logo
logo
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků

19.06.2024

Vážení rodiče, 
přijměte prosím pozvání na slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků, které se bude konat ve čtvrtek 27.6.2024 v 16 hodin ve Sboru českých bratří.

Za Římany do Templu v Mladé Boleslavi

Za Římany do Templu v Mladé Boleslavi

12.06.2024

Ve středu 5. 6. 2024 navštívily třídy 6. A a 6. C jeden z nejstarších domů v Mladé Boleslavi - Templ. Žáci si prohlédli jeho prostory a v rámci výuky dějepisu si zopakovali nabyté znalosti ze školy a dozvěděli se i spousty nových poznatků. Vyrazili si minci Julia Caesara, psali na břidlicové destičky, kreslili na keramiku a mohli si vyzkoušet výzbroj římských vojáků. Prostě, dějepis trochu jinak! 

 

<<Fotogalerie>>

 

MAŽORETKY

MAŽORETKY

11.06.2024
V neděli 9. 6. náš školní kroužek mažoretek vystoupil na zámku v Kosmonosích u příležitosti oslav tamějšího mažoretkového klubu Pomněnek. Děvčata sklidila velký obdiv. Věříme, že se akce budeme moci účastnit i příští rok. Děvčatům děkujeme za reprezentaci.
Návštěva Malé pevnosti v Terezíně

Návštěva Malé pevnosti v Terezíně

07.06.2024

Jako každý rok i letos navštívily deváté třídy v rámci výuky dějepisu Malou pevnost v Terezíně. Jejich exkurze začala u Národního hřbitova, pokračovala prohlídkou Malé pevnosti s průvodcem Památníku, zhlédnutím filmu o pevnosti a událostech s ní spojených, zejména těch, které se zde odehrály za druhé světové války. Žáci si sami prohlédli Muzeum ghetta a ženskou část věznice.

Součástí exkurze bylo i zastavení se v jednom z nejstarších měst u nás - Litoměřicích. Prošli jsme se po Máchových schodech a u domu, kde pobýval K. H. Mácha jsme si zarecitovali pár veršů z jeho Máje. Někteří žáci si ještě připravili krátké referáty o pamětihodnostech Litoměřic, které přednesli spolužákům. Exkurze se vydařila i díky počasí, které nám přálo.

SVÁTEK FOTBALU

SVÁTEK FOTBALU

06.06.2024
3. a 4. 6. se uskutečnil závěrečný celorepublikový turnaj v malé kopané - Mc Donald's Cup v Hradci Králové na nově vybudovaném stadionu ..Zúčastnilo se ho 16 týmů v kategorii A - mladší žáci (1.-3. třída), 16 týmů v kategorii B - starší žáci (4.-5. třída) a 16 týmů v kategorii malotřídky (1.-5. třída) Naše mužstvo se v kategorii A umístilo na výborném 9. místě. Dvoudenní turnaj byl výborně připraven, ubytovvání bylo v hotelu Černigov. Kromě fotbalu se žáci mohli zúčastnit soutěží ve Fun zóně. Mohli sledovat zápas staré gardy fotbalistů jako např. Kollera,Šmicera, Baroše a mnohé další herce a fotbalisty. Dokonce turnaj navštívil i Leoš Mareš.Turnaj byl zakončen předáním pohárů za zvuku písně We are the champion's .
Fotografie přímo od pořadatelů si můžete prohlédnout zde, závěrečné video zhlédnete zde.
 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

02.06.2024
V týdnu od 27.5. do 31.5. se žáci 1. B a 1. D účastnili školy v přírodě v pensionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Počasí nám přálo, a tak si děti školu v přírodě opravdu užily. Hrály různé hry, navštívily rozhlednu Nisanku, Černou Studnici a také se vypravily k pramenu řeky Nisy. Zaběhly si paměťový závod, zasoutěžily si v družstvech i v jednotlivcích a večer je pak čekala stezka odvahy. Nechybělo ani opékání buřtů. Škola v přírodě se nám opravdu vydařila a děti si domů přivezly spoustu krásných zážitků.
English Day

English Day

01.06.2024

Minulý pátek si žáci devátých tříd připravili netradiční dárek ke Dni dětí pro své mladší spolužáky na druhém stupni. Ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka vytvořili své vlastní vyučovací hodiny a vyzkoušeli si roli učitelů. Cílem celého projektového dne, tedy i přestávek, bylo mluvit jen anglicky. Ze začátku se všichni snažili tuto podmínku dodržet, ale nebylo to vždy jednoduché. Některé hodiny byly velmi povedené, jiné by bylo třeba ještě lépe připravit. Celkově byl tento projekt zdařilý a příští rok bychom ho chtěli znovu zopakovat s budoucími deváťáky.

<<Fotogalerie>>

DĚTSKÝ DEN

DĚTSKÝ DEN

30.05.2024

Ve čtvrtek 30. 5. jsme na Sedmičce oslavili Mezinárodní den dětí. Na hřišti bylo pro děti prvních a druhých tříd připraveno 8 stanovišť se sportovními hrami a soutěžemi. Soutěžilo se ve skákání v pytli, chození na chůdách, pro děti byly připraveny překážkové dráhy, házení míčky, sáčky a kroužky. Děti dostaly obrázkové kartičky, do kterých se zaznamenávalo absolvování jednotlivých disciplín. Nakonec byly odměněny malým dárkem. Počasí nám přálo, občas vykouklo i sluníčko. Všichni si dopoledne na hřišti užili! 

<<fotogalerie>>

Foto ke článku

Školská rada

27.05.2024
Sportovní kurz

Sportovní kurz

22.05.2024

Druhý květnový týden jsme odjeli s deváťáky na sportovní kurz do nedalekého kempu v Čížovkách. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme mohli podniknout všechny plánované aktivity. A těch čekalo na žáky opravdu dostatek. Soutěžili například ve fussvolejbalu, ringu či kan-jamu. Také si vyzkoušeli střelbu ze vzduchových zbraní, házení šipek na terč, minigolf či poznávání spolužáků v jejich raném dětství. 

<<Fotogalerie>>   

Atletický čtyřboj

Atletický čtyřboj

16.05.2024

V úterý 14. 5. se na hřišti 6. ZŠ konalo okresní kolo atletického čtyřboje. V této týmové soutěži musí předvést žáci svoji všestrannost, protože narozdíl od Poháru rozhlasu, ve kterém jeden žák může závodit maximálně ve dvou disciplínách, musí všichni soutěžící projít čtyřmi. A to ve sprintu, vytrvalostním běhu, skoku dalekém nebo vysokém a hodu míčkem či vrhu koulí.  

<<Fotogalerie>>

Taneční soutěž

Taneční soutěž

16.05.2024

Ve středu 15. 5. se naši malí tanečníci (1. - 3. ročník) zúčastnili soutěže v Domu kultury v Mladé Boleslavi. Své sestavy, které trénují během školního kroužku s paní učitelkou Horákovou, zatancovala hned dvě družstva. Všichni se nejprve trochu báli, ale při vystoupení již obavy opadly, takže si jej všichni moc užili. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a přejeme další nejen taneční úspěchy! 

<<Fotogalerie>>

Sedmička vybojovala bronz

Sedmička vybojovala bronz

15.05.2024

Městské finále čtvrtých tříd v basketbalu hostila opět sportovní hala u 5.základní školy. Sedmičku reprezentovali žáci 4.B a v konkurenci dalších čtyř škol obsadili třetí místo.

McDonald's cup

McDonald's cup

09.05.2024

V úterý 7. 5. se uskutečnilo okresní kolo McDonald's cup na hřišti SK Kosmonosy. Družstvo mladších žáků (1.-3. třída) turnaj vyhrálo a postoupilo do krajského kola, které se bude hrát 16. 5. v Neratovicích.

<<fotogalerie>>

Projekt - třídění odpadu

Projekt - třídění odpadu

07.05.2024

Ve dnech 30. 4. a 6. 5. 2024 v naší škole proběhl ekologický projekt pro celý první i druhý stupeň zabývající se tříděním odpadu. Mladší žáci se ve třídách s třídními učiteli seznamovali s pravidly třídění odpadu, vyráběli si různé pomůcky a kreslili obrázky.  Pak si zasoutěžili na hřišti a vyzkoušeli si různé hry s ekologickou tematikou, které si pro ně připravili deváťáci.

Druhý stupeň si také zopakoval teoretické znalosti a plnil zadané úkoly, ale zejména se zapojil do celorepublikové akce Ukliďme svět. Získali jsme od organizátorů úklidové pomůcky, za které jim velmi děkujeme. Do úklidu okolí školy se zapojilo skoro 400 žáků, kteří se do práce pořádně opřeli. Nikdy nebylo okolo naší školy čistěji!

<<Fotogalerie>>

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

07.05.2024
V úterý 7. května se v parku Štěpánka konalo oblastní kolo SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. Naši školu reprezentovaly hned 3 hlídky, dvě za 1. stupeň, jedna za 2. stupeň. Všem zúčastněným patří velká pochvala. I přes nepřízeň počasí, která celou soutěž provázela, se snažili soutěžící předvést co nejlepší výsledky. Ve velké konkurenci nakonec vybojovaly hlídky 1. stupně krásné 3. a 5. místo, hlídka 2. stupně místo 7. Soutěží jsme opět získali cenné zkušenosti, zažili skvělou atmosféru a už nyní se těšíme na příští rok, kdy se soutěže opět moc rádi zúčastníme.
 
OVOV - krajské kolo

OVOV - krajské kolo

03.05.2024

Páteční ředitelské volno si čtyři žáci zkrášlili atletickými závody v Čáslavi. V krajském kole olympijského víceboje se soutěžilo v těchto disciplínách - běh na 60 m, hod míčkem, skok daleký, shyby na šikmé lavici a běh na 1000 m, nebo člunkový běh s driblinkem. V silné konkurenci se naši sportovci rozhodně neztratili. Odvezli si kromě zážitků i velmi pěkná umístění - dvě 6. a jedno 5. Největší radost nám ovšem udělala Eliška z 9.C, která zúročila své atletické dovednosti, svoji kategorii s přehledem ovládla a v pantoflíčkách si došla pro zlatou medaili! 

Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výkonům a moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

<<Fotogalerie>>

Pohár rozhlasu IV. kategorie

Pohár rozhlasu IV. kategorie

02.05.2024

Den po svých mladších spolužácích se atletického víceboje zúčastnili i žáci a žákyně 8. a 9. ročníků. Čekaly je podobné disciplíny - vytrvalostní běhy se trochu prodloužily z 600 m na 800 m pro dívky a z 1000 m na 1500 m pro chlapce a hod míčkem byl nahrazen vrhem koulí. Ostatní zůstalo nezměněno. V krásném slunečném počasí byly k vidění velmi zajímavé výkony. Naši žáci dosahovali svých nejlepších výsledků. Nakonec obě družstva vybojovala s velkým přehledem stříbrné medaile! Na vítěze z atletické školy ještě nějaké body chyběly, ale i tak gratulujeme a děkujeme žákům za parádní představení a fantastickou reprezentaci naší školy!

<<Fotogalerie>>  

Čarodějnice v ŠD

Čarodějnice v ŠD

02.05.2024

30. dubna 2024 proběhl na školním družinovém hřišti 7. ZŠ tradiční čarodějnický rej. Paní vychovatelky a členové školního parlamentu připravili pro žáky 8 soutěžních disciplín. Děti plnily čarodějnické úkoly, například prolézání pavučiny, chytání pavouků, čarodějnický golf atd. U každé soutěže získaly razítko do svého čarodějnického průkazu. Na závěr byli všichni čarodějové a čarodějnice odměněni. Slunečné počasí nám přálo a radost dětí nám byla odměnou.

<<fotogalerie>>

Foto ke článku

Školní družina 2. - 3. 5. 2024

01.05.2024

Pro velký zájem bude v době ředitelského volna ve dnech 2. - 3.5.2024 zajištěn provoz ŠD. Provoz ŠD od 7.00 - 15.00 hodin v prostorách školní jídelny (ŠD6). Příchod do ŠD od 7:00 – 8:00 hod. Odchod pouze v 14:30 - 15:00 hod. Prosíme zvonit.

Žáci závazně přihlášení na 2. - 3.5.2024 budou mít přihlášený oběd ve školní jídelně. Žáci donesou své paní vychovatelce 2 x 78,- Kč do pondělí 29. 4. 2024. Oběd není dotován, neboť neprobíhá pravidelná výuka.

Pohár rozhlasu III. kategorie

Pohár rozhlasu III. kategorie

01.05.2024

V pondělí 29. 4. se konalo okresní kolo tradiční atletické soutěže Pohár rozhlasu. Žáci 6. a 7. tříd závodili v bězích na 60 m, 600 m, 1000 m, ve skoku vysokém a dalekém, hodu míčkem a štafetě 4x60 m. Naše družstva se prala o co nejlepší výkony a výsledky, bohužel však obě skončila těsně pod stupni vítězů na 4. místě. I tak jim ale všem děkujeme za vynikající reprezentaci školy, protože nic nevypustili a vymačkali se do posledních sil.

<<Fotogalerie>>

Foto ke článku

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace

01.05.2024

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace, hledá nového kolegu nebo kolegyni do pedagogického sboru na I. stupeň.

