimořádných opatření, a tak slavnostní akt předání vysvědčení deváťákům provedeme právě v atriu za účasti všech žáků 26.6.2020. V tento slavnostní den přijdou všichni žáci do školy v 8.15. Škola bude otevřená od 8.00.

Slavnost proběhne za účasti fotografa s krátkým kulturním programem v 8.30.

Teprve po této slavnosti, která bude trvat přibližně hodinu, se žáci odeberou do tříd a převezmou si svoje vysvědčení. Počítáme s ukončením vyučování kolem 10.15.

Vysvědčení si podle pokynů MŠMT mohou převzít všichni žáci osobně.

Ti žáci, kteří již ve škole byli a přinesli podepsané „Čestné prohlášení“, přijdou do školy v 8.15, půjdou do třídy a s třídním učitelem přijdou do atria. Ti, kteří se v době mimořádných opatření připravují stále distančně a budou si chtít vyzvednout vysvědčení osobně, musí přijít do své třídy v 8.15, zúčastnit se slavnosti v atriu a přinést podepsané „Čestné prohlášení“.

Pokud si žák nevyzvedne vysvědčení 26.6.2020, bude vysvědčení vydáváno zákonnému zástupci v týdnu 29.6. – 3.7.2020, v čase 9.00 – 12.00, v pátek 26.6. nebude vysvědčení k dispozici na sekretariátu školy.

 

Foto ke článku

Úprava školního řádu

08.10.2019

Vážení rodiče,
upozorňuji na aktualizaci školního řádu, který je na webových stránkách naší školy v rubrice Dokumenty. Školní řád byl projednán na pedagogické radě a 3.10. 2019 jej schválila Školská rada. Změny jsou vyznačeny červeně a nový školní řád je platný od 7.10.2019. Dodatky ke školnímu řádu zůstávají v platnosti.

Milada Mizerová, ředitelka školy

Sedmička opět mezi nejlepšími

Sedmička opět mezi nejlepšími

14.09.2019
Druhá zářijová středa byla termínem tradičního běhu „Teribear hýbe Mladou Boleslaví“. Letos se tato akce uskutečnila již popáté a stejně jako ve všech předchozích ročnících se tentokrát na start do lesoparku Štěpánka vydalo několik desítek žáků sedmé základní školy...