logo
logo

Pokyny pro platbu:  

 

Platby žáků na školní akce (výlety, lyžařský výcvik, školy v přírodě,...), poplatky za družinu a kroužky budou hrazeny vždy na účet školy zřízený pro tyto účely.
 

  • Účet školy: 19 - 484772399 / 0100, KB (Komerční banka)
  • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol. Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
  • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
  • SS (specifický symbol) – tento údaj bude ke každé platbě jiný a bude vždy zveřejněn na webových stránkách školy a v žákovské knížce.