Nabízíme:

 • učebny vybavené interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem
 • podporu dalšího vzdělávání
 • dobré platové podmínky
 • nástup - srpen 2024

Nabídky s životopisem zasílejte na emailovou adresu:  zs7mb@seznam.cz

telefonický kontakt: 326 733 971, 326 733 951

ATLETICKÝ TROJBOJ

ATLETICKÝ TROJBOJ

30.04.2024

V úterý 30. dubna se naše osmičlenné družstvo ve složení Vincent, Barča, Oliver, Gabča, Martin, Anežka, Sabina a David vydalo zabojovat v atletické soutěži do Benátek n/J. Závodníky čekal sprint na 50 m, skok daleký a hod míčkem.  V atletickém trojboji soutěžilo celkem 9 škol. Naše družstvo bojovalo ze všech sil. Trojboj byl napínavý až do konce, kdy za velkého jásotu naši reprezentanti vystoupili na 3. stupínek.  Nejlepší vícebojařkou byla vyhlášena Gábinka – třeťanda naší školy. Zpestřením závodu byl vložený štafetový běh na 4 x 150 m. I po pádu jednoho z našich borců se štafeta probojovala do finále a doběhla si pro zlato. Všem reprezentantům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Po uzávěrce článku zaslali pořadatelé omluvu. Po přepočítání výsledků obsadili naši žáci 2. místo!

<<fotogalerie>>

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

26.04.2024

V pátek 26. 4. se družstvo ve složení dvou dívek a dvou chlapců z 8.A popralo s nástrahami dopravní soutěže. Z celkem 4 bodovaných disciplín, v nichž nechyběly ani jízda zručnosti či první pomoc, získali naši zástupci dostatek bodů, aby si došli pro druhé místo! Všem děkujeme za parádní reprezentaci školy!

<<Fotogalerie>>

Exkurze na Vyšehrad

Exkurze na Vyšehrad

26.04.2024
V úterý 23. 4. 2024 navštívily třídy 7.C a 7.D starobylý Vyšehrad. Žáci si prošli celý areál této národní památky. Prohlédli si rotundu sv. Martina, baziliku sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov se Slavínem, prošli se po ochozech pevnosti. Někteří žáci měli připravené referáty, v kterých seznamovali spolužáky s historií Vyšehradu a jeho jednotlivých památek a pověstí spojených s tímto památným místem. Prohlédli si také kasematy a sál Gorlici, tentokrát s profesionální průvodkyní.
Škoda, že jsme při našem putování neměli více času, stále by ještě bylo co objevovat.
Pěvecká a výtvarná soutěž 2. tříd

Pěvecká a výtvarná soutěž 2. tříd

25.04.2024

Ve čtvrtek 25. dubna se konala pěvecká soutěž 2. tříd. Do finále postoupili 3 nejlepší zpěváci z každé 2. třídy. Vítězkou se stala Melinka z 2. A, na druhém místě se umístila Saša z 2. D a třetí skončil Matěj z 2. A. Zároveň proběhlo také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s tématem "Motýl". Na vítěze i zúčastněné se podívejte ve fotogalerii.

<<fotogalerie>>

Basketbal

Basketbal

19.04.2024

Třetí týden v dubnu patřil basketbalovým turnajům. Naše škola se zúčastnila v kategoriích dívek i chlapců. Obě naše družstva předváděla velmi dobré výkony, bojovala o každý balon a nevzdávala se. Nakonec jsme mohli pyšně zvednout nad hlavu bronzové poháry, protože dívky i chlapci obsadili shodně 3. místo! Moc děkujeme za perfektní reprezentaci školy!

 

<<Fotogalerie>>

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu

15.04.2024

Školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Zájemci o listinnou formu rozhodnutí si mohou dokument vyzvednout od 22. 4. 2024 na sekretariátu školy.

Každé pondělí 9.00 - 15.30 a středu 9.00 - 13.00, do 4. 6. 2024. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 4. 6. 2024 od 15.30.

Neuzavřený zápis je z důvodu nedoložených dokumentů  z PPP nebo lékaře.

Národní muzeum

Národní muzeum

14.04.2024

Ve čtvrtek 11. 4. navštívily třídy 6.A a 6.C  Národní muzeum v Praze. Děti si prohlédly krásnou nově zrekonstruovanou historickou budovu i všechny jim přístupné expozice. Prošly např. panteon s významnými osobnostmi našich dějin, prohlédly si sál minerálů, uchvátily je zázraky evoluce s nejrůznějšími živočichy, nahlédly také do pravěku. Zážitkem pro ně byl výstup do kupole, odkud se jim otevřel krásný výhled na Prahu. Líbila se jim také expozice Dějiny 20. století, kam se přesunuly podzemním tunelem do vedlejší budovy. Žákům se exkurze moc líbila. Odnesli si nejen spoustu zážitků, ale i nových poznatků.

 

Foto ke článku

Ředitelské volno

05.04.2024

Ředitelské volno pro žáky:

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy  v termínu  12.4. a 15.4. 2024 volno z technických důvodů pro žáky 9. ročníků základní školy. Dále vyhlašuje ředitel školy volno z technických důvodů 2.5. – 3.5. 2024 pro všechny žáky základní školy.

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

27.03.2024

Termíny: 1. administrativní část: Online zápis - od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024

               2. motivační část s osobní účastí: v pátek 5. 4. 2024 od 14.00 do 17.00 hodin  nebo v sobotu 6. 4. 2024 od 9. 00 do 11.00hodin

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2024

DĚTSKÁ SCÉNA 2024

27.03.2024

V úterý 26. a ve středu 27. března se na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře konala okresní kola recitační soutěže Dětská scéna 2024. Naši školu v úterý reprezentovali v I. kategorii Melani Ď. z 2. A, Gabriela R. z 3. C a Jakub K. z 3. A, který tuto kategorii vyhrál. Úspěšně vystupovali v II. kategorii také Vojta K. z 5. B a Lukáš C. ze 4. B, jenž rovněž zvítězil. Ve středu soutěž pokračovala kategoriemi III a IV, ve kterých se představili žáci Lenka Š. a Lucy A. ze 6. C, Eliška Ch. ze 7. A ve III. kategorii, kterou Eliška vyhrála, a Markéta M. a Vojta K. z 8. A, Simona H. z 8. D v kategorii IV.. Jakub, Lukáš a Eliška postoupili do krajského kola přehlídky dětských sólových recitátorů, které se uskuteční 22. a 23. dubna v Kutné Hoře. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím gratulujeme!

<<fotogalerie>>

Návštěva Vyšehradu

Návštěva Vyšehradu

27.03.2024

V úterý 26. března navštívily třídy 7.A a 7.B v rámci výuky dějepisu starobylé sídlo Přemyslovců Vyšehrad. Cestou si zahráli někteří žáci na průvodce a informovali své spolužáky o pamětihodnostech vyšehradského areálu, rotundě sv. Martina, bazilice sv. Petra a Pavla, pověstech, které se váží k Vyšehradu, vyšehradském hřbitově se Slavínem. Snad všechny nejvíce zaujaly kasematy a sál Gorlice, kterým nás provedl výborný průvodce. Procházka po hradbách Vyšehradu potvrdila, že toto místo má jedinečné výhledy na Prahu. Exkurze se vydařila nejenom díky krásným zážitkům, ale i díky počasí, které nám přálo.

<<Fotogalerie>>

OVOV - Okresní kolo

OVOV - Okresní kolo

26.03.2024

V úterý 26. 3. naši žáci poměřili síly s okolními školami ve všestrannostním čtyřboji OVOV. A vedli si celkem obstojně! Družstvo bojovalo o medailové pozice, nakonec ale skončilo 6. Největších úspěchů dosáhly v individuálních závodech dívky. Ve svých věkových kategoriích brala bronzovou medaili Eliška K. z 9.C, Johanka K. (7.C) a Karolína H. (6.A) dokonce vystoupaly na nejvyšší stupínek pro zlato! Všem zúčastněným moc děkujeme za krásné sportovní zážitky a chválíme je za maximální nasazení. To můžete sami posoudit na přiložených fotografiích!

 

<<Fotogalerie>>  

PUTOVÁNÍ PO SEDMIČCE

PUTOVÁNÍ PO SEDMIČCE

24.03.2024

V sobotu jsme na „Sedmičce“ přivítali budoucí prvňáčky, kteří si přišli prohlédnout školu. Při svém Putování po Sedmičce si zasportovali v tělocvičně, vyzkoušeli si práci v počítačové učebně, zazpívali si v hudebně, pracovali na interaktivní tabuli, dotvořili zajíčky ve školní družině a v keramické dílně si vyrobili domeček. O tom, jak se jim ve škole líbilo, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

<<fotogalerie>>

Keramika pro předškoláky

Keramika pro předškoláky

23.03.2024

Dvě středeční odpoledne v březnu měli předškoláci možnost vyzkoušet si práci v keramické dílně. Prohlédli si vybavení dílny, keramickou pec i výrobky našich dětí. Seznámili se s pracovním postupem při výrobě keramiky a samozřejmě si vše také vyzkoušeli. Kočičky se jim moc povedly.

<<fotogalerie>>

NOC S ANDERSENEM

NOC S ANDERSENEM

23.03.2024

Také v letošním roce se naši žáci připojili k celostátní akci, která se koná pravidelně již od roku 2000 na podporu dětského čtenářství – Noci s Andersenem. V podvečer (čtvrťáci ve čtvrtek a druháci v pátek) se znovu sešli ve škole, aby zde strávili Noc s Andersenem. Čtvrťáci si vybrali jako téma letošní noci Čtyřlístek. Dozvěděli se informace o autorovi Jaroslavu Němečkovi, zhlédli videoukázky a seznámili se s časopisem Čtyřlístek a jeho hlavními aktéry. Následně řešili vědomostní test, modelovali postavičky a nakonec absolvovali paměťový závod dvojic. Večerní aktivity zakončili stezkou odvahy. V cíli na ně čekala sladká odměna. Druháci navázali na projekt Psí týden a četli si z knihy Františka Nepila Já, Baryk. Kromě toho se seznámili s knihou Hanse Christiana Andersena a jeho nejznámějšími pohádkami. Potom společně vyráběli a sportovali. Večer zakončili stejně jako čtvrťáci stezkou odvahy. Všichni byli stateční a cestu tmavým sklepením školy zvládli. Společně usínali při poslechu pohádek. Na památku dostali všichni účastníci pamětní pohlednici.

<<fotogalerie>>

ZÁPIS 2024

ZÁPIS 2024

25.02.2024

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • ŠKOLA NA ZKOUŠKU - výukový program 

Termíny: 12., 19. a 26.3. 2024 od 15.00 - 16.00 hodin

Zájemci se budou přihlašovat od 26. 2. do 1. 3. 2024 na e-mail: vladimira.maruskova@seznam.cz

 • KERAMIKA - pro předškoláky s rodiči

Termíny: 13. nebo 20. 3. 2024 od 15.00 do 16.00 hodin

Zájemci se budou přihlašovat od 26. 2. 2024 do naplnění kapacity na e-mail: 7zs1b@seznam.cz

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA I. A II.STUPNI

Termín: 20.3. 2024 od 8.15 do 11.55 hodin

 • PUTOVÁNÍ PO SEDMIČCE

Termín: 23.3. 2024 (sobota) od 9.30 do 11.30 hodin. 

Sraz u zadního vchodu školy (přezůvky s sebou).

 

Sportovní odpoledne s Večerníčkem

Sportovní odpoledne s Večerníčkem

25.02.2024

V pátek 23. 2. 2024 pořádala školní družina pohádkově sportovní odpoledne. Rodiče zaplnili tělocvičnu do posledního místečka. Po úvodní znělce naběhlo do tělocvičny 180 Večerníčků a svým společným vystoupením zahájili sportovní odpoledne. Na soutěžící čekaly 4 pohádkové soutěže, do kterých se zapojili i rodiče. Za zvuku slavnostních fanfár došlo k vyhlášení výsledků sportovního klání. Všichni soutěžící byli odměněni buttony s logem Večerníčka a 3 nejlepší družstva medailemi. Při závěrečném odchodu děti zamávaly čepičkou a publikum je odměnilo bouřlivým potleskem.

<<fotogalerie>>

Foto ke článku

Školní oblečení

25.02.2024

Již po druhé v tomto školním je pro nás připraven eshop se školní kolekcí volnočasového oblečení. Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 31.3. 2024 následně se obchod uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Oblečení si můžete pořídit na odkaze níže.

https://www.kraloveskoly.cz/7zsmb//

Lyžování v Alpách

Lyžování v Alpách

23.02.2024

V týdnu od 18. do 22. února naši sedmáci doplnění o několk žáků z devátých tříd lyžovali v rakouských Alpách. Počasí si s námi zpočátku trochu pohrávalo, ale nakonec se umoudřilo, a tak jsme si mohli užít parádní lyžovačku!

 

<<Fotogalerie>>

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2. TŘÍD

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2. TŘÍD

14.02.2024

Ve středu 14. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže 2. ročníků. Sem postoupili z každé třídy 3 úspěšní recitátoři z třídních kol. Podpořit je přišli také všichni spolužáci. Po vyslechnutí 12 krásně přednesených básní bylo velmi těžké rozhodnout, kdo byl nejlepší. Nakonec si diplom za 1. místo odnesla Nela z 2. A, druhý skončil Tobík z 2. C a na 3. místě se umístila Meli z 2. A. Na všechny zúčastněné se můžete podívat v galerii.

<<fotogalerie>>

EXKURZE DO MUZEA POLICIE

EXKURZE DO MUZEA POLICIE

13.02.2024

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 navštívily třídy VI. A a VI. C Muzeum policie v Praze. Po úvodní besedě s příslušníky Policie České republiky si žáci prohlédli všechny expozice věnované historii i současnosti policejních složek. Nejvíce je zaujaly materiály týkající se kriminalistických případů.

Fotogalerie:
https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-exkurze-do-muzea-policie

Novoroční setkání

Novoroční setkání

12.01.2024

Ve středu 10. 1. proběhlo na naší 7. ZŠ tradiční přivítání nového roku. V nazdobené tělocvičně nedočkavě čekaly stovky rodičů zvědavých na vystoupení, která si pro ně žáci letos připravili. Vše odstartoval Arnošt a jeho saxofon. Po krátkém proslovu pana ředitele nastaly drobné technické problémy, které se ale naštěstí vyřešily dříve, než malí skřítci stihli usnout, a tak nám mohli předvést svůj taneček. Potom již vše pokračovalo, jak bylo plánované. Střídala se taneční, recitační, pěvecká i instrumentální vystoupení.

