logo
logo
Foto ke článku

Pokyny pro úhradu kroužků a družiny

22.12.2021

Pokyny pro úhradu kroužků zde:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/8593.pdf

 

Pokyny pro úhradu družiny zde: 

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/8592.pdf

Vánoční číslo Sedmilístku

Vánoční číslo Sedmilístku

15.12.2021

Časopis si můžete přečíst na odkaze: 

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/598/8362.pdf

Ředitelské volno

Ředitelské volno

09.12.2021

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 20. - 22.12  ředitelské volno. V pondělí  20.12., v úterý 21.12. a ve středu 22.12. bude zajištěn provoz ŠD 1. – 3. ročníků od 7:00 do 15:00 h, a to i s obědem. ŠD bude fungovat podle pokynů vedoucí vychovatelky. K docházce do ŠD v tyto dny je třeba se přihlásit. U přihlášených žáků proběhne testování v pondělí 20.12.2021.

Ke školní docházce v tyto dny se mohou přihlásit i žáci 1. - 5. ročníku, kteří nenavštěvují ŠD a jejichž rodiče jsou členy IZS. ( Nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.)

Krásné svátky!

Krásné svátky!

04.12.2021

Klidné Vánoce, pohodu a zdraví v roce 2022 přeje "Sedmička" !

 

Video s přáním najdete na odkaze zde.

Florbal - chlapci kat. IV

Florbal - chlapci kat. IV

09.11.2021

Ve čtvrtek 11.11. se vybraní žáci z 8. a 9. ročníků zúčastili okrskového kola ve florbalu. V pětičlenné skupině skončili po dvou výhrách a dvou prohrách na 3. místě, takže bohužel nepostoupili do okresního finále. I tak všem děkujeme za reprezentaci naší školy!

 

Fotogalerie:

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-florbal-chlapci-kat-iv

Florbal - chlapci kat.III

Florbal - chlapci kat.III

08.11.2021

V pátek 5.11. se výběr chlapců ze 6. a 7. tříd zúčastnil okrskového kola ve florbalu. V pětičlenné skupině obsadili chlapci ve složení Jonáš Michale, Marek Linhart, Kuba Šebek, Vojta Orendáš, Honza Tyrychtr, Viktor Ostrouško, Jakub Lacina, Šimon Hrůza, David Karan a Fanda Horák krásné 3. místo. Jedno vítězství chybělo k postupu do okresního finále. I tak děkujeme za perfektní reprezentaci!

 

Fotogalerie

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-florbla-chlapci-kat-iii

Florbal - dívky

Florbal - dívky

08.11.2021

Výběr děvčat z 2. stupně naší školy se zúčastnil okresních kol florbalových turnajů. Mladší žákyně ze 6. a 7. tříd úspěšně bojovaly ve skupině a o pouhé skóre jim unikl postup do vyřazovací části. Starší žačky doplatily na prapodivný systém turnaje, kdy ve skupině odehrály oba zápasy proti 6. ZŠ, která je v obou případech porazila. I tak moc děvčatům děkujeme za parádní reprezentaci naší školy!

 

fotogalerie:

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-florbal-divky

 

Foto ke článku

Pokyny pro úhradu kroužků za období ŘÍJEN - PROSINEC 2021

06.10.2021

Informace o platbě naleznete na: 
https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/7480.pdf

Foto ke článku

Informace k zájmovým kroužkům

20.09.2021

Přehled kroužků najdete v části Rodiče – zájmové útvary. Přehled je pouze orientační, v případě velkého(malého)zájmu může dojít ke změnám.

Přihlašování zájemců proběhne na e-mailovou adresu vedoucího kroužku 23.9.2021 od 18 hodin  do 24.9.2021 do 18 hodin.

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení. Při přihlašování je nutné uvést JMÉNO-PŘÍJMENÍ-TŘÍDU .

Ti, kteří nebudou zařazeni po naplnění kapacity kroužku, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.

Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45minut činí 40Kč.

Kroužky „KERAMIKA“ budou zpoplatněny sumou 50,-Kč.

Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí  prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Informace o platbě budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2021.

Ozdravný pobyt žáků 2.C a 2.D

Ozdravný pobyt žáků 2.C a 2.D

19.09.2021

Ve dnech 13. - 17.9. se uskutečnila škola v přírodě pro děti z 2.C a 2.D v pensionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Počasí nám přálo, bylo teplo a slunečno, až v závěru týdne jsme zažili i déšť. Pobyt jsme pojali turisticky - vyšlapali jsme na rozhledny Černá Studnice a Nisanka, podívali se k pramenu řeky Nisy. Kromě dopoledního učení zažily děti také spoustu zábavy - zkusily si orientační běh, zasoutěžily si ve sportovních kláních, nechyběl ani táborák s opékáním vuřtů a karneval. Všichni jsme si společný týden užili. 

