logo
logo
Foto ke článku

Pracovní příležitost

28.05.2020

Do pracovního poměru na plný úvazek hledáme učitele/učitelku I. stupně.

Nástup nejpozději 27.8.2020 nebo podle dohody.

Životopisy zasílejte na zs7mb@seznam.cz, telefon 326 733 947, 326 733 951

Foto ke článku

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

13.05.2020
 • Na odkaze naleznete "Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu pro školník rok 2020/2021":

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5141.pdf

 

 • Následné Informace pro rodiče přijatých žáků jsou k dispozici na odkaze:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5142.pdf

 

Foto ke článku

Otevření školy v době mimořádných opatření 25.5. - 30.6. 2020

07.05.2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast nebude povinná, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí k docházce, musí jeho případnou absenci omluvit do tří dnů a informovat učitele o důvodu nepřítomnosti.

Pokud žák onemocní, bude mít teplotu apod., bude nutné navštívit lékaře a vyučujícího pedagoga skupiny informovat. Projeví-li se během vyučování u žáka příznaky jakéhokoliv onemocnění (teplota, nevolnost), je rodič povinen si dítě neprodleně vyzvednout a navštívit s ním lékaře. O výsledku vyšetření potom bezodkladně informovat vedení školy.

Vyučování bude přizpůsobeno změně rozvrhu i délce výuky.

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15. Na základě dotazníku, který naleznete v příloze, zjistíme zájem o docházku do školy v jednotlivých ročnících a vytvoříme tak skupiny pro výuku, pravděpodobně napříč ročníkem. Záležet bude i na tom, kolik žáků se přihlásí na odpolední aktivity. Pokud žák nebude přihlášen k účasti na výuce do 15.5.2020, nelze ho již přihlásit a do konce školního roku se musí účastnit distanční výuky. Vyplněný dotazník zašlete na email třídnímu učiteli nejpozději do 15.5.2020.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5139.pdf

 

Formulář o účasti / neúčasti dítěte na vyučování od 25.5.2020 (ke stažení):

http://zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5140.doc

Foto ke článku

Příprava žáků devátých tříd na přijímací zkoušky

05.05.2020

 

 • Příprava žáků devátých ročníků se týká žáků přihlášených ke studiu na SŠ, na čtyřleté obory, na které se koná přijímací zkouška
 • Předpokládaná doba realizace vyučování je do termínu přijímacích zkoušek,
 • Vyučování bude probíhat podle harmonogramu, se kterým byl zákonný zástupce seznámen prostřednictvím EŽK. 
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník školy.
 • Vyučování bude realizováno v třídní skupině (viz harmonogram) s maximálním počtem 15 žáků (přesné složení skupin bude záviset na počtu přihlášených žáků a po dobu tohoto vzdělávání bude neměnné).
 • Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) a seznámení, (viz příloha v EŽK), čestné prohlášení slouží zároveň jako přihláška. Zákonný zástupce jej zašle do 7.5.2020 do 18.00 na email třídnímu učiteli. Podepsaný originál odevzdá žák při prvním příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení se nebude žák moci zúčastnit výuky. Žák, který nebude přihlášen do 7.5., se již nemůže přihlásit dodatečně. 
Foto ke článku

Hodnocení - II. pololetí

03.05.2020

Vážení rodiče,

v minulých dnech vydalo MŠMT vyhlášku a metodický pokyn k hodnocení žáků za II.pololetí. K přečtení je v příloze. Koncem května zveřejníme bližší informace v souladu s vyhláškou o hodnocení na naší základní škole. Snahou bude dodržet základní principy hodnocení žáků – aby bylo v současné nestandardní situaci pokud možno spravedlivé a objektivní.

Jsme velmi rádi, že se téměř všichni žáci zapojili do nestandartní domácí výuky, že svědomitě plní domácí přípravu a zapojují se do online výuky. Děkujeme vám, rodičům, že s dětmi pracujete a pomáháte jim i nám v této zvláštní situaci.

Společně to zvládneme.

Vedení školy

 

Odkaz na zmíněnou vyhlášku a metodický pokyn:
https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5138.pdf

Foto ke článku

Provoz sekretariátu školy

20.03.2020

Po dobu mimořádného opatření je škola uzavřena.

Rodičům žáků mladších třinácti let je možné potvrdit žádost o ošetřovné. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy.. Provozní hodiny sekretariátu jsou vždy v pondělí  9.00 - 12.00 a ve středu 9.00 - 15.00.