<<Fotogalerie>>

Foto ke článku

Okresní olympiáda v anglické konverzaci

03.01.2024

Soutěž v anglické konverzaci se koná 14. 2. 2024. Registrace proběhne mezi 7:45 – 8:15 na ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1082 (7. ZŠ). Na pozdní příchody nebude brán zřetel.

Přihlášky zasílejte elektronicky do 2. 2. 2024. Více informací v propozicích viz příloha.

Vánoční basketbal

Vánoční basketbal

23.12.2023

Čtvrtek před vánočními prázdninami si žáci 2. stupně zpestřili turnajem v basketbalu. Každá třída si vytvořila dva smíšené týmy, které zápasily proti ostatním družstvům v ročníku. Vítězné třídy (6.B, 7.A, 8.D a 9.A) v pátek změřily své síly s týmem učitelů. Na přiložených fotografiích se můžete podívat, jak celý turnaj proběhl.

<<Fotogalerie>>

Zpívání v nemocnici

Zpívání v nemocnici

15.12.2023

Stejně jako v loňském roce se vybraní žáci s paní učitelkou Macounovou vydali potěšit svým zpěvem a básničkami kolemjdoucí v Klaudiánově nemocnici. Žáci zazpívali nejen vánoční, ale i pohádkové písně, zaznělo několik krásných vánočních básniček a děti tak vykouzlily úsměv na rtech nejednomu člověku. Děkujeme za účast všem žákům, kteří svým zpěvem dokázali zahřát u srdce a potěšit na duši v tento adventní čas.

<<Fotogalerie>>

Hokejový turnaj

Hokejový turnaj

14.12.2023

Ve středu 13. 12. se naši vybraní žáci a žákyně zúčastnili hokejového turnaje. Na ledě bojovaly o pohár 3 školy. Zápasy byly velmi vyrovnané. Naši hráči po výhře a remíze vybojovali první místo. Pohár pro vítěze převzali žáci od dlouholetého hráče NHL a mladoboleslavského rodáka Radima Vrbaty.

Děkujeme za perfektní reprezentaci a uvidíme, jestli příští rok putovní pohár obhájíme!

<<Fotogalerie>>

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

02.12.2023

Ve čtvrtek 30. 11. po 16 hodině se před Sedmičkou začali scházet první rodiče, děti a další přátelé školy, kteří sem přišli spolu s námi rozsvítit náš vánoční strom. Od 16.30 se podávalo občerstvení - vánoční punč a čaj, linecké cukroví, které napekli naši žáci. K dokreslení sváteční atmosféry hrála vánoční hudba. V 17 hodin začal program. Zazněly vánoční písně a koledy v podání pěveckého sboru, zahrály flétničky a nechyběly ani básničky. Pan ředitel popřál všem krásné svátky a úspěšný nový rok, zacinkal zvoneček a.....rozsvítil se stromeček. 

<<fotogalerie>>

Foto ke článku

Pokyny pro úhradu kroužků na školní rok 2023/2024

30.11.2023

Aktualizované informace o platbách, ke dni 10.10.2023 naleznete na odkaze: 

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/18082.pdf

A také popř. na odkaze:

https://www.zs7mb.cz/pro-rodice-dokumenty-a-formulare 

(sekce "Informace pro rodiče")

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

30.11.2023

Vážení a milí přátelé „Sedmičky“,

dovolujeme si Vás pozvat ve čtvrtek 30. 11. 2023 v 16.30 na slavnostní setkání při rozsvěcení vánočního stromu. Přijďte společně s námi zahájit období adventu, ochutnat vánoční punč a cukroví, které pro Vás připravili naši žáci. Potom na Vás stejně jako každý rok čeká hudebně-dramatické vystoupení žáků školy. Spolu s nimi si můžete zazpívat vánoční písně a koledy a poslechnout básničky. A nezapomeňte si přinést zvoneček, který nám rozsvítí stromeček.

<<program>>

Pražský hrad

Pražský hrad

29.11.2023

Jako každý rok se i letos osmé třídy vypravily na Pražský hrad. S průvodci si žáci prohlédli Chrám sv. Víta, Starý palác a samostatně baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Bílou věž, Daliborku a Muzeum Hradu. Prošli se také po areálu Hradu - nejstaršího opevněného komplexu v Evropě. Po Nových zámeckých schodech sestoupili na Malou Stranu a přes Karlův most došli na Staré Město pražské. Z Václavského náměstí jsme pak všichni dorazili až k Wilsonovu nádraží, odkud jsme odjeli plni nových poznatků a zážitků zpět domů. Cestou zpět jsme si ještě v autobuse zasoutěžili, takže nejúspěšnější řešitelé všetečných otázek učitelů si odnesli jedničky!

Exkurze se zdařila a těšíme se na příští!

<<Fotogalerie>>

EXKURZE TOULCŮV DVŮR

EXKURZE TOULCŮV DVŮR

17.11.2023

V rámci celoroční hry Za starými řemesly se vypravily všechny druhé ročníky do ekocentra Toulcův dvůr v Praze. Jedná se o krásný areál, který v sobě spojuje zábavu a ponaučení nejen pro děti, ale i pro dospělé. Vybrali jsme si zážitkový program Snídaně pana Toulce, během kterého se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací a hlavně si vyzkoušeli, jak se vyráběl chleba a tvaroh. Aby si vyrobili vlastní chlebovou placku, museli vymlátit obilí, semlít ho, uhníst těsto. Vytvořené placky potřeli a posypali mákem nebo kmínem dle vlastní chuti. V druhé části programu byli svědky výroby tvarohu, který si mohli také ochutnat. Exkurze se všem velmi líbila, odjížděli jsme s mnoha zážitky a chlebovými plackami v batůžku.

<<fotogalerie>>

Florbal starší dívky

Florbal starší dívky

15.11.2023

Ve středu 15. 11. se vybrané žákyně z 8. a 9. ročníků zúčastnily okresního kola ve florbalu. Výsledkově se jim moc nedařilo, ale hru si velmi užily, a to je na sportu to nejdůležitější! Děkujeme za reprezentaci naší školy!

<<Fotogalerie>> 

Florbal starší chlapci

Florbal starší chlapci

14.11.2023

V úterý 14. 11. se konal opět florbalový turnaj, tentokrát pro kategorii chlapců v 8. a 9. třídách. Naši florbalisté na nejlepší 3 celky nestačili, navíc v boji o čtvrté místo o gól prohráli, a tak obsadili 5. místo z osmi účastníků. Navíc nás postiha nepříjemná situace, při které si jeden z našich žáků ošklivě poranil ruku. Přejeme mu, aby léčba proběhla hladce a rychle!

<<Fotogalerie>>

Svatý Martin ve školní družině

Svatý Martin ve školní družině

12.11.2023

Svátek svatého Martina patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Děti vyhlížejí z okna Martina přijíždějícího na bílém koni a dospěláci se těší na husí pečínku. Podobně to vypadalo i u nás ve školních družinách. Děti se seznámily s legendou, zvyky a pranostikami, které k tomuto svátku neodmyslitelně patří. Po stopách podkov Martinova koně děti došly až do nedalekého lesíka, kde si pro ně Martin připravil úkoly. Čekala tam na ně překážková jízda na koni a jiné disciplíny. Na závěr si Martin pro děti připravil medaile ve tvaru podkov, které si hrdě nesly na krku domů. A aby toho nebylo málo, proběhla i „ochutnávka“ husy, kterou si děti samy vyrobily.

<<fotogalerie>>

Florbal mladší chlapci

Florbal mladší chlapci

10.11.2023

Ve čtvrtek 9. 11. se konalo okrskové kolo ve florbalu žáků 6. a 7. tříd. Naši vybraní žáci šli ve stopách svých spolužaček a nakonec po 2 výhrách, jedné remíze a 3 prohrách obsadili 4. místo. Děkujeme žákům za předvedené výkony!

<<Fotogalerie>>

Florbal mladší dívky

Florbal mladší dívky

08.11.2023

Ve středu 1. 11. se vybrané dívky ze 6. a 7. tříd zúčastnily florbalového turnaje. Po velmi srdnatém kolektivním výkonu obsadily krásné 4. místo. Jak turnaj prožívaly, si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Děkujeme za parádní reprezentaci školy!

 

<<Fotogalerie>>

Školní oblečení

Školní oblečení

06.11.2023

Jako každý rok je připraven eshop se školní kolekcí volnočasového oblečení. Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 22.11. 2023 následně se obchod uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Oblečení si můžete pořídit na odkaze níže.

 https://www.kraloveskoly.cz/7zsmb/

 

 

Dendrologická exkurze - Praha Průhonice

Dendrologická exkurze - Praha Průhonice

25.10.2023

V pondělí 23. října si žáci 4. D užili svoji výhru - jeli na dendrologickou exkurzi. Po příjezdu na ně čekala paní lektorka, která pro děti měla připravený program "Potravní řetězce". Žáci měli celou zahradu pouze pro sebe, protože v pondělí je běžna zavřeno. Mohli se tedy nerušeně věnovat programu. Nejprve si o potravních řetězcích povídali a znázorňovali je. Následně vyrazili do terénu a s kelímkovými lupami hledali různé bezobratlé živočichy a snažili se zahlédnout i obratlovce. Během pauzy je v kavárně čekala svačina v podobě obložených bagelů, domácí bábovky a domácího čaje. Program pokračoval v dubovém lesíku, kde si děti zahrály i několik her, které jim pomohly lépe si představit, jak funguje potravní řetězec v přírodě.

<<fotogalerie>>

Přírodovědná soutěž Za našimi stromy

Přírodovědná soutěž Za našimi stromy

23.10.2023
Ve středu 18.10.2023 se vybraní žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže Za našimi stromy, která se konala v lesoparku Štěpánka.
Týmy složené ze žáků 9.ročníků získaly krásné 5. a 7. místo v silné konkurenci dalších škol. Také jsme si odnesli dárek v podobě motýlích keřů, které si zasadíme na pozemku školy.
FLORBALOVÝ TURNAJ

FLORBALOVÝ TURNAJ

15.10.2023

Ve středu 11. 10. se žáci a žákyně 4. a 5. tříd zúčastnili florbalového turnaje O pohár hejtmana Středočeského kraje. V něm náš tým skončil na hezkém 3. místě. Tým si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy. Vedoucí družstva Vlastimil Michalec

Žáci sedmičky běhali s medvědem

Žáci sedmičky běhali s medvědem

17.09.2023

Na tradici charitativní akce Teribear v Mladé Boleslavi navázali i letos naši školáci. Zhruba devadesátka žáků třetích a čtvrtých tříd za necelé dvě hodiny svou chůzí a během nashromáždila téměř osm set kilometrů, za které partneři akce předají vybraným dětským domovům 16 tisíc korun. Ačkoli nejde o soutěž, je určitě potěšující, že mezi školami z Mladé Boleslavi byla sedmička třetí, přičemž se naši žáci „ošidili“ o devadesát kilometrů, když na trasu nastoupili deset metrů za elektronickým čidlem a první okruh jim nebyl zaznamenán. To ale nic nezměnilo na dobrém pocitu z odvedené práce. Všem chodcům a běžcům děkujeme a těšíme se na další pokračování.   

<<fotogalerie>>

Pohneme městem

Pohneme městem

14.09.2023

Žáci 9. ročníků se dne 8. 9. 2023 zúčastnili akce Pohneme městem. Všichni si mohli vyzkoušet různé sportovní aktivity. Mezi oblíbené aktivity patřily např. tanec, házená, atletické disciplíny, capoeira, šachy, šerm, volejbal a basketbal.  Také si mohli vyzkoušet první pomoc pod taktovkou SZŠ. Akce se dětem velmi líbila.

<<Fotografie>>

Školní družina

Školní družina

06.09.2023

S radostí mohu oznámit, že všichni, kteří se přihlásili do školní družiny, jsou přijati. Tímto je kapacita školní družiny naplněna.

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku

04.09.2023

 

4. září se po prázdninové přestávce opět otevřely dveře 7. základní školy. Do lavic se vrátili nejen naši stávající žáci, ale přišli i ti, kterým školní docházka právě začíná – prvňáčci. Shromáždili se i se svými rodiči před hlavním vchodem školy, kde je přivítal pan ředitel Mgr. Lukáš Zahrada. Uvítat je přišly také pohádkové postavičky, které děti znaly již od zápisu – pejsek s kočičkou, vlk s Karkulkou a Jeníček s Mařenkou. Třídní učitelky si pak odvedly děti do tříd, kde proběhlo krátké společné seznamování. Školní rok 2023/2024 byl zahájen.

Školní rok 2023/2024 - organizace prvního týdne

Školní rok 2023/2024 - organizace prvního týdne

01.09.2023

Organizace prvního týdne

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023. V 8:15 budou před hlavním vchodem slavnostně přivítáni prvňáčci. První stupeň vstoupí do školy bočním vchodem od parkoviště. Druhý stupeň přijde do školy bočním vchodem od jídelny. První den bude s omezením na jednu vyučovací hodinu. Dnem 5.9. 2023 bude zahájeno pravidelné vyučování s omezením na 4 hodiny dle rozvrhu na prvním stupni a na 5 hodin na stupni druhém. Pravidelné vyučování dle rozvrhu v plném rozsahu bude zahájeno k datu 6. 9. 2023.

