logo
logo

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2022/2023

 

Pedagogické obsazení školní družiny:

- ŠD1 - Barbora Janečková

- ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

- ŠD3 - Romana Sabatová

- ŠD4 - Dagmar Voplakalová

- ŠD5 – Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabcová, DiS.

- ŠD6 – Miluše Ernestová

- ŠD7 – Lenka Pánková, DiS.

 

Ve školním roce 2022/2023 je školní družina pro žáky 1. - 3. ročníků.

Pro žáky 1. a 2. ročníků provoz školní družiny zahájen v pátek 2. 9. 2022.

Pro žáky 3. ročníků provoz školní družiny zahájen v pondělí 5. 9. 2022.

 

Zápis do ŠD

Žáci 1. - 3. ročníků obdrží ve čtvrtek 1. 9. 2022 od třídní učitelky zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce v pátek 2. 9. 2022!

O zařazení žáků z 3. ročníků bude rozhodovat včasné odevzdání zápisního lístku. Pokud bude kapacita ŠD naplněna, dojde k losování.

 

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná. Každou změnu v odchodu domů je nutné písemně omluvit na formulář školy – Žádost o uvolnění ze ŠD (stažení na webových stránkách školy v rubrice Dokumenty a formuláře).
 • Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze ŠD!
 • Vyzvedávání žáků nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců (formulář k zápisnímu lístku).

 

Provoz ŠD

Provoz školní družiny: pondělí až pátek od konce vyučování  do 16.30.

Ranní družina bude otevřena pro žáky 1. – 3. tříd od 6.00 v prostorách školní jídelny – ŠD6 (použijte zvonek).

 • Poslední příchod do ranní ŠD je v 7.35.  V 7.45 vychovatelka odvádí žáky do školy.
 • Odpolední družina – žáci ve svém oddělení do 15.30.
 • Od 15.30 do 16.30 provoz ŠD pokračuje v prostorách školní jídelny - ŠD6. Při vyzvednutí žáka z těchto prostor je nutné zazvonit na zvonek u dveří.
 • V 16.30 provoz školní družiny končí.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

1. ročníky

 • po obědě v 12.45 před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

2. ročníky

 • po obědě v 13.30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy, ŠD6 - vyzvedávání u vchodu do školní jídelny
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

3. ročníky

 • po obědě v 13.30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

 

 • Ukončení provozu ŠD je v 16.30.
 • Žáci navštěvující ŠD jsou povinni se řídit Řádem školní družiny a respektovat pokyny vychovatelek.

 

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 300,- Kč.
 • Za období září 2022 - leden 2023 celkem 1500,- Kč. Částku je nutné uhradit do21. 9. 2022 na účet školy.
 • Účet školy: 19 – 484772399 / 0100 KB (Komerční banka)
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • SS (specifický symbol) - 1919
 • Za období únor - červen 2023 celkem 1500,- Kč. Částku je nutné uhradit do 20. 1. 2023.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠD z rozhodnutí KHS nebo MZČR delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena dle délky omezení nebo přerušení provozu.

 

Co potřebuje žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku.

 

Telefonní kontakty:

ŠD1

Barbora Janečková

+420 724 571 675

ŠD2

Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

+420 724 571 645

ŠD3

Romana Sabatová

+420 724 571 507

ŠD4

Dagmar Voplakalová

+420 724 571 819

ŠD5

Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabcová, DiS.

+420 724 571 713

ŠD6

Miluše Ernestová

+420 724 571 843

ŠD7

Lenka Pánková, DiS.