 

Foto ke článku

Zrušení vyučování

10.03.2020

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se zavírá škola od zítra 11.3.2020  do odvolání. Sledujte prosím každý den žákovskou knížku a webové stránky. Učitelé budou zadávat domácí práci dle rozvrhu. Případné hodnocení domácí práce bude podkladem pro klasifikaci. Pokyny a nařízení budou platit do odvolání.

Vedení školy

 

 

Okresní kolo v basketbale

Okresní kolo v basketbale

04.03.2020

Na 9. ZŠ se konaly okresní turnaje v basketbale mezi školami. Ve středu 26.2. se turnaje zúčastnili chlapci, kteří obsadili 2. místo. Ve čtvrtek 27. 2. 2020 naše děvčata předvedla skvělé výkony a svou urputností a bojovností si vysloužila právem prvenství. Je to velký úspěch, děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Budeme jim držet palce na krajském kole v Poděbradech, kam dívky postoupily.

Maškarní rej ve školní družině

Maškarní rej ve školní družině

02.03.2020

Princeznami, princi, kovboji i ježibabami, ale také třeba beruškami, medúzami a podobnou havětí se v poslední únorový pátek zaplnila tělocvična mladoboleslavské sedmé základní školy.

Více než stovka rozličných masek, jejichž nositeli nebyly zdaleka jen děti, ale také dospělí, společně téměř dvě hodiny tančila a také soutěžila v řadě zábavných disciplín, přesně tak, jak se na pořádný maškarní rej sluší. Celou akci pořádali žáci společně s vychovatelkami všech oddělení školní družiny. Několik týdnů pečlivých příprav i nácviku společného úvodního tanečku se vyplatilo a výsledek ve formě správné zábavy se dostavil.

Odborná porota složená z rodičů žáků to vůbec neměla lehké a nakonec vybrala téměř třicítku těch nejlepších masek. Drobný dárek si odnesli všichni zúčastnění. Program zpestřilo také vystoupení skupiny mažoretek Pomněnky z Kosmonos a ukázka twirlingu. Samotný závěr maškarní zábavy více než stovka přítomných „odtroubila“ na pouťových frkačkách

Foto ke článku

Akce školy - únor 2020

26.02.2020
I když byl tento měsíc díky jarním prázdninám kratší, na počtu akcí to nebylo znát.
 
1.ročníky
11.2. Opičárny mrňousů (1. A, B, C)
19.2. žáci 1. A a 1. C  navštívili představení "Kouzelná škola"
20.2. projektový den: "Když Alenka stůně". (1. A, 1. B)
21.2. byl ukončen plavecký výcvik 
24.2. projektový den: "Když Alenka stůně" (1. C)
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

21.02.2020
Foto ke článku

"Škola na zkoušku pro budoucí prvňáčky" a "Informace o zápisu pro školní rok 2020/2021"

17.02.2020

Informace o zápisu do 1. ročníků naleznete v příloze na 

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/4742.pdf

Akce pro předškoláky:
Keramika – pro předškoláky s rodiči:          

 • 12. 2. 2020 15.30 – 17.00 hod. (výroba)                              
 • 26. 2. 2020 15.30 – 16.30 hod. (glazování)

Přihlášky zasílejte do 10. 2. 2020 na email: 7zs1b@seznam.cz                     

                                  
Škola na zkoušku – výukový program pro předškoláky:

 • 4 lekce: 3., 10., 17. a  24. 3. 2020 od 16.00 – 17.00 hod.

Přihlášky zasílejte do 14. 2. 2020 na email: simonova.d@seznam.cz


Den otevřených dveří na prvním a druhém stupni:

 •  25. 3. 2020 - 8.15 – 11.55 hod.                                    

 Všichni zájemci jsou vítáni.

Foto ke článku

Akce školy - leden 2020

02.02.2020

1.ročníky

9. 1. Novoroční setkání s žáky naší školy a jejich rodiči - společné přivítání nového roku

V průběhu celého měsíce probíhala celoroční hra "Za zvířátky nejen do pohádky", tentokrát na téma tučňák

30. 1.  naše 1. vysvědčení, které jsme oslavili návštěvou kina představením "Zakleté pírko".