Informace k zájmovým kroužkům na školní rok 2023/2024

Informace k zájmovým kroužkům na školní rok 2023/2024

31.08.2023

Informace k zájmovým kroužkům

Přehled kroužků je orientační. V případě velkého nebo malého zájmu může dojít ke změnám.

Přihlašování zájemců proběhne na e-mailovou adresu vedoucího kroužku 6. 9. 2023 od 18 hodin do 7. 9. 2023 do18 hodin.

 

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení. Při přihlašování je nutné uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ a TŘÍDU. Žáci, kteří nebudou zařazeni do kroužku po naplnění kapacity, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.

Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45 minut činí 70,- Kč.

Kroužky „KERAMIKA“ budou zpoplatněny sumou 80,- Kč.

Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Informace o platbě budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2023.

 

Nabídka kroužků se zobrazí po rozkliknutí celého textu.

Provoz sekretariátu školy během letních prázdnin

Provoz sekretariátu školy během letních prázdnin

28.06.2023

 

3. 7. – 14. 7. 2023 -  pondělí, středa 10:00 – 12:00

15.7. – 13.8. 2023 -  škola uzavřena včetně sekretariátu

14.8. – 31.8. 2023 -  pondělí, středa 10:00 – 12:00

 

Mgr. Lukáš Zahrada, ředitel školy

ŠKO-ENERGO Ptáčkobraní

ŠKO-ENERGO Ptáčkobraní

28.06.2023

V úterý 27. června se třídy 3. D, 4. A a 4. C zúčastnily akce Ptáčkobraní pořádanou firmou ŠKO-ENERGO na letišti v Mladé Boleslavi. Na děti čekala spousta zajímavých aktivit. V průběhu dopoledne měly děti za úkol splnit 7 úkolů – například zazpívat písničku, složit puzzle, překonat překážkovou dráhu, vyřešit kvíz… Po splnění dostal každý žák drobnou odměnu. Dále na děti čekalo povídání se sokolníkem, který jim představil několik dravců a sov – káně lesní, káně harrisovu, orla sklaního, raroha loveckého, poštolku obecnou, sovu pálenou, puštíka obecného a jako překvapení jednoho z pěvců – krkavce! Připraveny byly také dílničky – výroba ptáčků z tácku a skládání origami. Ze všech přítomných dětí bylo několik našich žáků vylosováno a dostalo drobnou odměnu (fotbalový míč, lahev na pití, plyšáka). Na závěr se losovala jedna ze tříd, která si užije zájezd do Dendrologické zahrady v Průhonicích, který bude financovat firma ŠKO-ENERGO. Šťastným výhercem se stala třída 3. D. Gratulujeme!

<<fotogalerie>>

OLYMPIJSKÝ BĚH

OLYMPIJSKÝ BĚH

21.06.2023

     Následovníky Zátopka vedro nezastavilo. Prudce stoupající rtuť teploměru v první letní den nepřekazila další ročník Běhu olympijského dne na naší sedmičce. Všichni žáci prvního stupně se postupně vydali na atletický ovál, kde tentokrát kvůli velkému vedru běželi jednotně zkrácenou 330 metrů dlouhou trať. Všichni startující zdárně doputovali do cíle, přičemž zcela nejlepší časy se dostaly pod jednu minutu. Po sportovních výkonech došlo ve stínu školy k vyhodnocení vždy tří nejlepších děvčat a kluků z každého ročníku. Medailisté převzali drobné dárky. Odměněni ale byli všichni běžci pamětní medailí a drobným občerstvením. Poděkování za výkony patří všem školákům. Organizátorům z řad pedagogů pak za bleskový průběh zcela podle harmonogramu, když více než čtyři stovky běžců zdolali trať v průběhu jedné hodiny.

 
Školní družina - 30.6. 2023

Školní družina - 30.6. 2023

16.06.2023

V pátek 30.6. 2023 bude ukončen provoz školní družiny v 11.00 hodin.

PRVŇÁČCI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

PRVŇÁČCI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

11.06.2023

V týdnu od 5. do 9. června odjeli prvňáčci z 1. A a 1. C na školu v přírodě. Strávili příjemný pobyt v pensionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Dopoledne si hravou formou opakovali učivo, hráli si a soutěžili na hřišti v areálu pensionu. Odpoledne v krásném prostředí Jizerských hor chodili na výlety - vystoupali na rozhledny Nisanka a Černá Studnice, došli k pramenu Nisy. Kromě toho pro ně paní učitelky a vychovatelky připravily orientační závod, sportovní víceboj a turnaj v bränballu. Ve volném čase si děti vyrobily náramky přátelství. Poslední večer se opékaly špekáčky. I přes občasný déšť si všichni školu v přírodě báječně užili!

<<fotogalerie>>

<<naši vítězové>>

Návštěva Památníku Terezín

Návštěva Památníku Terezín

01.06.2023
Památník Terezín
Dne 1. června 2023 navštívily třídy 9. A a 9.D v rámci výuky moderních dějin Národní památník Terezín. Žáci si připomněli historii 2. světové války spojenou s utrpením lidí v koncentračních táborech. Prohlédli si Malou pevnost, která sloužila za války jako věznice pražského gestapa, zhlédli film o Terezínské pevnosti a židovském tranzitním ghettu, které bylo v Terezíně zřízeno nacisty v roce 1941. Prohlédli si muzeum pevnosti a prošli se Národním hřbitovem, kde je pochováno asi  deset tisíc obětí nacistického násilí z Malé pevnosti, terezínského ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích, ale i těch, kteří do Terezína přišli na konci války s pochody a transporty smrti. 
Při zpáteční cestě proběhlo ještě krátké zastavení v jednom z našich nejstarších měst - Litoměřicích, které jsou spjaty také s osobností romantického básníka K. H. Máchy. Společně jsme si u domu, ve kterém pobýval, zarecitovali první verše Máje. 
Domů jsme se vraceli s novými dojmy a poznatky. 
 
DEN DĚTÍ NA SEDMIČCE

DEN DĚTÍ NA SEDMIČCE

31.05.2023

Ve středu 31. května jsme s předstihem oslavili Mezinárodní den dětí. Pro děti bylo připraveno osm stanovišť s různými úkoly. Děti si vyzkoušely skákání v pytlích a v kruzích, překářkovou dráhu, házení míčky na šaška, kroužkovými provazy na dřevěné kříže, chození na chůdách a další disciplíny. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a to jen umocnilo konečný zážitek.

<<fotogalerie>>

ATLETICKÝ TROJBOJ

ATLETICKÝ TROJBOJ

24.05.2023

Ve středu 24. května se naše osmičlenné družstvo ve složení David, Gabča, Martin, Anežka, David, Sabina, Adam a Ála vydalo poměřit síly v atletickém trojboji do Benátek n/J. Závodníky čekal sprint na 50 m, skok daleký a hod míčkem.  V trojboji soutěžilo celkem 10 škol. Naše družstvo bojovalo ze všech sil. Zpestřením závodu byla tradiční závěrečná štafeta, ve které naši borci protli cílovou čáru jako první. Trojboj byl napínavý až do konce, kdy za velkého jásotu naši reprezentanti vystoupili na nejvyšší stupínek. Nejlepší vícebojařkou byla vyhlášena naše nejmladší atletka Gabča. Po pěti letech se našim borcům podařilo vyhrát oba dva závody.

Všem reprezentantům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

<<fotogalerie>>

Taneční soutěž

Taneční soutěž

20.05.2023

Naši nejmladší žáci se ve čtvrtek 11. května zúčastnili taneční soutěže. Pod vedením paní učitelky Tůmové Horákové si v Kulturním domu v Mladé Boleslavi dotančili pro krásné 3. místo!

Všem děkujeme za parádní reprezentaci!
 

<<Fotogalerie>>

Atletický čtyřboj - mladší

Atletický čtyřboj - mladší

19.05.2023

Ve středu, den po svých starších spolužácích, se atletického čtyřboje zúčastnila i družstva složená z žáků 6. a 7. tříd. Laťku jim starší kamarádi nasadili opravdu vysoko, a tak jsme byli zvědavi, jak se s touto výzvou poperou. V chladném počasí závodili v podobných discplínách - nevrhalo se koulí, všichni házeli míčkem a vytrvalostní běhy byly o něco kratší, chlapci běželi 800 m a dívky 600 m.

Našim závodníkům a závodnicím se dařilo neuvěřitelně dobře. Dívky doslova vybojovaly druhé místo a chlapci, stejně jako starší žáci, závod vyhráli!

Všem moc děkujeme za perfektní reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů nejen ve sportu!

<<Fotografie>>

Atletický čtyřboj - starší

Atletický čtyřboj - starší

17.05.2023

V úterý 16. 5. se na 6. ZŠ konalo okresní kolo atletického čtyřboje žáků 8. a 9. tříd. Každý v družstvu dívek a chlapců běžel sprint na 60 m a vytrvalostní běh (chlapci 1000 m a dívky 800 m). Další dvě disciplíny byly volitelné - skok vysoký nebo daleký a vrh koulí nebo hod míčkem.

Po předchozích atletických závodech byla naše očekávání poměrně vysoká. A obě družstva jej bezezbytku naplnila. Dívky obsadily 3. místo, chlapci dokonce celou soutěž vyhráli! Předvedené výkony byly ohromující, všem žákům přejeme, aby i nadále sportovně rostli a dařilo se jim posouvat svá maxima.

<<Fotogalerie>>

Krajské kolo McDonald´s Cupu

Krajské kolo McDonald´s Cupu

16.05.2023

V pátek 12. 5. 2023 se v Neratovicích uskutečnilo krajské kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup. V kategorii A (žáci 1. - 3. ročníku) se naši žáci umístili na 2. místě. Prohráli jen s vítězem turnaje. V kategorii A se jím stalo mužstvo z Brandýsa nad Labem. Naši hráči si zaslouží pochvalu za výbornou reprezentaci školy. Vedoucí mužstva Vlastimil Michalec

Basketbal - Krajské kolo

Basketbal - Krajské kolo

15.05.2023

Ve středu 10. 5. vyjeli naši basketbalisté do Nymburka, aby se zde zúčastnili krajského kola. Úspěchem pro nás byl již samotný postup do této fáze soutěže, ale i tak jsme byli zvědaví, jak si naši žáci povedou v silné konkurenci. A chlapci si nevedli vůbec špatně! Z deseti týmů obsadili krásné páté místo, kterým nás velmi potěšili. Děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy ve sportu!

<<Fotogalerie>>

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

13.05.2023

V pátek 12. května se do cyklistické soutěže pustila hned dvě naše družstva. V mladší i starší kategorii se soutěžilo ve znalostech dopravních předpisů, které si žáci následně vyzkoušeli v praxi na dopravním hřišti. Dále žáci museli projet náročnou překážkovou dráhu a na závěr předvést své znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. Obě družstva si s nástrahami poradila a shodně obsadila 3. příčky!

Moc děkujeme za reprezentaci školy!

<<Fotogalerie>>

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

12.05.2023
Ve středu 10. května se uskutečnilo Oblastní kolo soutěže Českého červeného kříže Mladá Boleslav. Naši školu reprezentovaly hned 3 hlídky Mladých zdravotníků. Jedna hlídka za 1.stupeň a 2 hlídky za 2. stupeň. Všem zúčastněným patří velká pochvala, protože ve velké konkurenci opravdu předvedli vynikající výkony. Dvě hlídky získaly "bramborovou" medaili  a jedna hlídka z 2. stupně 7. místo. Je nutné říci, že pro mnohé soutěžící to byla první zkušenost v této soutěži. Přesto si opravdu vedli na výbornou. Nejdůležitější je, že jsme si ze soutěže odnesli cenné zkušenosti a už nyní se těšíme na příští rok, kdy se moc rádi opět zúčastníme.

<<fotogalerie>>

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 1. A 2. TŘÍD

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 1. A 2. TŘÍD

11.05.2023

Většina děti ráda maluje a tvoří. Proto pro naše prvňáčky a druháky uspořádala paní učitelka Prieĺožná výtvarnou soutěž. Téma nebylo dané, určený byl pouze materiál - novinový papír. A tak se děti se svými učitelkami pustily do vyrábění. Výsledkem byla spousta krásných a zajímavých prací. Mezi výtvory se objevila zvířátka - zajíci, pejsci, pandy a ptáčci, ale také květiny, klobouky a hrady. Z každé třídy byly do soutěže vybrány 3 práce. Nezávislá porota pak vybírala nejhezčí z nich. Protože se však nemohla shodnout, byla nakonec kromě prvního místa vyhlášena 2 druhá, 2 třetí a dokonce i čtvrtá místa. Absolutní vítězkou se stala Anička Folprechtová z 1.A se svým hradem. Na ostatní výherce a všechny obrázky se můžete podívat ve fotogalerii.

<<fotogalerie>>

OVOV krajské kolo

OVOV krajské kolo

10.05.2023

V úterý 9. 5. se žáci, kterým se podařilo postoupit z okresního kola, zúčastnili krajského kola atletických závodů v Čáslavi. Čekalo na ně 6 disciplín - skok daleký, sprint na 60 m, hod míčkem, shyby na šikmé lavici, sed-lehy a závěrečný vytrvalostní závod na 1000 m nebo člunkový běh s driblinkem. Tyto disciplíny žákům neseděly tolik jako ty v okresním kolu, a tak naše družstvo obsadilo 9. místo z 15 družstev. Nejúspěšnějším závodníkem se v jednotlivcích stal Martin Khol, který ve své věkové kategorii vybojoval 2. místo.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy!