+420 727 809 462

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

STOLOVÁNÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-stolovani

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA RADOUČI

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zabavne-odpoledne-na-radouci

POHYBOVÉ HRY S LANY A ŠVIHADLY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-pohybove-hry-s-lany-a-svihadly

HRAJEME SI S PADÁKEM

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hrajeme-si-s-padakem

LESNÍ DOMEČKY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-domecky

LESNÍ DOMEČKY - Radouč

SKÁČEME PŘES ŠVIHADLA

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-svihadla

SPOLU U JEDNOHO STOLU

SOUTĚŽIVÉ ODPOLEDNE 

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-soutezive-odpoledne

LESNÍ MĚSTEČKO - Radouč (ŠD7)

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesopark-radouc-sd7

LESNÍ MĚSTEČKO ŠD3 a ŠD4

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko-sd3-a-sd4

LESNÍ MĚSTEČKO ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko-sd6

CHŮDY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-chudy

POUŠTĚNÍ DRAKA V ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-pousteni-draka-v-sd6 

PROCHÁZKA NA BÍLÝ PÍSEK

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-bily-pisek

NÁSTĚNKA - PODZIM V ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-nastenka-podzim-v-sd1

DRUŽINOVÝ STROM ŠD1

STAVĚNÍ DOMEČKŮ Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU - ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-staveni-domecku-z-prirodniho-materialu-sd1

ATLETICKÝ TROJBOJ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-atleticky-trojboj

HŘIŠTĚ - ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hriste-sd6

HRAD - ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hrad-sd6

TVOŘENÍ VE ŠD6 - STROM, PTAČÍ BUDKA a DÝNĚ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-tvoreni-ve-sd6-strom-ptaci-budka-a-dyne

PODZIM JE TADY!

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-podzim-je-tady

DÝŇOVÁNÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dynovani

TÉMATICKÁ VYCHÁZKA - KRÁSNÁ LOUKA 

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-tematicka-vychazka-krasna-louka

STRAŠIDELNÝ REJ ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-strasidelny-rej

STRAŠIDELNÁ DISKOTÉKA ŠD3 a ŠD4

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-strasidelna-diskoteka-sd3-a-sd4

HALLOWEEN ŠD1 a ŠD7


Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloween-sd1-a-sd7

STRAŠIDELNÝ LES

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-strasidelny-les

HALLOWEEN ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloween-sd1

TVOŘENÍ V ŠD6 - kapříci

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-tvoreni-v-sd6-kaprici

S ČERTY NEJSOU ŽERTY - akce s rodiči

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-s-certy-nejsou-zerty

RADOVÁNKY NA SNĚHU, BOBOVÁNÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-radovanky-na-snehu-bobovani

ADVENT VE ŠD3 a ŠD4

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-advent-ve-sd3-a-sd4

NADÍLKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-nadilka-ve-skolni-druzine

NADÍLKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

NA SNĚHU

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-na-snehu

AKTIVITY K TŘÍDĚNÍ ODPADU

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-aktivity-k-trideni-odpadu

TVOŘENÍ V ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-tvoreni-v-sd6

SPORTUJEME

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-sportujeme

KARNEVAL V ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-karneval-sd6

HURÁ, JE TU KARNEVAL!

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-karneval

PRVNÍ POMOC NENÍ VĚDA

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-prvni-pomoc-neni-veda

HALÓ PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE...

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halo-pane-karnevale-racte-dale-racte-dale

Velikonoční stezka po stopách zajíčka Edy

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-stezka-po-stopach-zajicka-edy

VELIKONOČNÍ TURNAJ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-turnaj

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-souteze-sd6

VELIKONOČNÍ KRASLICE

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-kraslice

VESELÉ A HRAVÉ VELIKONOCE

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vesele-a-hrave-velikonoce

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd6-velikonocni-putovani

STAVĚNÍ HRADŮ Z PÍSKU ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd1-hrad-z-pisku

ŠD6 - HRAD

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-sd6-hrad

ŠD6 - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

VÝROBA ČARODĚJNIC - ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vyroba-carodejnic-sd1

SLAVÍME VE ŠD6

DUBNOVÉ ČAROVÁNÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dubnove-carovani

ČARODĚJNICKÉ ZKOUŠKY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnicke-zkousky

SLET ČARODĚJNIC - ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-slet-carodejnic-sd1

ČARODĚJNICKÝ REJ ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnicky-rej-sd6

MY SE SPORTU NEBOJÍME

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-my-se-sportu-nebojime