logo
logo

Ve škol. roce 2023 / 2024 škola sdružuje:

  • Základní školu - 1. stupeň 18 tříd, 2. stupeň 15 tříd
  • Školní družinu - 7 oddělení / 210 dětí

Vedení školy

Ředitel školy:

Mgr. Lukáš Zahrada

luk.zahry@centrum.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Dagmar Šimonová
1. stupeň

Ing. Milada Mizerová
2. stupeň, statutární zástupce

simonova.d@seznam.cz
miladamizerova@seznam.cz

Pedagogičtí pracovníci

Výchovní poradci
1. stupeň
 

Mgr. Dagmar Šimonová
Konzultační hodiny:

Tel: 326210946, 604463371
dle dohody

simonova.d@seznam.cz

2. stupeň

Ing. Milada Mizerová

 

miladamizerova@seznam.cz

Metodik primární prevence

Mgr. Kateřina Smrčková
Mgr. Vladimíra Marušková

smrckova.k@seznam.cz

vladimira.maruskova@seznam.cz

Seznam pedagogů

 
 Třídní učitelé I.stupně
 1.A  Mgr. Vladimíra Marušková  vladimira.maruskova@seznam.cz
 1.B   Mgr. Eva Vyskočilová  eva.vyskocilskola7@seznam.cz
 1.C  Mgr. Eva Kazíková  kazikova.e@seznam.cz
 1.D  Mgr. Lenka Antonínová  lenka.ant@seznam.cz
 2.A  Mgr. Martina Abrahamová  7zs1b@seznam.cz
 2.B  Mgr. Eliška Chmelíková  j.elli@email.cz
 2.C  Mgr. Marcela Prieložná  mptridni@seznam.cz
 2.D  Mgr. Hana Šimáňová  hanicka.simanova@seznam.cz
 3.A  Michaela Antonínová, DiS.  michaela.antoninova@zs7mb.cz
 3.B  Alena Baldová  baldovaala@seznam.cz
 3.C  Mgr. Vlastimil Michalec  v.michalec@seznam.cz
 4.A  Mgr. Ilona Šírová  ilona.sirova@centrum.cz
 4.B  Mgr. Ladislav Mareš  karatemb@seznam.cz
 4.C  Mgr. Andrea Ulmanová  ulmanovaandrea@seznam.cz
 4.D  Miroslava Červinková  cervinka@volny.cz
 5.A  Mgr. Jana Fork  fork.jana@gmail.com
 5.B  Mgr. Milena Dlasková  miladlaskova@seznam.cz
 5.C  Mgr. Sylvie Lucáková  sylvie.lucakova@gmail.com

 

 Třídní učitelé II.stupně
 6.A  Mgr. Ivana Kolářová  kolarov.i@seznam.cz
 6.B  Mgr. Martin Michalec   martin5michalec@seznam.cz
 6.C  Mgr. Dagmar Štěpánková  dasah@centrum.cz
 7.A  Ing. Jitka Rakušanová   rakusanova.jitka@seznam.cz
 7.B  Mgr. et Bc. Andrea Hájková  andrea.hajkova7zs@gmail.com
 7.C  Mgr. Renata Holanová  ren.hol@seznam.cz
 7.D  Bc. Dagmar Macounová  macounova.dagmar@email.cz
 8.A  Mgr. Jana Šimonovská  itl.simonovska@centrum.cz
 8.B  Mgr. Jaroslava Mičíková  jar.micikova@seznam.cz
 8.C  Mgr. Helena Kotanová  pipkova.h@seznam.cz
 8.D  Mgr. Kamila Tůmová Horáková  k.janovska@centrum.cz
 9.A  Bc. Adéla Knápková Zítková   ada.zitkova@seznam.cz
 9.B  Mgr. Kateřina Smrčková  smrckova.k@seznam.cz
 9.C  Mgr. Lucie Pokorná  pokoluca@seznam.cz
 9.D  Mgr. Jitka Kuhnová  kuhnovaj@seznam.cz

 

 Netřídní účitelé
   Macháčková Renata  renatamach1@seznam.cz
   Mgr. Kučerová Petra, PhD.  pernilla@seznam.cz
   Bc. Kalivoda Lukáš  kalivodamb@gmail.com
   Volná Romana, DiS.  romana.volna@seznam.cz
   Vondráček Petr  
   Šemberová Ladislava  semberova.l@centrum.cz
   Mgr. Řeháková Veronika  veroniga@seznam.cz
   Hendrychová Irena  hendrychova7@gmail.com
   Mgr. Brynych Miroslav  miroslavbrynych@gmail.com
   Bc. Šimůnek Libor  libor.simunek9@gmail.com
   Mgr. Sobotková Pavla  pavla.sobotkova@seznam.cz
   Ing. Mlejnková Jana  jana.v.mlejnkova@seznam.cz
   Mgr. Kolmanová Iva  iv.kolmanova@gmail.com
   Mgr. Nováková Jindřiška  Jindriskanovakova@seznam.cz
   Mgr. Zadžora František  frantik12@seznam.cz
   Mgr. Eva Tobolková  eva.tobolkova@email.cz
   Tomíčková Natálie  natalietomickova@gmail.com
   Mgr. Hodek Jan  hodekjan@gmail.com

 

 Asistent pedagoga
   Tvrzníková Michaela   cobreticz@gmail.com
   Barbora Janečková  bajaneckova@seznam.cz
   Tomíčková Natálie  natalietomickova@gmail.com
   Zuzana Vrabcová, DiS.  zvrabcova@seznam.cz 
   Vimi Tetiana  tanavimi@gmail.com

 

 Vychovatelky školní družiny
 ŠD 1  Barbora Janečková  bajaneckova@seznam.cz  724 571 675
 ŠD 2  Hrnčířová Jitka  jhrncirova@seznam.cz  724 571 645
 ŠD 3  Sabatová Romana  r.sabatova@centrum.cz  724 571 507
 ŠD 4  Voplakalová Dagmar  d.voplakalova@gmail.com  724 571 819
 ŠD 5  Tvrzníková Michaela+Vrabcová Zuzana, DiS.  cobreticz@gmail.com,zvrabcova@seznam.cz  724 571 713
 ŠD 6  Ernestová Miluše  miluska.ernestova@centrum.cz  724 571 843
 ŠD 7  Pánková Lenka, DiS.  lenulka.pankova@seznam.cz  727 809 462