logo
logo

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2021/2022

 

pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 - Barbora Janečková

ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

ŠD3 - Romana Sabatová

ŠD4 - Dagmar Voplakalová

ŠD5 – Michaela Tvrzníková

ŠD6 – Miluše Ernestová

ŠD7 – Jana Králiková

 

Ve školním roce 2021/2022 je školní družina pro žáky 1. - 3. ročníků.

Provoz školní družiny zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021.

 

Zápis do ŠD

Žáci 1. - 3. ročníků obdrží ve středu 1.9.2021 od třídní učitelky zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce ve čtvrtek 2.9.2021!

 

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná. Každou změnu v odchodu domů je nutné písemně omluvit na formulář školy – Žádost o uvolnění ze ŠD (stažení na webových stránkách školy v rubrice “Dokumenty a formuláře“).
 • Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze ŠD!
 • Vyzvedávání žáků nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců (formulář k zápisnímu lístku).

 

Provoz ŠD

Provoz školní družiny: pondělí až pátek od konce vyučování  do 16:30 hod.

Ranní družina bude otevřena pro žáky 1. – 3. tříd od 6.00 v prostorách školní jídelny – ŠD6 (použijte zvonek).

 • Poslední příchod do ranní ŠD je v 7.35.  V 7.45 vychovatelka odvádí žáky do školy.
 • Budova školy se otvírá v 7.45 pro všechny, od 28. 2. si již nebudou vychovatelky vyzvedávat žáky před školou.
 • Odpolední družina – ve svém oddělení budou žáci do 15.30.
 • Od 15.30 do 16.30 bude ŠD pokračovat v prostorách školní jídelny – ŠD 6. Při vyzvednutí žáka z těchto prostor je nutné zazvonit na zvonek u dveří.
 • V 16.30 provoz školní družiny končí.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

1. ročníky

 • po obědě v 12.45 před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

2. ročníky

 • po obědě v 13:30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy, ŠD6 - vyzvedávání u vchodu do školní jídelny
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

3. ročníky

 • po obědě v 13:30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

 

 • Ukončení provozu ŠD je v 16:30 hodin.
 • Žáci navštěvující ŠD jsou povinni se řídit Řádem školní družiny a respektovat pokyny vychovatelek.

 

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září 2021 - leden 2022 celkem 1000,- Kč. Částku je nutné uhradit do 22.9.2021 na účet školy.
 • Účet školy: 19 – 484772399 / 0100 KB (Komerční banka)
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • SS (specifický symbol) - 1919
 • Za období únor - červen 2022 celkem 1000,- Kč. Částku je nutné uhradit do 21.1.2022.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠD z rozhodnutí KHS nebo MZd delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena dle délky omezení nebo přerušení provozu.

 

Co potřebuje žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku.

 

Telefonní kontakty:

ŠD1 Barbora Janečková +420 724 571 675
ŠD2 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka +420 724 571 645
ŠD3 Romana Sabatová +420 724 571 507
ŠD4 Dagmar Voplakalová +420 724 571 819
ŠD5 Michaela Tvrzníková +420 724 571 713
ŠD6 Miluše Ernestová +420 724 571 843
ŠD7 Jana Králiková +420 727 809 462

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIMNÍ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-podzim-ve-sd

LESNÍ MĚSTEČKO

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko

STOLOVÁNÍ 

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-1

NEČEKANÉ SETKÁNÍ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-necekane-setkani

ZÁBAVNÉ HRY NA HŘIŠTI

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zabavne-hry-na-hristi

KRESLENÍ NA CHODNÍK

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-kresleni-na-chodnik

POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-pousteni-draku

MÁME RÁDI PRŮLEZKY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-mame-radi-prulezky

VÍČKOVÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vickova-dopravni-soutez

Projektový den ve ŠD6 - LABYRINTY A ZÁMEK LOUČEŇ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-projektovy-den-ve-sd6-labyrinty-a-zamek-loucen

PROJEKTOVÝ DEN - Vrchbělá

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vrchbela

ZÁVODY AUT

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zavody-aut

DOPRAVNÍ HRY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dopravni-hry

DÝŇOVÉ PIŠKVORKY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dynove-piskvorky

DÝŇOVÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dynove-souteze

HALLOWEEN JE TU!

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloween-je-tu

ČAROVNÝ LES

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carovny-les

HALLOWEENSKÁ PÁRTY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloweenska-party

HRÁTKY S LISTÍM

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hratky-s-listim

KDYŽ VENKU PRŠÍ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-kdyz-venku-prsi

LEGO

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego

ČERTOVINY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certoviny

ČERTOVSKÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certovske-souteze

ČERTOVINY V ŠD6

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certoviny-v-sd6

PRVNÍ SNÍH

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-prvni-snih

LEGO 2

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-2

ADVENTNÍ VYCHÁZKA

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-adventni-vychazka

ADVENT V ŠD

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-advent-v-sd

LEGO 3

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-3

LEGO 4

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-4

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zimni-olympijske-hry

ZIMNÍ TURNAJ ŠD3 a ŠD4

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zimni-turnaj-sd3-a-sd4

NAŠE TABLO ŠD4

KARNEVAL VE ŠD6

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-karneval-ve-sd6

LEGO 5

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-5

KARNEVAL VE ŠD1, ŠD2, ŠD5 a ŠD7

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-karneval-ve-sd1-sd2-sd5-a-sd7

LANOVÉ A ŠVIHADLOVÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lanove-a-svihadlove-souteze

KARNEVAL VE ŠD3 a ŠD4

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-karneval-ve-sd3-a-sd4

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

LEGO 6

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-6

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-souteze

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ ZE ŠD3 a ŠD4

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-slet-carodejnic-a-carodeju-ze-sd3-a-sd4

ŠKOLENÍ MALÝCH ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-skoleni-malych-carodeju-a-carodejnic

REJ ČARODĚJNIC

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-rej-carodejnic

DRUŽINOVÝ TROJBOJ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-druzinovy-trojboj

ŽRALOČÍ ZÁTOKA

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zraloci-zatoka

PIRÁTSKÉ LANOVÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-piratske-lanove-souteze

SLAVÍME...

Více foto na:https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-slavime

LEGO 7

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-7

RYBÍ ULIČKA

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-rybi-ulicka

MDD - LANOVÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-mdd-lanove-souteze

V DRUŽINĚ SE NENUDÍME

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-v-druzine-se-nenudime

PALMOVÝ BOWLING

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-palmovy-bowling

LEGO 8

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-8

SPOTROVNÍ ODPOLEDNE - TURNAJ VE HŘE KUBB

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-kubb