logo
logo

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2021/2022

 

pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 - Barbora Janečková

ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

ŠD3 - Romana Sabatová

ŠD4 - Dagmar Voplakalová

ŠD5 – Michaela Tvrzníková

ŠD6 – Miluše Ernestová

ŠD7 – Jana Králiková

 

Ve školním roce 2021/2022 je školní družina pro žáky 1. - 3. ročníků.

Provoz školní družiny zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021.

 

Zápis do ŠD

Žáci 1. - 3. ročníků obdrží ve středu 1.9.2021 od třídní učitelky zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce ve čtvrtek 2.9.2021!

 

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná. Každou změnu v odchodu domů je nutné písemně omluvit na formulář školy – Žádost o uvolnění ze ŠD (stažení na webových stránkách školy v rubrice “Dokumenty a formuláře“).
 • Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze ŠD!
 • Vyzvedávání žáků nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců (formulář k zápisnímu lístku).

 

Provoz ŠD

Provoz školní družiny: pondělí až pátek od konce vyučování  do 16:00 hod.

Ranní družina nebude fungovat, ale žáci 1. - 3. ročníků mají možnost přijít do třídy od 7:00 hod.

 • V 7:00, 7:15, 7:30 si vyzvedne vychovatelka u hl. vchodu žáky, kteří přijdou v tuto dobu ke škole a odvede je za paní učitelkou do třídy.
 • V 7:45 se otevře škola jako v běžných podmínkách.
 • Žáci, kteří přijdou v čase 7:45 – 8:05 půjdou přes šatnu do třídy.
 • V 8:15 začíná výuka podle rozvrhu.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

1. ročníky

 • po obědě v 12:45 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14:30, 15:30 a 16:00 hod. před hlavním vchodem školy

2. ročníky

 • po obědě v 13:30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14:30, 15:30 a 16:00 hod. před hlavním vchodem školy
 • ŠD6 - vyzvedávání u vchodu do školní jídelny

3. ročníky

 • po obědě v 13:30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14:30, 15:30 a 16:00 hod. před hlavním vchodem školy

 

 • Ukončení provozu ŠD je v 16:00 hodin.
 • Žáci navštěvující ŠD jsou povinni se řídit Řádem školní družiny a respektovat pokyny vychovatelek.

 

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září 2021 - leden 2022 celkem 1000,- Kč. Částku je nutné uhradit do 22.9.2021 na účet školy.
 • Účet školy: 19 – 484772399 / 0100 KB (Komerční banka)
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • SS (specifický symbol) - 1919
 • Za období únor - červen 2022 celkem 1000,- Kč. Částku je nutné uhradit do 21.1.2022.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠD z rozhodnutí KHS nebo MZd delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena dle délky omezení nebo přerušení provozu.

 

Co potřebuje žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku.

 

Telefonní kontakty:

ŠD1 Barbora Janečková +420 724 571 675
ŠD2 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka +420 724 571 645
ŠD3 Romana Sabatová +420 724 571 507
ŠD4 Dagmar Voplakalová +420 724 571 819
ŠD5 Michaela Tvrzníková +420 724 571 713
ŠD6 Miluše Ernestová +420 724 571 843
ŠD7 Jana Králiková +420 727 809 462

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIMNÍ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-podzim-ve-sd

LESNÍ MĚSTEČKO

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko

STOLOVÁNÍ 

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-1

NEČEKANÉ SETKÁNÍ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-necekane-setkani

ZÁBAVNÉ HRY NA HŘIŠTI

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zabavne-hry-na-hristi

KRESLENÍ NA CHODNÍK

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-kresleni-na-chodnik

POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-pousteni-draku

MÁME RÁDI PRŮLEZKY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-mame-radi-prulezky

VÍČKOVÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vickova-dopravni-soutez

Projektový den ve ŠD6 - LABYRINTY A ZÁMEK LOUČEŇ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-projektovy-den-ve-sd6-labyrinty-a-zamek-loucen

PROJEKTOVÝ DEN - Vrchbělá

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vrchbela

ZÁVODY AUT

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zavody-aut

DOPRAVNÍ HRY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dopravni-hry

DÝŇOVÉ PIŠKVORKY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dynove-piskvorky

DÝŇOVÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dynove-souteze

HALLOWEEN JE TU!

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloween-je-tu

ČAROVNÝ LES

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carovny-les

HALLOWEENSKÁ PÁRTY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloweenska-party

HRÁTKY S LISTÍM

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hratky-s-listim

KDYŽ VENKU PRŠÍ

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-kdyz-venku-prsi

LEGO

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego

ČERTOVINY

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certoviny

ČERTOVSKÉ SOUTĚŽE

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certovske-souteze

ČERTOVINY V ŠD6

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certoviny-v-sd6

PRVNÍ SNÍH

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-prvni-snih

LEGO 2

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lego-2

ADVENTNÍ VYCHÁZKA

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-adventni-vychazka

ADVENT V ŠD

Více foto na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-advent-v-sd