<<Fotogalerie>>

Turnaj ve vybíjené nám tentokrát nevyšel

Turnaj ve vybíjené nám tentokrát nevyšel

10.05.2023

O tom, že je míč kulatý a že ne každý den je posvícení, se přesvědčil náš výběr páťáků v okresním finále turnaje ve vybíjené. Ačkoli se žáci sedmičky snažili, ve výrazně silnější skupině dvakrát velice těsně prohráli s výběry pozdějších finalistů, a neměli tedy šanci bojovat o medailové posty. Osmičce podlehli 8:12  a pozdějšímu vítězi devítce o pouhé dva body. Co nevyšlo tentokrát, může vyjít příště.  

McDonald´s Cup okresní kolo

McDonald´s Cup okresní kolo

09.05.2023

3. 5. 2023 proběhlo na hřišti v Kosmonosích okresní kolo McDonald´s Cupu. Hrálo 6 mužstev v kategorii mladších (kategorie A) a starších (kategorie B) žáků. Starší žáci skončili v turnaji na 5. místě. Mladší žáci vyhráli všechny zápasy a postoupili do krajského kola, které se odehraje v Neratovicích 12. 5.

Všem žákům děkuji za dobrou reprezentaci školy. 
Pohár rozhlasu - kategorie III.

Pohár rozhlasu - kategorie III.

06.05.2023

V pátek 5. 5. pokračovaly atletické závody, tentokrát soutěžili žáci 6. a 7. ročníků. Většina disciplín zůstala stejná jako ve čtvrtek, pouze vrh koulí byl nahrazen hodem kriketovým míčkem a vytrvalostní tratě byly zkráceny na 1000 m pro chlapce a 600 m pro dívky. Počasí závodníkům opravdu přálo, slunce svítilo možná ještě o něco více než ve čtvrtek.

Našim družstvům se opět dařilo, žáci podávali až na drobná zaváhání perfektní výkony. A tak jsme s napětím očekávali vyhlášení, na jaká umístění tentokrát dosáhneme. A skutečně, po vyhlášení jsme měli obrovskou radost, vždyť chlapci dostali bronzové medaile a dívky si došly pro stříbrné! Během víkendu však přišla zpráva, že kvůli chybně přihlášeným školám výsledky neplatí... Body byly přepočítány ručně, jedno družstvo se ještě vměstnalo před naše chlapce, a to znamená, že nakonec obsadili 4. příčku. Dívkám 2. místo zůstalo! A tak mladší skončili na stejných příčkách jako jejich starší spolužáci, pouze v obráceně.

Ani tato nepříjemná zpráva však nemůže zastínit, že se všichni naši závodníci snažili na maximum a předvedli skvělé výkony! Moc děkujeme za reprezentaci školy!

<<Fotogalerie>>

Pohár rozhlasu - kategorie IV.

Pohár rozhlasu - kategorie IV.

05.05.2023

Ve čtvrtek 4. 5. se na atletickém stadionu v Mladé Boleslavi uskutečníly závody v atletickém šestiboji. Za slunečného počasí závodili žáci v běhu na 60 m, skoku dalekém a vysokém, vrhu koulí, ve vytrvalostním běhu na 1500 m (dívky na 800 m) a ve štafetě na 4 x 60 m. V jednotlivých disciplínách byly k vidění obdivuhodné výkony, a tak nepřekvapí, že o celkovém pořadí družstev rozhodovaly opravdu centimetry a vteřiny.

Naše dívky obsadily nejméně populární pozici, a to 4. příčku. Chlapecké družstvo si vedlo ještě o něco lépe - skončilo na vynikajícím 2. místě. Za výkony a nasazení všem závodníkům a závodnicím děkujeme, protože v konkurenci 15 škol rozhodně ukázali, že patří k těm nejlepším!

<<Fotogalerie>>

Čarodějnický den

Čarodějnický den

02.05.2023

Odvahu a dovednosti dětí otestovali čarodějnice a kouzelníci

Na poslední květnový pátek si školní parlament na sedmičce připravil pro žáky prvního stupně sportovně zábavný čarodějnický les. Školáci se proletěli slalomovou dráhou na koštěti, otestoval je kouzelník, proplétali se pavučinou, házeli na cíl, skládali čarodějné puzzle a také museli překonat ohnivé peklo přeskokem přes oheň. Děti se nastrojily do čarodějnických kostýmů, a tak iluze sletu čarodějnic a kouzelníků byla dokonalá. Za odvážné splnění úkolů se dětem dostalo drobné odměny.

<<fotogalerie>>

Pěvecká soutěž 1. tříd

Pěvecká soutěž 1. tříd

02.05.2023

Ve středu 26. 4. se konalo školní kolo pěvecké soutěže 1. tříd. Zúčastnili se ho ti nejlepší z třídních kol, celkem 12 finalistů. Všichni si připravili pěkné písničky, každý jinou. Vítězem se stal Matěj z 1. A , na druhém  místě se umístila Štěpánka z 1. B a na 3. místě Saša z 1. D. Gratulujeme!. 

<<fotogalerie >>

McDonald´s Cup

McDonald´s Cup

02.05.2023

Dne 25. 4. proběhlo na hřišti s umělým povrchem za 9. ZŠ okrskové kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup mladších a starších žáků. Mladší žáci hráli tři utkání a ta vyhráli a postoupili do okresního kola 3. 5. v Kosmonosích. Starší žáci (4.-5. ročníky) hráli ve dvou skupinách. Svoji skupinu vyhráli a taktéž postoupili do okresního kola. V souboji vítězů skupin pak naši prohráli s žáky Bělé. Za pěkný výkon si všichni hráči zasluhují pochvalu

Návštěva Okresního soudu v Mladé Boleslavi

Návštěva Okresního soudu v Mladé Boleslavi

02.05.2023

V pátek 28. 4. navštívily třídy 8.B a 8.C v rámci výuky předmětu Výuka k občanství Okresní soud v Mladé Boleslavi. Žáci se seznámili s činností soudů, s prací soudců, úkoly žalobců a obhájců, prohlédli si jednací síň a někteří mohli být přítomni i na soudním přelíčení.

Výsledky zápisu do prvních tříd

Výsledky zápisu do prvních tříd

25.04.2023

Školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Zájemci o listinnou formu rozhodnutí si mohou dokument vyzvednout na sekretariátu školy.

Každé pondělí 9.00 - 15.30 a středu 9.00 - 13.00, do 6.6. 2023. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 6.6. 2023 od 15.30.

Minikopaná

Minikopaná

24.04.2023

Turnaj v minikopané, který pořádala naše škola, se těšil velkému zájmu. Nakonec se ho zúčastnilo 19 družstev, takže se muselo hrát ve dvou dnech. Naši žáci se dostali do hry v pátek 21. dubna. A zpočátku se jim velmi dařilo, neboť svou skupinou prošli bez prohry pouze s jednou remízou. Nakonec došli až do finále okrskového finále, kde však prohráli na penalty, a proto je čekal "pouze" souboj o 3. místo v okresu. Bohužel už po náročném dnu nezbylo dostatek sil a po prohře 0:2 se museli spokojit s nepopulárním čtvrtým místem. I tak všem hráčům děkujeme za reprezentaci naší školy!

<<Fotogalerie>>

Basketbal OK chlapci

Basketbal OK chlapci

23.04.2023

V úterý 18. 4. se konal školní turnaj v basketbalu. Naši žáci se úspěšně probojovali až do finále, kde si těsným vítězstvím zajistili nejen pěkný pohár, ale i postup do krajského kola, které se koná v Nymburce. Gratulujeme k úspěchu a budeme vám držet palce i v dalším kole!

<<Fotogalerie>>

Exkurze sedmáků na Vyšehrad

Exkurze sedmáků na Vyšehrad

22.04.2023

V rámci výuky dějepisu navštívili 13. a 14. 4. žáci sedmých ročníků Vyšehrad. Prohlédli si románskou rotundu sv. Martina, baziliku sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem, Gorlici a kasematy. Seznámili se s pověstmi, které se k Vyšehradu váží, viděli barokní sochy a sousoší, které dříve stály na Palackého a Karlově mostě. Prošli se po hradbách, ze kterých se kochali výhledy na celou Prahu!

<<Fotogalerie>>

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

14.04.2023

Online zápis byl ukončen.

Termín zápisu motivační a administrativní části s osobní účastí:
pátek 14. dubna 2023 – od 14:00 do 17:00
sobota 15. dubna 2023 – od 9:00 do 11:00

Pokud jste neprovedli elektronickou registraci, nemůžeme vyloučit delší čekací dobu po příchodu k zápisu

Náhradní termín zápisu je 19.4. - 21.4.2023 po telefonické dohodě  - 326 733 951, 326 733 971

I k náhradnímu zápisu přinese zákonný zástupce vyplněnou online přihlášku, rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce a případně potvrzení od lékaře o nemoci dítěte v době řádného zápisu.

 

Návštěva Muzea Policie ČR

Návštěva Muzea Policie ČR

31.03.2023

Před Velikonocemi navštívili žáci 6.A a 6.D v rámci předmětu Výuka k občanství Muzeum Policie ČR. Dozvěděli se informace z oblasti rizikového chování mládeže a kriminálních činů páchaných na dětech a mladistvých. Seznámili se s historií policejních sborů a s metodami vyšetřování kriminálních činů.

<<Fotogalerie>>

Recitační soutěž

Recitační soutěž

31.03.2023

Naši žáci a žákyně se zúčastnili oblastního kola soutěžní přehlídky dětských sólových recitátorů na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Největších úspěchů dosáhly Sofie Hradecká, která získala Pekařovu cenu, a Simona Hodovníková, jež obdržela čestné uznání.

Všem zúčastněným žákům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezetaci školy!

<<Fotogalerie>>

Návštěva Skanzenu v Přerově nad Labem

Návštěva Skanzenu v Přerově nad Labem

30.03.2023

Ve čtvrtek 30. března podnikly třídy 7.C a 7. D exkurzi do našeho nejstaršího muzea v přírodě.
Žáci si prohlédli lidové stavby z Polabí, seznámili se s některými zvyky a tradicemi našich předků, se životem lidí na venkově. Dozvěděli se, jaké zemědělské stroje lidé používali k ulehčení práce.
Výletu nepřálo počasí, takže jsme se všichni vraceli nejen plní dojmů, ale i s promočeným oblečením! Náladu nám však déšť nezkazil! Při zpáteční cestě se zpívalo a dokonce zazněl i potlesk! Snad nám počasí vyjde příště!

<<Fotogalerie>>

Atletický pětiboj OVOV

Atletický pětiboj OVOV

20.03.2023

Po zimní přestávce se o slovo znovu hlásí sportovní soutěže. A hned v prvním jarním týdnu se konalo krajské kolo Odznaku všestrannosti. Nutno podotknout, že počasí vyšlo naprosto parádně. A tak se žáci z 10 škol mohli pustit do soutěžení v hodu medicinbalem, trojskoku snožmo, ve skákání přes švihadlo, klikách a běhu na 1000m nebo člunkovém běhu s driblinkem. Naši žáci se v opravdu silné konkurenci 200 závodníků rozhodně neztratili.

PRVNÍ BRUSLENÍ

PRVNÍ BRUSLENÍ

19.03.2023

V pátek 17. března si byli naši prvňáčci poprvé zabruslit na zimním stadionu. Celou zimu k tomu neměli příležitost, protože chodili plavat. Na led se pustilo okolo 60 dětí, z nichž některé v životě nestály na bruslích. Po prvních vteřinách jich polovina ležela na ledě. Za pomoci třídních učitelek, paní vychovatelky, paní asistentky a rodičů se děti pomaloučku učily dělat první krůčky na bruslích. S neutuchající energií a entuziazmem stále dokola padaly a vstávaly. Byly úžasné. A po prvních nezdarech se dostavily také úspěchy. Děti se viditelně zlepšovaly, byla radost se dívat na to, jaký udělaly za tak krátkou chvíli pokrok. Z bruslení odjížděli všichni nadšení. Děkujeme za pomoc zúčastněným rodičům.

<<1.A>>     <<1.B>>     <<1.C>>

 

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

10.03.2023
 • Den otevřených dveří na I. i II. stupni                 
 • 15. 3. 2023, 8.15 do 11.55hod.
 • Keramika – pro předškoláky a rodiče
 • 16. nebo 30. 3. 2023, 15.00 – 16.00

Přihlašování na email: 7zs1b@seznam.cz od 1. 3. do naplnění kapacity

 • Škola na zkoušku – výukový program pro předškoláky
 • 21.3., 28.3 a 4.4. (3 lekce) od 15.00 – 15.45

Přihlašování na email vladimira.maruskova@seznam.cz od 1.3. do 16.3.

 • Putování po Sedmičce

Termín: 1. 4. 2023, 9.30 – 11.30; sraz u zadního vchodu školy (přezůvky s sebou)

LVK Klínovec

LVK Klínovec

10.03.2023

Těsně před jarními prázdninami jsme se s žáky 7. tříd vypravili do Krušných hor lyžovat. Po pondělním ubytování jsme se následující den pustili do nelehkého úkolu - naučit se lyžovat. Většina žáků totiž stála na lyžích poprvé nebo téměř poprvé. Družstvo lyžařů zvládalo sjezdovky bez potíží a poradilo si i s náročnými sněhovými podmínkami. Sněhu bylo na sjezdovkách dost, ale byl hodně měkký a po chvíli lyžování se vytvořily nepříjemné boule. To začínající lyžaři se potýkali s jinými potížemi... Třeba jak se obout do bot nebo jak ty proklaté klacky donutit, aby mě poslouchaly a neklouzaly se mnou pořád na opačnou stranu... Po první lekci byste moc usměvavých tváří nenašli. O to větší nadšení zažívali tito žáci každý následující den.

