logo
logo

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Rodiče žáků se mohou prostřednictvím zvolených členů školské rady vyjadřovat ke školnímu řádu, ke správě a aktivitám školy.

Školská rada pracuje pro volební období 2021 - 2024 ve složení:

Ludmila Gavurová

zástupce rodičovské veřejnosti

lida.gav@seznam.cz

Vladimíra Gergelitsová

zástupce rodičovské veřejnosti

předsedkyně školské rady

perla.vladka@seznam.cz
Lucie Vlčková  zástupce zřizovatele města Mladá Boleslav vlckova@mb-net.cz
Ing. Jitka Čerychová zástupce zřizovatele města Mladá Boleslav cerychova@seznam.cz
Mgr. Martina Abrahamová zástupce pedagogických pracovníků školy 7zs1b@seznam.cz
Mgr. Martin Michalec zástupce pedagogických pracovníků školy martin5michalec@seznam.cz

Dokumenty školské rady

Zápisy ze schůze