 

Fotogalerie:

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-ozdravny-pobyt-zaku-2-c-a-2-d

T-Mobile Olympijský běh na „Sedmičce“

T-Mobile Olympijský běh na „Sedmičce“

10.09.2021

Žáci 2. – 9. tříd se druhý zářijový týden premiérově zapojili do celorepublikového školního T – Mobile Olympijského běhu. Závodem si zpříjemnili začátek školního roku. Podpořili a běžeckými výkony naplnili olympijskou myšlenku „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Za krásného počasí své síly poměřili na tratích 500 a 1 000 metrů. Za snahu, úsilí a předvedené výkony všem běžcům tleskáme. Adam 3.B, Anežka 2.A, Ondra 8.A a David 8.B si stejnou trať zaběhli ještě v individuálním závodě v Bakově se skvělým výsledkem – 1. místo, dvě 3. místa, 4. a 6. místo.

Všem ke krásným výkonům blahopřejeme.

 

Fotogalerie: 

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-t-mobile-olympijsky-beh-na-sedmicce

 

Foto ke článku

Školská rada

31.08.2021

 Volby do školské rady proběhnou ve vestibulu školy 29.9.2021 (13.30 – 16.00 hodin)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) paragraf č: 167 a 168 zřizuje zřizovatel na základních školách školskou radu. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pracovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků školy volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je tříleté. Pokud chcete kandidovat do školské rady za zákonné zástupce žáků, informujte o této skutečnosti přípravný výbor prostřednictvím mailu sekretar@zs7mb.cz do 17. 9. 2021 (uveďte jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu), aby mohla být zveřejněna listina kandidátů a připraveny volební lístky. Členy rady budou zvoleni dva zástupci rodičů, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti  hlasů rozhoduje los.

Foto ke článku

Zahájení školního roku 2021/2022

28.08.2021

Informace pro rodiče na začátku školního roku 2021/2022 v souvislosti s covid-19:

1.září bude zahájena školní docházka jako za běžného režimu jen s důrazem na dodržování hygienických zásad a protiepidemických opatření.

Škola zajistí  dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel a protiepidemických opatření v souvislosti s nařízeními vydanými MŠMT a MZČR.

Škola je povinna omezit pohyb cizích osob ve školní budově a zakázat vstup osobám s příznaky  infekčního onemocnění do budovy školy. V této souvislosti žádáme zákonné zástupce, aby děti s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy. Pokud tyto příznaky jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, musí být tato skutečnost doložena potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Na základě mimořádného opatření MZČR bude v prvních 14 dnech školní docházky provedeno plošné preventivní testování dětí, a to 1. září, 6. a 9. září. Žáci budou testováni antigenními testy stejnými jako před prázdninami, vzorek si odebírají sami.

 

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

27.06.2021

Ve čtvrtek měli všichni naši prvňáčci slavnostní den. Probíhalo jejich "Pasování na rytíře řádu čtenářů". Král s královnou je přivítali ve svém pohádkovém království spolu se známými pohádkovými postavičkami - Jeníčkem a Mařenkou, Karkulkou a vlkem, pejskem a kočičkou, které jim také připravily úkol: přečíst náhodnou větu z jejich pohádky. Po přečtení král děti dlouhým stříbrným mečem pasoval na rytíře. Za odměnu si každý odnesl odznak Jsem čtenář, krásnou knížku Kluci z mraveniště a průkazku do knihovny. Kromě toho probíhala toho dne ve třídách Slavnost slabikáře. Soutěžilo se, hrály se hry, četlo se. Nakonec děti symbolicky zakrojily dort ve vzhledu Slabikáře a ukončily tak práci s touto učebnicí. Vydařená akce, děti odcházely domů s krásným zážitkem.

Fotogalerie: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-pasovani-na-ctenare

Seznamovací schůzky budoucích prvňáčků

Seznamovací schůzky budoucích prvňáčků

18.06.2021

Ve dnech 14.-16. června proběhly ve škole seznamovací schůzky s našimi budoucími prvňáčky. Děti se poznaly se svými spolužáky a paní učitelkou. Zkusily si sezení ve školní lavici, plnily první úkoly, zazpívaly si a naučily se básničku. Programem je provázeli pejsek s kočičkou. Za svou odvahu a snahu si každý odnesl drobnou odměnu. Společně strávené odpoledne se všem moc líbilo a už se těší na setkání v září!