LVK Alpy

LVK Alpy

10.03.2023

Lyžařský kurz začal odpočinkem v termálních lázních a poté jsme se odebrali na ubytování. Losováním jsme se rozdělili do skupin na aktivity, které probíhaly každý večer po večeři. Byly jak vědomostní, tak fyzické a moc jsme si to užili. Druhý den po snídani jsme vyjeli na sluncem osvícené kopce, kde jsme se rozdělili podle výkonnosti do družstev, a poté už začalo počítání sjížděných kilometrů. Všechny dny lyžování nám vyšlo úžasné počasí a všichni jsme se vrátili bez zranění a s nezapomenutelnými zážitky.

<<Fotogalerie>>

Recitační soutěž 1. tříd

Recitační soutěž 1. tříd

09.03.2023

Ve čtvrtek 9. března se sešli všichni prvňáčci, aby vytvořili kulisu pro finále recitační soutěže 1. tříd. Své básničky předneslo 12 nejlepších recitátorů z jednotlivých tříd. Vítězkou se stala Bára z 1. B, na dalších místech se umístili Kuba a Sofiia.

<<fotogalerie>>

 Muzeum Policie České republiky

Muzeum Policie České republiky

27.02.2023

Před jarními prázdninami žáci 6.B a 6.C navštívili Muzeum Policie ČR. Dozvěděli se informace z oblasti kriminalistiky a policejní historie. Seznámili se s konkrétními metodami a technologiemi, které kriminalisté používají pro zajištění stop. Měli možnost si prohlédnout policejní ochranné prostředky a vyzkoušet si je. Součástí prohlídky bylo také vyprávění o různých kriminálních případech, které se týkaly dětí, s následnou diskusí o formách preventivního chování. Žáci se tak například vžili do dětí, které objevily podezřelý nález, stali se v myšlenkách cyklistou, kterému nedalo přednost nákladní auto, a bohužel také opilými zraněnými po pádu ze skály. Pravidla bezpečného chování jsou všem zúčastněným tedy známá, teď už záleží na každém žákovi, aby byla součástí jeho života.  

<<Fotogalerie>>

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

26.02.2023
Dne 22.2.2023 se konalo školní kolo recitační soutěže 4. a 5. ročníků. Za účast všem děkujeme a vítězům gratulujeme. 
1. místo Nela D.
2. místo Kateřina Š.
3. místo Sofie B.

<<fotogalerie>>

Recitační soutěž 3. tříd

Recitační soutěž 3. tříd

26.02.2023

Jak to bylo s dvanácti měsíčky, co doma s velrybou nebo také, co se stalo s řízkem na turistické vycházce. To všechno a mnohé další se při školním kole recitační soutěže žáků třetích tříd 22. února dozvěděla porota složená z třídních učitelů. Dvanáctka reprezentantů se výborně připravila a svou vybranou básničku přednesla s vynikajícím nasazením a zápalem. Všichni zúčastnění si zasloužili ocenění, ale pomyslné medailové posty jsou jen tři. 

Vítězkou se tentokrát stala Sofie H. ze 3.A, pomyslné stříbro brala Adriana D. z „céčka“ a k bronzu si recitací zajistil cestu Lukáš V. ze 3.B. První dvě žákyně by měly reprezentovat školu na okresním kole soutěže. Všem účastníkům za jejich výkony a přípravu děkujeme.

Putování sedmáků za poznáním středověku

Putování sedmáků za poznáním středověku

29.01.2023

V úterý 7.2. 2023 si žáci 7.C a 7.D museli přivstat! Čekalo na ně netradiční vyučování! V rámci učiva o středověku navštívili Templ, kde na ně čekaly dílny, ve kterých si zkusili psát tajným písmem, vážit na starých vahách, vyrazit si denár. Seznámili se s mapou Mikuláše Klaudiána, se středověkým právem a jeho vymáháním pomocí mučících nástrojů a prošli si pasováním na rytíře.

<<Fotogalarie>>

Foto ke článku

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

22.01.2023

Ve středu 18. 1. 2023 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Žáci 9. ročníků, kteří postoupili ze školního kola, se předvedli ve vynikajícím světle. Nejvíce se dařilo Jáchymu Procházkovi, který ze sdíleného 1. místa postupuje do krajského kola! Dalším úspěšným řešitelem se stal Ondřej Škatula, ten skončil na krásném děleném 8. místě. I ostatním účastníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a Jáchymovi přejeme hodně štěstí v dalším kole!

Exkurze na Pražský hrad

Exkurze na Pražský hrad

16.01.2023
Po vánočních prázdninách navštívili žáci 8. B a 8. C v rámci výuky dějepisu Pražský hrad, který byl ještě vánočně vyzdoben. Na Svatojiřském náměstí probíhaly trhy, na kterých si mohli všichni dopřát vánoční laskominy nebo alespoň nasát vůni trdelníků, medových perníčků a svařeného vína.
Novoroční setkání

Novoroční setkání

13.01.2023

Úterní odpoledne 10. ledna patřilo na Sedmičce tradiční akci - Novoročnímu setkání. Tomu, že se bude jednat o výjimečnou událost, nasvědčovaly desítky, později stovky rodičů žáků, kteří se již s předstihem shromáždili před budovou školy. Do tělocvičny, která se proměnila na divadelní a hudební scénu, se nakonec vešlo téměř 500 diváků! Rodiče a další rodinní příslušníci vytvořili perfektní atmosféru, ve které byla pro žáky radost vystupovat.

Foto ke článku

Pokyny pro úhradu kroužků (přijímací zkoušky) za období LEDEN - BŘEZEN 2023

12.01.2023
Vánoční přání

Vánoční přání

30.12.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám krásné a provoněné vánoční svátky, plné klidu a hezkých chvil prožitých ve společnosti Vašich blízkých.

Zároveň Vás zveme 10. 1. 2023 na naše tradiční novoroční setkání od 16:00. Konat se bude v tělocvičně školy.

Pedagogický sbor sedmičky

Foto ke článku

Pokyny pro úhradu kroužků a družiny

21.12.2022

Na odkazech naleznete pokyny pro jednotlivé úhrady

 • Platba za družinu

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/3/12615.pdf

 • Pokyny pro úhradu kroužků za období LEDEN - ČERVEN 2023

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/3/12616.pdf

Foto ke článku

Provoz školní družiny

18.12.2022

 

Vážení rodiče,
školní družina ve dnech 21. - 23. 12. 2022 nebude v provozu z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

Mgr. Lukáš Zahrada

Vánoční zpívání v Klaudiánově nemocnici

Vánoční zpívání v Klaudiánově nemocnici

13.12.2022

Dne 13.12. se vybraní žáci z prvního i druhého stupně zúčastnili vánočního zpívání v Klaudiánově nemocnici. Za doprovodu kytary jsme společně s žáky předvedli program u recepce hlavního vchodu do nemocnice a zpříjemnili tak úterní den nejen zdravotnickému personálu, ale také kolemjdoucím pacientům. Dětem se podařilo vykouzlit úsměv na tváři mnohých lidí, žáčci z prvního stupně pohladili po duši vánoční básničkou a společně jsme zazpívali vánoční písně a koledy. Ráda bych tímto poděkovala za účast všem žákům, kteří se zpívání a recitování zúčastnili.

Dagmar Macounová

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

12.12.2022

V pátek 9. 12. 2022 se tělocvična základní školy proměnila v  družinové peklo.  Za burácivé hudby naběhlo 150 čertíků do svých pekel a předvedlo čertovský tanec. Poté následovaly soutěže v pekelných dovednostech, do kterých byli zapojeni i rodiče. Společné zápolení bylo provázeno velkým skandováním a potleskem. Za doprovodu bubnů byla v závěru vyhlášena nejlepší pekla a odměněna čertími medailemi. Nakonec se čertíci rozloučili písničkou. Páteční odpoledne si malí čertíci s dospěláky velmi užili.

<<fotogalerie>>

Exkurze na Pražský hrad

Exkurze na Pražský hrad

08.12.2022
Foto ke článku

Ředitelské volno

29.11.2022

Ředitelské volno pro žáky: 21.12. – 22.12.2022

 

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy  v termínu  21.12. – 22.12.2022 z provozních důvodů  volno pro všechny žáky základní školy.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

29.11.2022

V pondělí 28. 11. jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom "Sedmičky". Pěvecký sbor se sólisty zazpíval vánoční písně, doprovázeli ho na kytaru a flétnami žáci naší školy spolu s paní učitelkou Dášou Macounovou. Recitátoři přednesli několik básniček a žáčci 3. třídy zahráli na flétničky pod taktovkou paní učitelky Hany Šimáňové. S vánočním poselstvím vystoupil ředitel školy pan Lukáš Zahrada. A pak...na zazvonění kouzelného zvonečku se rozzářil náš vánoční strom. Všem účinkujícím i divákům děkujeme za vytvoření vánoční atmosféry.

<<fotogalerie>>

FLORBALOVÝ TURNAJ

FLORBALOVÝ TURNAJ

28.11.2022

Ve středu 23. 11. proběhl v hale za 5. ZŠ florbalový turnaj  4. a 5. tříd O pohár hejtmana středočeského kraje. Naši školu reprezentovalo 9 chlapců a 3 dívky. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech týmech. V naší skupině hrála družstva 6. ZŠ, 4. ZŠ a ZŠ Mnichovo Hradiště. Tyto týmy jsme porazili a postoupili jsme do semifinále. V něm jsme porazili ZŠ Dolní Bousov a postoupili do finále,  ve kterém jsme prohráli s 9. ZŠ 5:3. Celkově jsme skončili na 2. místě. Tým pod vedením Vlastimila Michalce skvěle reprezentoval naši školu.

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

22.11.2022

v pondělí 28. listopadu 2022 v 17 hodin

Pojďte se s námi v předvánočním shonu na chvilku zastavit a vánočně naladit. Zazpíváme si s dětmi vánoční písně, poslechneme několik básniček a zazvoníme zvonečky.

A pak…společně rozsvítíme náš vánoční strom.

Těšíme se na vás!

Florbal starší žáci

Florbal starší žáci

21.11.2022

Pomyslnou štafetu florbalových turnajů převzaly žákyně 8. a 9. tříd, které soupeřily ve středu 16. listopadu. Naše žákyně bojovaly na hranici svých možností, radosti z vítězství se však nedočkaly. Dva body za dvě remízy nás poslali do minitabulky o 3. - 5. místo, špatné skóre nás ale odsoudilo na 5. příčku. I tak ale dívky odcházely z turnaje s tím, že si turnaj užily, a dokonce jako jediné vstřelily branku vítězkám turnaje!

Posledním želízkem v ohni tak zůstalo družstvo starších žáků, kteří zabojovali o postup ze skupiny v úterý 22. 11. Turnaj začali velmi slibně a po čtyřech vyhraných zápasech se řadili k adeptům na vítězství. Bohužel poslední tři zápasy žákům výsledkově nevyšly a nakonec jsme obsadili 3. místo v osmičlenné skupině.

Všem žákům, kteří se zúčastnili děkujeme za reprezantaci naší školy, všichni podali výkony, na které mohou být pyšní! Děkujeme!

<<Fotogalerie>>

Florbal mladší kategorie

Florbal mladší kategorie

10.11.2022

Středa a čtvrtek patřily školním turnajům ve florbalu mladších žaček a žáků. Ve středu změřily svoje dovednosti nejprve dívky. Naše žákyně po dvou prohrách s favoritkami turnaje a dvou těsných porážkách zabojovaly a v posledním zápase skupiny zvítězily. Na postup to samozřejmě nestačilo.

Ve  čtvrtek přišli na řadu naši chlapci. Těm se bohužel také nedařilo. Přestože většinu soupeřů potrápili (prohry o 1-2 branky), nepodařilo se jim zvítězit, pouze třikrát remizovali. V tabulce obsadili až 7. místo.

I přesto musíme všechny naše reprezentanty pochválit za bojovnost a nasazení, se kterými šli do zápasů. Příště se bude třeba dařit i výsledkově!

<<Fotogalerie>>

HALLOWEEN

HALLOWEEN

03.11.2022
V úterý 1. 11. se žáci prvního stupně vydali na halloweenskou cestu lesem. Nebyla to jen tak ledajaká procházka, žáci během ní plnili různé úkoly, například prolézání pavučiny nebo překonávání pavoučí lávky. Navíc se v lese ukrývala strašidla, která se snažila děti vylekat. To se jim ale nepodařilo, všichni cestu zvládli i díky pomoci žáků z parlamentu, kteří pod vedením vychovatelek ze školní družiny pomáhali akci zajišťovat. A tak na konci si děti došly pro sladkou odměnu. Na závěr čekal nejtěžší úkol - vybrat nejlepší halloweenské masky. Nakonec bylo vyhlášeno 15 nejlepších kostýmů, které byly odměněny medailemi. O tom, jak si žáci akci užili, se můžete přesvědčit ve fotogalerii!    
 
 
 
Přespolní běh - krajské kolo

Přespolní běh - krajské kolo

17.10.2022

Ve čtvrtek 13. 10. se uskutečnilo krajské kolo v přespolním běhu. Na trati okolo příbramského rybníka závodili za naši školu chlapci ze 7. tříd, kteří postoupili z okresního závodu. Tentokrát trať měřila 1800 m a nejlépe z našich si s ní poradil Tonda Jelínek, který doběhl na vynikajícím druhém místě. V první desítce závodníků skončil ještě Tung Šťastný, který obsadil 9. místo. Ostatním se už bohužel tolik výsledkově nedařilo, ale všichni se vydali ze všech sil. Celkově naše družstvo obsadilo velmi pěkné, leč nepopulární čtvrté místo. Všem běžcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

<<Fotogalerie>>
 

FERDA MRAVENEC

FERDA MRAVENEC

05.10.2022

V úterý 4. října se naši prvňáčci poprvé vypravili do divadla na představení Ferda Mravenec. Děti se setkaly nejen s Ferdou Mravencem, ale i s Broukem Pytlíkem, s nafoukanou Beruškou, s malým umělcem Cvrčkem a nevrlým Hlemýžděm, policejními Škvory a celou řadou dalších postav. Pohádka plná dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem zaujala chytlavými písničkami, kostýmy a  vtipnými scénkami. Pobavily se u ní nejen děti, ale i paní učitelky.

