logo
logo

 

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD

Zápis do ŠD

 • Školní družina pro žáky 1. - 3. ročníků začíná v úterý 3.9.2019.
 • Zápis žáků 1.ročníku probíhá první školní den (2.9.2019), rodič dostane zápisní lístek ve třídě u příslušné vychovatelky.
 • Žáci 2. a 3. ročníku dostanou zápisní lístek od vedoucí vychovatelky v pondělí 2.9.2019.
 • Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce v úterý 3.9.2019.
 • O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Co potřebuje váš žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku, papírové kapesníčky.

Co je naším cílem?

 • Naším cílem je především vytvářet žákům podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku.

Provoz ŠD

 • Ranní družina bude probíhat pondělí až pátek od 6:00 do 7:45 v prostorách jídelny ŠD6 (přicházející žáci zvoní u vchodu do jídelny)
 • Ranní družina je přístupná všem žákům školy, i nepřihlášeným.
 • Provoz družiny po vyučování bude do 17:00.
 • Žák je povinnen řídit se Řádem školní družiny.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 • Po obědě v 12:45 hod. u vchodu do jídelny (1. a 2. ročník), v 13:30 hod. (3. ročník).
 • Další odchody ze ŠD – 14:30 hod., 15:30 hod. – před hlavním vchodem ZŠ.
 • Po 15:30 hod. v ŠD6 ve školní jídelně – nutné zvonit!
 • Ukončení provozu ŠD v 17:00 hod.
 • Vyzvedávání žáků ze ŠD jinými osobami než je zákonný zástupce je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců žáka (formulář). 
 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná, a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením data, hodiny a podpisem rodičů. Žáky nelze uvolňovat prostřednictvím omluvenky v neúplném znění. Žádáme rodiče, aby používali formulář ŠD.
 • Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny!

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září – prosinec 2019 celkem 800,- Kč. Částku je nutné uhradit do 27.9.2019 na účet školy. Informace k platbě najdete na webových stránkách v informacích pro rodiče.  Pokud částka nebude připsána na účet školy k tomuto datu, žák nebude moci ŠD navštěvovat a přestává být jejím žákem.
 • Za období leden – červen 2020 celkem 1200,- Kč. Částku je nutné uhradit do 18.1.2020 na účet školy.

 

Kontakty na pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 Markéta Šnajdrová +420 724 571 675
ŠD2 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka +420 724 571 645
ŠD3 Romana Sabatová +420 724 571 507
ŠD4 Dagmar Voplakalová +420 724 571 819
ŠD5 Bc.Miroslava Vajdiaková +420 724 571 713
ŠD6 Miluše Ernestová +420 724 571 843
ŠD7 Jana Králiková +420 727 809 462

 

 

 

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dopravní hřiště

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

Halloween 2018

 • V pátek 26.11.2018 se na naší škole konala halloweenská párty čtyř školních družin. Oslavit Halloween přišla řada duchů, kostlivců, čarodějnic a mnoho dalších strašidel ze všech koutů světa. Zúčastnění si zasoutěžili v předávání kouzelné dýně, tanci a také byly vyhodnoceny nejlepší kostýmy, které byly odměněny tematickými medailemi. Všichni si setkání velmi užili a mnoho bytostí z kouzelného světa přislíbily účast i příští rok.

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-halloween-2018-skolni-druzina

https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

Divadlo

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

PŘIJEL K NÁM CIRKUS

Račte vstoupit dámy, páni,
brzy začne představení.
Co dnes všechno uvidíte?
Čtyři slony tančící,
šašky s velkou čepicí,
osm malých poníků
a artisty ve triku.

Další fotografie naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-skolni-druzina-cirkus

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

Návštěva Centra při ÚSP v Mladé Boleslavi

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ČERTOVINY

Čerte,čerte chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju Ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

Dne 7.12.2018 navštívil ŠD samotný Lucifer. Děti, které Lucifer přečetl z pekelné listiny, musely nastoupit a přislíbit Luciferovi, že už nebudou ve školní družině zlobit. Po odchodu Lucifera začaly čertovské soutěže. Děti plnily čertovské dovednosti a za splnění dovedností dostaly od čertic zlaté dukáty. Čertovské odpoledne si děti pořádně užily.

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

DRUŽINOVÉ SOUTĚŽE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

SPORTUJEME

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S RODIČI

V pátek 1.3.2019 jsme to ve školní družině pořádně roztočili při sportovním odpoledni s rodiči. Rozcvičili jsme se na píseň od Michala Davida "Děti ráje" a pak to vypuklo! Soutěžili jsme ve 4 disciplínách společně s rodiči. Všichni jsme si to moc užili, děti i rodiče se velmi snažili být co nejlepší. Na závěr byly rozdány fidorkové medaile a rodičům retro lízátka. Bylo to moc fajn odpoledne!
Vychovatelky a děti ze ŠD

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PARKU

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

NOVÁ HRA KANJAM

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÝSTAVA - MOJE TĚLO

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PARKU

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ČARODĚJNICE VE ŠD

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

HRA NA PAVOUČKY V ŠD1 

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

MALÝ ZAHRADNÍK VE ŠD3

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

NA PÍSKU - NOVÝ DOMEČEK

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

LETNÍ OSVĚŽENÍ

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

ZMRZLINA

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

VÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

ZVÍŘECÍ MAZLÍČEK

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019

 

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z DRAMATICKÉHO KROUŽKU VE ŠD

Další fotografie naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2018-2019