logo
logo

Kontakty na pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 Markéta Šnajdrová +420 724 571 675
ŠD2 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka +420 724 571 645
ŠD3 Romana Sabatová +420 724 571 507
ŠD4 Dagmar Voplakalová +420 724 571 819
ŠD5 Milada Mizerová +420 724 571 713
ŠD6 Miluše Ernestová +420 724 571 843
ŠD7 Jana Králiková +420 727 809 462

Provoz ŠD

 • Ranní družina bude probíhat pondělí až pátek od 6:00 do 7:45 v prostorách jídelny ŠD6 (přicházející žáci zvoní u vchodu do jídelny)
 • Provoz družiny po vyučování bude do 17:00.
 • Žák je povinnen řídit se Řádem školní družiny.

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD

 • Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníků začíná v úterý 4.9.2018.
 • Školní družina pro žáky 3. ročníků začíná ve středu 5.9.2018. (V nezbytných případech, kdy je pro rodiče nezbytné žáka 3. ročníku umístit do školní družiny již v úterý 4.9.2018, je nutné kontaktovat ředitelku školy, která o účasti rozhodne).

Co potřebuje váš žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku, papírové kapesníčky.

Co je naším cílem?

 • Naším cílem je především vytvářet žákům podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku.

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 • Po obědě v 12:45 hod. u vchodu do jídelny (1. a 2. ročník), v 13:30 hod. (3. ročník).
 • Další odchody ze ŠD – 14:30 hod., 15:30 hod. – před hlavním vchodem ZŠ.
 • Po 15:30 hod. v ŠD6 ve školní jídelně – nutné zvonit!
 • Ukončení provozu ŠD v 17:00 hod.
 • Vyzvedávání žáků ze ŠD nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců žáka (formulář).
 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná, a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením data, hodiny a podpisem rodičů. Žáky nelze uvolňovat prostřednictvím omluvenky v neúplném znění. Žádáme rodiče, aby používali formulář ŠD.
 • Žádost o uvolnění ze ŠD
 • Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny!

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září – prosinec 2018 celkem 800,- Kč. Částku je nutné uhradit do 21.9.2018 na účet školy. Přesné informace o platbě obdržíte první týden v měsíci září 2018.
 • Za období leden – červen 2019 celkem 1200,- Kč. Částku je nutné uhradit do 18.1.2019 na účet školy.
 • Informace o platbách za družinu

Zápis do ŠD

Kritéria pro přijetí žáků třetích ročníků do školní družiny:

 • Zápis žáků z 1. ročníků do ŠD probíhá 1. den v novém školním roce (3.9.2018). Zápisní lístek s odchody ze ŠD vyplní zákonný zástupce u příslušné paní vychovatelky.
 • Žáci z 2. a 3. ročníků obdrží zápisní lístek do ŠD v pondělí 3.9.2018 od vedoucí vychovatelky. Zápisní lístek dostanou žáci dle písemné žádosti, kterou zákonní zástupci vyplnili ke konci školního roku 2017/2018.
 • Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat tř. učitelce v úterý 4.9.2018!
 • Žáci z třetího ročníku jsou do ŠD zařazováni dle kapacitních možností (nutné odevzdat zápisní lístky v termínu).
  • Včasné odevzdání zápisního lístku, nejpozději 4.9.2018 do 9.00 hod. třídní učitelce
  • Předpokládaný čas pobytu v družině v letošním školním roce (délka pobytu v odpolední ŠD)
  • Docházka do ŠD v minulém školním roce (soustavná, s odchody po 15. hodině)
  • Rozhodnutí ředitelky
  • Žáci z 3. ročníků, kteří nebudou přijati (dle kapacitních možností) obdrží písemné rozhodnutí ředitelky školy.

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dopravní hřiště

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

Halloween 2018

 • V pátek 26.11.2018 se na naší škole konala halloweenská párty čtyř školních družin. Oslavit Halloween přišla řada duchů, kostlivců, čarodějnic a mnoho dalších strašidel ze všech koutů světa. Zúčastnění si zasoutěžili v předávání kouzelné dýně, tanci a také byly vyhodnoceny nejlepší kostýmy, které byly odměněny tematickými medailemi. Všichni si setkání velmi užili a mnoho bytostí z kouzelného světa přislíbily účast i příští rok.

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-halloween-2018-skolni-druzina

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

Divadlo

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

PŘIJEL K NÁM CIRKUS

Račte vstoupit dámy, páni,
brzy začne představení.
Co dnes všechno uvidíte?
Čtyři slony tančící,
šašky s velkou čepicí,
osm malých poníků
a artisty ve triku.

Další fotografie naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-skolni-druzina-cirkus

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

Návštěva Centra při ÚSP v Mladé Boleslavi

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ČERTOVINY

Čerte,čerte chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju Ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

Dne 7.12.2018 navštívil ŠD samotný Lucifer. Děti, které Lucifer přečetl z pekelné listiny, musely nastoupit a přislíbit Luciferovi, že už nebudou ve školní družině zlobit. Po odchodu Lucifera začaly čertovské soutěže. Děti plnily čertovské dovednosti a za splnění dovedností dostaly od čertic zlaté dukáty. Čertovské odpoledne si děti pořádně užily.

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

DRUŽINOVÉ SOUTĚŽE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

SPORTUJEME

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S RODIČI

V pátek 1.3.2019 jsme to ve školní družině pořádně roztočili při sportovním odpoledni s rodiči. Rozcvičili jsme se na píseň od Michala Davida "Děti ráje" a pak to vypuklo! Soutěžili jsme ve 4 disciplínách společně s rodiči. Všichni jsme si to moc užili, děti i rodiče se velmi snažili být co nejlepší. Na závěr byly rozdány fidorkové medaile a rodičům retro lízátka. Bylo to moc fajn odpoledne!
Vychovatelky a děti ze ŠD

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PARKU

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

NOVÁ HRA KANJAM

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÝSTAVA - MOJE TĚLO

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PARKU

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ČARODĚJNICE VE ŠD

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

HRA NA PAVOUČKY V ŠD1 

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

MALÝ ZAHRADNÍK VE ŠD3

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

NA PÍSKU - NOVÝ DOMEČEK

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

LETNÍ OSVĚŽENÍ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZMRZLINA

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

ZVÍŘECÍ MAZLÍČEK

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z DRAMATICKÉHO KROUŽKU VE ŠD

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019