<<fotogalerie>>

 

Exkurze v Templu

Exkurze v Templu

03.10.2022
Dne 27.9. 2022 navštívily třídy 6.B a 6.C v rámci výuky dějepisu Městský palác Templ. Klasickou výuku ve škole vyměnily za zážitkovou.
Žáci putovali za poznáním - tentokrát do pravěku. Zkusili si vyrobit mouku pomocí zrnotěrky a rotačního mlýnku, zahráli si na pravěké hudební nástroje. Dozvěděli se informace o kamenných nástrojích, seznámili se s malířskými a sochařskými náměty pravěkých umělců.
Přespolní běh

Přespolní běh

28.09.2022

V úterý 27. 9. se v lesoparku Štěpánka konal přespolní běh pro žáky základních škol. Počasí, které ráno neslibovalo příjemné zážitky, se nakonec umoudřilo, a závody se tak uskutečnily v o něco chladnějších, ale alespoň ne v deštivých podmínkách. Družstva závodila podle kategorií na tratích od 500m pro nejmenší až po 3000 m pro nejstarší.

Z naší školy se zúčastnilo celkem 6 družstev, tři dívčí a tři chlapecká. A jako vždy nás žáci svými výkony mile překvapili! Hned čtyři družstva se totiž umístila na stupních vítězů. Dívky z 5. tříd se úmistily na 3. místě, dívčí družstvo 6. a 7. ročníku obsadilo 2. příčku. Starší chlapci vybojovali také stříbrnou pozici, nevětšího úspěchu ale dosáhli chlapci ze 6. a 7. tříd, kteří ve své kategorii zvítězili! Všichni zúčastnění ale předvedli výkony na hranici svých možností, a proto jim všem děkujeme za parádní reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů i nadále!

<<Fotogalerie>>

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

21.09.2022
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

03.09.2022

1. září se po prázdninové přestávce opět otevřely dveře 7. základní školy. Do lavic se vrátili nejen naši stávající žáci, ale přišli i ti, kterým školní docházka právě začíná – prvňáčci. Shromáždili se i se svými rodiči před hlavním vchodem školy, kde je přivítal pan ředitel Mgr. Lukáš Zahrada. Uvítat je přišly také pohádkové postavičky, které děti znaly již od zápisu – pejsek s kočičkou, vlk s Karkulkou a Jeníček s Mařenkou. Třídní učitelky si pak odvedly děti do tříd, kde proběhlo krátké společné seznamování. Školní rok 2022/2023 byl zahájen.

<<fotogalerie>>

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2022/2023

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2022/2023

31.08.2022

Pedagogické obsazení školní družiny:

- ŠD1 - Barbora Janečková

- ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

- ŠD3 - Romana Sabatová

- ŠD4 - Dagmar Voplakalová

- ŠD5 – Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabcová, DiS.

- ŠD6 – Miluše Ernestová

- ŠD7 – Lenka Pánková, DiS.

 

Ve školním roce 2022/2023 je školní družina pro žáky 1. - 3. ročníků.

Pro žáky 1. a 2. ročníků provoz školní družiny zahájen v pátek 2. 9. 2022.

Pro žáky 3. ročníků provoz školní družiny zahájen v pondělí 5. 9. 2022.

 

Zápis do ŠD

Žáci 1. - 3. ročníků obdrží ve čtvrtek 1. 9. 2022 od třídní učitelky zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce v pátek 2. 9. 2022!

O zařazení žáků z 3. ročníků bude rozhodovat včasné odevzdání zápisního lístku. Pokud bude kapacita ŠD naplněna, dojde k losování.

 

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná. Každou změnu v odchodu domů je nutné písemně omluvit na formulář školy – Žádost o uvolnění ze ŠD (stažení na webových stránkách školy v rubrice Dokumenty a formuláře).
 • Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze ŠD!
 • Vyzvedávání žáků nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců (formulář k zápisnímu lístku).
Informace k zájmovým kroužkům

Informace k zájmovým kroužkům

31.08.2022

Přehled kroužků je orientační. V případě velkého nebo malého zájmu může dojít ke změnám.

Přihlašování zájemců proběhne na e-mailovou adresu vedoucího kroužku 7. 9. 2022 od 18 hodin do 8. 9. 2022 do18 hodin.

 

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení. Při přihlašování je nutné uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ a TŘÍDU. Žáci, kteří nebudou zařazeni do kroužku po naplnění kapacity, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.

 

Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45 minut činí 70,- Kč.

Kroužky „KERAMIKA“ budou zpoplatněny sumou 80,- Kč.

Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Informace o platbě budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2022.

 

Nabídka kroužků se zobrazí po rozkliknutí celého textu.

Foto ke článku

Organizace školního roku 2022/2023

23.08.2022

Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního roku ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Volno ředitele školy: 18. 11. 2022

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 27. 2. – 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Ozdravný pobyt Oropesa del Mar

Ozdravný pobyt Oropesa del Mar

22.06.2022

8. ročníky vyjely v červnu na ozdravný pobyt až do španělské Oropesy del Mar. Cesta to byla velmi dlouhá, ale veškeré autobusové nepohodlí rychle vystřídalo nadšení z moře a sluníčka. Celý pobyt jsme si zpestřili soutěžením v různých disciplínách. Žáci se naučili ovládat ringo kroužek, ukázali schopnost spolupráce při stavbě písečných staveb či při běhu v moři s "žížaláky". Také jsme si užili dva výlety - první v pořadí do nedalekého aquaparku, kde jsme vyzkoušeli snad všechny skluzavky a tobogány, druhý potom do Valencie, kde jsme navštívili oceánografické centrum. Zde jsme viděli vystoupení trénovaných delfínů a prošli jsme si jednotlivá akvária plná pozoruhodných vodních živočichů. Do Čech jsme se vrátili odpočinutí a plní parádních zážitků!

<<Fotogalerie>>

Foto ke článku

Výsledky zvláštního zápisu ze dne 8.6.2022

22.06.2022

 

Oznámení o rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v základní škole, jejíž činnost vykonává

Ознайомлення з рішенням адміністрації - зарахування до початкової ланки освіти (1-9 клас) на 2022/2023 рік, яка виконується початковою школою міста Млада Болеслав

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace

Zveřejněno 22.června 2022                                     Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

1. tř.

1.tř.

2. – 9. tř.

 

041ZS8

P001ZS7

R013ZS7

 

054ZS8

P002ZS7

R021ZS7

 

001ZS6

P005ZS7

R027ZS7

 

R026ZS7

P004ZS7

R017ZS7

 

009ZS10

P007ZS7

R014ZS7

 

049ZS8

P003ZS7

R037ZS7

 

016ZS10

079ZS3

R031ZS7

 

013ZS9

022ZS8

R038ZS7

 

009ZS9

P006ZS7

R020ZS7

 

14.4ZSUA

043ZS3

R009ZS7

 

P010ZS7

 

R002ZS7

 

015ZS9

 

R033ZS7

 

43.4ZSUA

 

R022ZS7

 

002ZS6

 

R019ZS7

 

P008ZS7

 

R023ZS7

 

06.4ZSUA

 

078ZS3

 

 

Рішення про зарахування ви отримаєте в секретаріаті школи з 24 по 30 червня 2022 року протягом 9 - 14 годин.

Дуже дякую!

 

Sportovní kurz 9. tříd

Sportovní kurz 9. tříd

21.06.2022

V pondělí 23. května vyrazili žáci 9. ročníku na sportovní kurz, který se tradičně konal v rekreačním areálu Čížovka. Žáci soutěžili v mnoha netradičních disciplínách. Nejvíce je bavily ringo, šipky a střelba na terč. Ve středu si užili den na vodě, kdy trénovali a poté soutěžili v plavbě na kánoích. Pod vedením zkušeného vodáka Ing. Mizery všichni rychle zvládli základy řízení lodě. Počasí nebylo úplně nejteplejší, ale voda byla příjemná, a tak většina žáků s chutí chutí vyzkoušela otočku! Na závěr kurzu jsme také podnikli výlet na nedaleký hrad Kost, kde jsme se občerstvili po příjemné procházce. Večer došlo i na táborový oheň, kdy si žáci zazpívali za zvuků kytar. Věříme, že si žáci kurz užili a budou na něj rádi vzpomínat.

<<Fotogalerie>>

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu

09.06.2022

Květen patřil závodům v atletice. Po coronavirové pauze se vrátil Pohár rozhlasu. Žáci žávodili v atletickém pětiboji. Ve starší kategorii 8. a 9. tříd se naši chlapci umístili na vynikajícím 2. místě, dívky skončily těsně pod stupni vítězů. V mladší kategorii jsme prohnali vítěze ještě více, protože dívky i chlapci shodně získali stříbrné medaile. Chlapcům k vítězství chybělo pouhých 40 bodů! Pro představu, stačilo, aby někdo běžel o 4 vteřiny rychleji na 1000m, skočil o 10 cm dál atp. Všem žákům děkujeme za perfektní reprezentaci a gratulujeme k vynikajícím sportovním výkonům!

<<Fotogalerie>>

8. ročníky - Pražský hrad

8. ročníky - Pražský hrad

09.06.2022

Žáci osmých tříd letos v květnu navštívili Pražský hrad. S průvodcem si prohlédli chrám sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, věž Daliborku a Jižní zahrady.

Exkurze na Vyšehrad

Exkurze na Vyšehrad

09.06.2022

V rámci výuky dějepisu se žáci letošních sedmých tříd podívali v květnu na Vyšehrad, kde viděli rotundu sv. Martina, kasemata s podzemním sálem - Gorlicí, chrám sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem, Čertův sloup, původní sochy z pražských mostů, sochu sv. Václava od sochaře Bendla, která stávala na Václavském náměstí, také se prošli po ochozu pevnosti s krásným výhledem na Prahu.

Exkurze do Terezína

Exkurze do Terezína

09.06.2022

Jako každý rok i letos byla součástí výuky o novodobých dějinách exkurze deváťáků do bývalého koncentračního tábora v Terezíně. Žáci navštívili Malou pevnost v Terezíně a podívali se i do nedalekých Litoměřic.

Den dětí 1. a 2. ročníků

Den dětí 1. a 2. ročníků

03.06.2022

Ve středu jsme na školním hřišti společně oslavili Den dětí. Paní učitelky a vychovatelky si pro děti 1. a 2. tříd připravily různé sportovní soutěže, ve kterých prověřily svou rychlost a obratnost. Za své výkony dostaly děti diplom a drobnou odměnu. Počasí nám přálo, všichni jsme si dětský den užili.

Fotogalerie:
https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-den-deti-1-a-2-rocniku

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

31.05.2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na první schůzku rodičů Vás zveme v úterý 7.6.2022 od 16.00 hodin.

Budete informováni o organizaci školního roku 2022/2023, školní jídelny a školní družiny.

 

Zvláštní zápis pro děti a žáky, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

Zvláštní zápis pro děti a žáky, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

31.05.2022

8.června 2022 se na školách v Mladé Boleslavi uskuteční od 14.00 do 18.00 zápis dětí do základní školy (1. třída) a registrace dětí k základnímu vzdělávávní (2. - 9. třída)

Informace naleznete v přílohách:

Odznak všestrannosti krajské kolo

Odznak všestrannosti krajské kolo

31.05.2022

Na smolné datum pátek 13. května připadly atletické závody odznaku všestannosti. Krajské kolo se konalo v Čáslavi, kde nás čekal příjemný areál. Naše družstvo složené ze čtyř dívek a čtyř chlapců se se šestibojem (hod míčkem, běh na 60m běh na 1000m, shyby, sedy-lehy a skok daleký) popralo velice úspěšně. Z 16 účastníků jsme obsadili krásné 7. místo. Lukáši Urbanovi se navíc povedlo získat individuální stříbro ve své kategorii, a tím si zajistil postup do republikového finále. Gratulujeme!

Všem účastníkům děkujeme za perfektní reprezentaci školy a přejeme další úspěchy!

<<Fotogalerie>>

Malá kopaná krajské kolo

Malá kopaná krajské kolo

30.05.2022

Ve čtvrtek 19. 5. odcestoval náš fotbalový tým do Příbrami. Na tamní umělé trávě jsme celkem úspěšně bojovali o body do tabulky. Z pětičlenné skupiny jsme nakonec skončili třetí, když jsme získali 7 bodů za dvě vítězství a jednu remízu, prohráli jsme pouze s vítězem naší skupiny. Na druhé postupové místo nám chyběl 1 vstřelený gól... I přes tento smolný moment jsme s výkonem velmi spokojeni a žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

 

<<Fotogalerie>>

Atletický trojboj

Atletický trojboj

29.05.2022

Ve středu 25. května se naše osmičlenné družstvo ve složení Filip, Anežka, Adam, Skye, Tomáš, Alena, David a Johana vydalo zabojovat v atletické soutěži do Benátek n/J. Vzhledem k nepřízni počasí byl trojboj přesunut do sportovní haly a tradiční disciplíny změněny.  V člunkovém běhu, hodu plným míčem a skoku z místa soutěžilo celkem 10 škol. Naše reprezentanty to však neodradilo a bojovali ze všech sil. Zpestřením závodu byla tradiční závěrečná štafeta, ve které naši borci doběhli druzí za štafetou z Benátek n/J. Trojboj byl napínavý až do konce, kdy za velkého jásotu naši reprezentanti vystoupili na stříbrný stupínek. Nejlepším vícebojařem byl vyhlášen Tomáš – čtvrťák z naší školy.


