logo
logo
06.10.2021

 

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola  Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony II.

Název projektu: Šablony Sedmička 2019

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014807                                                                                      

Datum zahájení projektu:                                          1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu:              31. 8.2021
Předpokládaná doba trvání:                                     24 měsíců