logo
logo
  • V oblasti preventivních opatření v boji proti drogám a jiným negativním jevům je zpracován minimální preventivní program.

Informace k zájmovým kroužkům

 Přehled kroužků najdete v části Rodiče – zájmové útvary. Přehled je pouze orientační, v případě velkého(malého)zájmu může dojít ke změnám.

Přihlašování zájemců proběhne na e-mailovou adresu vedoucího kroužku 23.9.2021 od 18 hodin  do 24.9.2021 do 18 hodin.

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení. Při přihlašování je nutné uvést JMÉNO-PŘÍJMENÍ-TŘÍDU .

Ti, kteří nebudou zařazeni po naplnění kapacity kroužku, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.

Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45minut činí 40Kč.

Kroužky „KERAMIKA“ budou zpoplatněny sumou 50,-Kč.

Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí  prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Informace o platbě budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2021.

název kroužku ročník (třída) vedoucí kroužku den čas kapacita  kroužku email
Sportovní hry 2. V.Marušková Pondělí 13.50-14.35 16 vladimira.maruskova@seznam.cz
Sportovní hry 3. I.Šírová Pondělí 13.50-14.35 16 ilona.sirova@centrum.cz
Šikovné ruce 3. S.Lucáková Čtvrtek 13.50-14.35 12 sylvie.lucakova@gmail.com
Floorball 4. V.Michalec Úterý 13.50-14.35 16 v.michalec@seznam.cz
Pohybovky 1. J.Králíková Pondělí 15.30-16.15 16 kralikova.jana@atlas.cz
Pohybovky 2. J.Králíková Čtvrtek 15.30-16.15 16 kralikova.jana@atlas.cz
Anglický jazyk 1. M.Antonínová Čtvrtek 13.50-14.35 14 michaela.antoninova@seznam.cz
Keramika 1 2.C M.Abrahamová Pondělí-sudé 13.50-15.20 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 2 2.A,B M.Abrahamová Pondělí-liché 13.50-15.20 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 3 2.D M.Prieložná Úterý-liché 13.50-15.20 12 mptridni@seznam.cz
Keramika 4 1. M.Prieložná Úterý-sudé 13.50-15.20 12 mptridni@seznam.cz
Mažoretky 3. A.Ulmanová Pátek 14.30-15.30 20 AndrejUlmanova@seznam.cz
Hry pro bystré hlavy 5. A. Rakušanová Čtvrtek 13.30-14.15 12 rakusanova.andrea@seznam.cz