Všem reprezentantům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

2. místo na krajskému kole Mc Donald's cup

2. místo na krajskému kole Mc Donald's cup

24.05.2022

V pondělí 9. 5. 2022 proběhlo na hřišti za 1. ZŠ v Mladé Boleslavi okrskové kolo fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. Zde naši žáci vyhráli svou skupinu a postoupili do okresního kola. Spolu s nimi tam postoupili i mladší žáci z 2. - 3. roč. bez možnosti si zahrát okrskové kolo, protože se na něj přihlásily pouze dva týmy.


Okresní kolo se uskutečnilo ve středu 11. 5. 2022 na hřišti SK Kosmonosy. Zde mladší žáci skončili druzí a do kraje nepostoupili. Starší žáci ze 4. a 5. tříd okresní kolo vyhráli a postoupili do krajského kola, které se konalo v pondělí 16. 5. 2022 na stadionu TJ Neratovice. 


Naši chlapci skončili mezi stejně starými žáky nakonec na krásném 2. místě. O něm rozhodl až vzájemný zápas s vítězem, kterým se stal náš soupeř z Neratovic. Republikové finále Svátek fotbalu nám unikl jen o vlásek. Akce se podařila, i když se hrálo ve vysokých letních teplotách. Naši kluci školu skvěle reprezentovali. Za jejich pěkný výkon jim gratuluji.


Vedoucí týmu Vlastimil Michalec

 

Mladí zdravotníci úspěšně reprezentovali naši školu

Mladí zdravotníci úspěšně reprezentovali naši školu

12.05.2022

11. 5. 2022 se zúčastnili žáci naší školy oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků, kterou organizoval Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav    v lesoparku Štěpánka. Cílem soutěže je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednost v poskytování první pomoci. Jednotlivá družstva mladých zdravotníků předvedla znalosti v poskytování první pomoci na pěti stanovištích, kde na ně čekala situace „zraněných“ figurantů s reálně namaskovanými zraněnými. 
Hlídka naší školy, pod vedením Vojty C. vystoupala na nejvyšší stupínek. Dalšími členy vítězného týmu byli Eliška L., Tereza T., Karolína M, Ondřej L. a Jana K. Tato hlídka si díky prvenství vybojovala také právo startu v krajském kole. Všem žákům, kteří v soutěži předvedli  výborné znalosti při poskytování první pomoci, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 
Držíme palce do krajského kola Soutěže mladých zdravotníků pro Středočeský kraj a Prahu, které se koná 18. 5. 2022 v Praze. 

Školní oblečení

Školní oblečení

12.05.2022

Po  odhlasování loga pro školní kolekci volnočasového oblečení je již připraven i internetový obchod. Obchod můžete navštívit na adrese, která je uvedená níže. Ukončení objednávek je pouze do 26.5. 2022 následně se obchod uzavírá.

e-shop: https://www.kraloveskoly.cz/7zsmb/

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

03.05.2022

V pondělí 2. května se konala na hřišti za 5.ZŠ sportovní soutěž olympijského víceboje - odznak všestrannosti. V pěti disciplínách - přeskok přes švihadlo, trojskok, hod plným míčem, kliky a běh na 1 000 m - soutěžilo 7 družstev a přes 100 závodníků. Naše družstvo se umístilo na slušném 5. místě. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo Majdě P., která svoji kategorii vyhrála a získala zlatou medaili! Se stříbrem odešly Adriana L. a Eliška K.. Nejlépe z chlapců si vedl Lukáš U., který získal bronzovou medaili. Všichni tito žáci se zároveň kvalifikovali do krajského kola, které se koná v pátek 13. května v Čáslavi.

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme k vynikajícím výkonům!

<<Fotogalerie>>

Basketbal

Basketbal

02.05.2022

Měsíc duben byl ve znamení basktebalu. Naše škola pořádala okresní kolo a našim vybraným děvčatům a chlapcům se velmi dařilo. Dívky v poměrně těžké konkurenci obsadily nakonec 3. místo. To chlapcům se dařilo ještě více. V okresním kole nenašli přemožitele a s přehledem turnaj vyhráli! Tím se kvalifikovali do krajského kola, které se konalo v Nymburce. Ani zde nehráli žádné druhé housle a probojovali se až do závěrečné fáze turnaje, kde už nestačili na mnohem basketbalověji zaměřené školy. I tak si přivezli velmi krásné 3. místo!

Všem zúčastněným děkujeme za perfektní reprezentaci školy a moc gratulujeme!!!

<<Fotogalerie>>

 

Malá kopaná

Malá kopaná

29.04.2022

V úterý 26. 4. pořádala naše škola na travnatém hřišti za 8. ZŠ turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se ho 10 týmů, které bojovaly o postup do krajského kola. Během slunečného dne byly k vidění zajímavé situace a turnaj byl celkem vyrovnaný. Naše fotbalové družstvo složené z vybraných žáků 8. a 9. tříd uspělo na výbornou - celý turnaj vyhrálo! Dokonce během turnaje nedostalo v normální hrací době branku. Finále bylo velmi napínavé, nakonec ho musely rozhodnout až pokutové kopy. Všem žákům děkujeme za jejich výkony a vzornou reprezentaci školy!

<<Fotogalerie>>
 

Zasloužené stříbro

Zasloužené stříbro

27.04.2022

V pondělí 25. 4. 2022 se utkaly školní týmy dívek čtvrtých a pátých tříd o postup do krajského kola ve vybíjené. V konkurenci šesti týmů utrpěla naše děvčata porážku až ve vyrovnaném finále s družstvem pořádající osmé základní školy. Soupeřky v základní skupině i v semifinále naše děvčata suverénně přehrála.

Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a ke skvělému výsledku blahopřejeme.

Foto ke článku

Školní kolekce oblečení - online hlasování

25.04.2022

Do školy chystáme novou školní kolekci oblečení, která by měla podpořit naší sounáležitost se školou. Než přijde taková kolekce, je potřeba rozhodnout o její podobě. Hlasujte do 29.4. o tom, který z motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme k vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i batohy, čepice a další kousky.

Odkaz na hasování: https://schoolsunited.cz/hlasovani/84a86678

Foto ke článku

Přijatí žáci do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

20.04.2022

Přijatí žáci zde:

Foto ke článku

Odklady a přerušená řízení pro školní rok 2022/2023

20.04.2022

Přerušená řízení:

Sportovní odpoledne pro předškoláky

Sportovní odpoledne pro předškoláky

30.03.2022

Ve středu 30. 3. se uskutečnilo další setkání s budoucími školáky. Tentokrát se neslo ve sportovním duchu. Pro děti bylo připraveno 8 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Za splnění každého z nich obdržely děti razítko do sportovní knížky. Nakonec si odnesly domů odměnu za svou šikovnost a snahu - špendlík se zlatým pohárem pro sportovce a krásný míček. 

Fotogalerie: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sportovni-odpoledne-pro-predskolaky

Foto ke článku

Olympiáda v ČJ

30.03.2022

Ve středu 30.3. se na naší škole konalo okresní kolo olympiády v ČJ. Zúčastnilo se 26 žáků ze třinácti škol boleslavského okresu. V této konkurenci obsadila 1.místo a do krajského kola postoupila Lucie Š., žákyně 9.B naší školy. Lucce moc gratulujeme a v krajském kole přejeme moc úspěchů.

Keramické tvoření pro předškoláky

Keramické tvoření pro předškoláky

25.03.2022

Ve dnech 16. a 17. března proběhly výtvarné dílničky - Keramické tvoření pro předškoláky. Budouci školáci si vyzkoušeli práci s hlínou, naučili se válet, vykrajovat, lepit šlikrem, malovat engobou. Výsledkem byla krásná kočička. Některé děti si zkusily i točení na hrnčířském kruhu.

 

Fotogalerie: 

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-keramicke-tvoreni-pro-predskolaky

Okresní kolo recitační soutěže

Okresní kolo recitační soutěže

20.03.2022

V úterý 15.3. proběhlo na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře okresní kolo recitační soutěže, kterého se účastnili také žáci naší školy: Vojtěch K. a Markéta M. (6.A), Štěpán Ch. (7.A), Mário L. (8.C), Anna K. (9.B), Kateřina P. (9.C). Markéta a Anička si odnesly čestné uznání, Mário obsadil ve své kategorii krásné 3. místo a postoupil do krajského kola. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy, oceněným gratulujeme. 

Lyžařský kurz 7. ročníků

Lyžařský kurz 7. ročníků

11.03.2022

V půlce února se 80 žáků 7. ročníků zúčastnilo lyžařského kurzu. Zaplnili jsme celý penzion Mileta ve Velké Úpě. Odtud jsme vyráželi na sjezdovky, a to nejen na Portášky v Úpě, ale i skibusem do Pece pod Sněžkou. Počasí nás pozlobilo pouze ve čtvrtek, jinak jsme si užívali horského sluníčka. Smeknout naše přilby jsme museli před úplnými začátečníky, kteří přestože stáli na lyžích poprvé, se naučili kopce sjíždět kontrolovaně a bezpečně.

Speciální dík patří také našim externím instruktorům z řad vodních skautů, panu Mizerovi a panu Šebkovi, kteří si navíc připravili zábavné programy na večerní soutěžení.

I přes drobné nesnáze s výměnami lyží nakonec kurz dopadl úspěšně, věřím, že si žáci kurz užili a že si najdou cestu, jak své lyžařské dovednosti dále zlepšovat!

<<Fotogalerie>>

Recitační soutěž čtvrtých a pátých ročníků

Recitační soutěž čtvrtých a pátých ročníků

03.03.2022

Dne 2. března se konalo školní kolo recitační soutěže čtvrtých a pátých ročníků.

Umístění:  1. místo Eliška CH.    2. místo Nicol R.     3. místo Jan V.

Recitační soutěž 2. tříd

Recitační soutěž 2. tříd

03.03.2022

Ve středu 2. března se konalo školní kolo recitační soutěže 2. tříd. Z 12 recitátorů bylo velmi obtížné vybrat toho nejlepšího. Předvedené výkony byly vyrovnané, všichni recitovali pěkně, výrazně. Nakonec porota rozhodla takto: zvítězila Adriana D. z 2. C, na druhém místě se umístila Lilian V. z 2. A, na třetím místě skončily společně Klára S. z 2. B a Lenka N. z 2. D.
Všem gratulujeme!

 

Fotogalerie:
https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-recitacni-soutez-2-trid

Recitační soutěž 3. tříd

Recitační soutěž 3. tříd

03.03.2022

Ve čtvrtek 3.března se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 3.ročníků.   

Umístění: 1. místo  Sofia B.     2. místo  Filip B.     3. místo  Aneta B.

Foto ke článku

Provoz školní družiny od 28.2.2022

21.02.2022

Provoz školní družiny od 28. 2. 2022

ŠD bude pro všechny žáky 1. – 3. tříd obnovena v plném rozsahu

Ranní družina bude otevřena od 6.00 v prostorách školní jídelny – ŠD 6 (použijte zvonek)

Poslední příchod do ranní ŠD je v 7.35.  V 7.45 vychovatelka odvádí děti do školy.

Budova školy se otvírá v 7.45 pro všechny, od 28. 2. si již nebudou vychovatelky vyzvedávat děti před školou.

Odpolední družina – ve svém oddělení budou děti do 15.30. Od 15.30 do 16.30 bude ŠD pokračovat v prostorách školní jídelny – ŠD 6. Při vyzvednutí žáka z těchto prostor je nutné zazvonit na zvonek u dveří.

V 16.30 provoz školní družiny končí.

 

Florbal - chlapci kat.III

Florbal - chlapci kat.III

08.11.2021

V pátek 5.11. se výběr chlapců ze 6. a 7. tříd zúčastnil okrskového kola ve florbalu. V pětičlenné skupině obsadili chlapci ve složení Jonáš Michale, Marek Linhart, Kuba Šebek, Vojta Orendáš, Honza Tyrychtr, Viktor Ostrouško, Jakub Lacina, Šimon Hrůza, David Karan a Fanda Horák krásné 3. místo. Jedno vítězství chybělo k postupu do okresního finále. I tak děkujeme za perfektní reprezentaci!

 

Fotogalerie

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-florbla-chlapci-kat-iii

T-Mobile Olympijský běh na „Sedmičce“

T-Mobile Olympijský běh na „Sedmičce“

10.09.2021

Žáci 2. – 9. tříd se druhý zářijový týden premiérově zapojili do celorepublikového školního T – Mobile Olympijského běhu. Závodem si zpříjemnili začátek školního roku. Podpořili a běžeckými výkony naplnili olympijskou myšlenku „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Za krásného počasí své síly poměřili na tratích 500 a 1 000 metrů. Za snahu, úsilí a předvedené výkony všem běžcům tleskáme. Adam 3.B, Anežka 2.A, Ondra 8.A a David 8.B si stejnou trať zaběhli ještě v individuálním závodě v Bakově se skvělým výsledkem – 1. místo, dvě 3. místa, 4. a 6. místo.

Všem ke krásným výkonům blahopřejeme.

 

Fotogalerie: 

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-t-mobile-olympijsky-beh-na-sedmicce

 

Foto ke článku

Školská rada

31.08.2021

 Volby do školské rady proběhnou ve vestibulu školy 29.9.2021 (13.30 – 16.00 hodin)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) paragraf č: 167 a 168 zřizuje zřizovatel na základních školách školskou radu. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pracovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků školy volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je tříleté. Pokud chcete kandidovat do školské rady za zákonné zástupce žáků, informujte o této skutečnosti přípravný výbor prostřednictvím mailu sekretar@zs7mb.cz do 17. 9. 2021 (uveďte jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu), aby mohla být zveřejněna listina kandidátů a připraveny volební lístky. Členy rady budou zvoleni dva zástupci rodičů, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti  hlasů rozhoduje los.