logo
logo
31.08.2021

Školská rada na základě školského zákona: vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.