logo
logo
  • V oblasti preventivních opatření v boji proti drogám a jiným negativním jevům je zpracován minimální preventivní program.

Informace k zájmovým kroužkům

Pokyny pro úhradu na odkaze: https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/11347.pdf

Přehled kroužků ve školním roce 2022/2023 

Název kroužku Třída Vedoucí kroužku Den Čas
Keramika 1 2 Abrahamová Martina Pondělí sudé 13:50 - 15:20
Keramika 2 1. Abrahamová Martina Pondělí liché 13:00 - 14:30
Keramika 3 3.-5. Abrahamová Martina Čtvrtek sudý 13:50 - 15:20
Keramika 4 1. Prieložná Marcela Úterý liché 13:00 - 14:30
Keramika 5 3.-5. Prieložná Marcela Středa sudá 13:50 - 15:20
Mladý zdravotník   Vyskočilová Eva Úterý 13:50 - 14:35
Sportovní hry 3. Šírová Ilona Čtvrtek 13:50 - 14:35
Florbal 2. - 5. Michalec Vlastimil Středa 13:50 - 14:35
Mažoretky 1. - 5. Ulmanová Andrea Pátek 13:50 - 14:35
Taneční kroužek 1. Tůmová Horáková Kamila Čtvrtek 13:50 - 14:35
Teen yoga 7. - 8. Šimonovská Jana Středa 14:15 - 15:00