Foto ke článku

Akce školy - prosinec 2019

28.12.2019

1.ročníky

12. 12. třídní kolo recitační soutěže

16. 12. Městské divadlo: "O Kačence a Raráškovi"

17. 12. školní kolo recitační soutěže

Hokejový turnaj

Hokejový turnaj

20.12.2019

Ve čtvrtek 19.12. se naši žáci zúčastnili tradičního hokejového turnaje. V konfrontaci tří základních škol jsme nezaváhali a obhájili jsme získání putovního poháru. Všichni zúčastnění si turnaj moc užili a odcházeli i s drobnou odměnou za svou snahu. Všem reprezentantům moc děkujeme a přejeme krásné a dlouhé vánoční svátky a mnoho úspěchů i v příštím kalendářním roce!

Přáníčka

Přáníčka

18.12.2019

Žáci druhého stupně naší školy se rozhodli pacientům alespoň trochu zpříjemnit chvíle strávené na  Oddělení následné péče (bývalá LDN) v Mnichově Hradišti a vyrobili jim přáníčka k Vánocům.

Foto ke článku

Akce školy - listopad 2019

06.12.2019
AKCE LISTOPAD
Co nám přinesl poslední podzimní měsíc?
 
1.ročníky
6. 11. hudební koncert: "Dětská nota" - 1. A, B, C
8.11. "Městská knihovna" - beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou paní Andreou Popprovou - 1. A, C
22. 11. zahájení plaveckého výcviku - 1. A, B, C
27. 11. projektový den: "Dřív než přijde Mikuláš" 
Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

12.11.2019

Ve čtvrtek 7. 11. se naše děvčata (viz foto) ze šestých a sedmých tříd zúčastnila turnaje škol ve florbale.

Ve skupině  měly vítězky turnaje ze 6.ZŠ,  se kterými  sice prohrály, ale naše holky hrály moc dobře a...

Foto ke článku

Akce školy - říjen 2019

01.11.2019

1.ročníky
17. 10. projektový den: "Ovoce na naší zahrádce, Zelenina to je prima".   (1. A + 1. B)
18. 10. projektový den: "Ovoce na naší zahrádce, Zelenina to je prima". (1. C)
21. 10. Městské divadlo: "Rákosníček a hvězdy" (1. A, B, C)

2.ročníky
Říjen byl pro druhé ročníky nabitý projektovými dny. Projektový den „Hrnečku vař“ připomněl nejen pohádku, ale i hrnčířské řemeslo. Žáci pracovali s modelovací hmotou DAS, ale i s keramickou hlínou. Výrobky použijí jako dárky pro své blízké.

Foto ke článku

Úprava školního řádu

08.10.2019

Vážení rodiče,
upozorňuji na aktualizaci školního řádu, který je na webových stránkách naší školy v rubrice Dokumenty. Školní řád byl projednán na pedagogické radě a 3.10. 2019 jej schválila Školská rada. Změny jsou vyznačeny červeně a nový školní řád je platný od 7.10.2019. Dodatky ke školnímu řádu zůstávají v platnosti.

Milada Mizerová, ředitelka školy

Foto ke článku

Akce září 2019

02.10.2019
Tak nám začal nový školní rok a už jeho první měsíc přinesl řadu akcí.
 
1.ročníky
13.9. Městské divadlo: "Proletět duhou" - pohádka  1. A, B, C
16.9. Projektový den: "O perníkové chaloupce"  1, B, C
19.9. Projektový den: "O perníkové chaloupce"  1. A
V měsíci září zahájili žáci prvních ročníků celoroční hru s názvem "Za zvířátky nejen do pohádky", ve které se dozví mnoho zajímavých věcí ze světa zvířátek. Jako první už poznali myšku a kozu.
Foto ke článku

Změna v provozu školní družiny

24.09.2019

Provoz školní družiny – změna

Od 1.10.2019 dochází ke změně  provozní doby školní družiny.

Odpolední provoz ŠD bude ukončen v 16.30.

Důvodem ke zkrácení provozní doby je malá obsazenost mezi 16. a 17. hodinou.

Ing. Milada Mizerová,   ředitelka školy

 

 

Sedmička opět mezi nejlepšími

Sedmička opět mezi nejlepšími

14.09.2019
Druhá zářijová středa byla termínem tradičního běhu „Teribear hýbe Mladou Boleslaví“. Letos se tato akce uskutečnila již popáté a stejně jako ve všech předchozích ročnících se tentokrát na start do lesoparku Štěpánka vydalo několik desítek žáků sedmé základní školy... 
Foto ke článku

Seznam kroužků pro rok 2019/2020

03.09.2019

Seznam kroužků pro rok 2019/2020 naleznete na:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/3525.pdf

 

Kompletní informace pak na:

https://www.zs7mb.cz/volny-cas