logo
logo
31.08.2022

Pedagogické obsazení školní družiny:

- ŠD1 - Barbora Janečková

- ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

- ŠD3 - Romana Sabatová

- ŠD4 - Dagmar Voplakalová

- ŠD5 – Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabrová, DiS.

- ŠD6 – Miluše Ernestová

- ŠD7 – Lenka Pánková, DiS.

 

Ve školním roce 2022/2023 je školní družina pro žáky 1. - 3. ročníků.

Pro žáky 1. a 2. ročníků provoz školní družiny zahájen v pátek 2. 9. 2022.

Pro žáky 3. ročníků provoz školní družiny zahájen v pondělí 5. 9. 2022.

 

Zápis do ŠD

Žáci 1. - 3. ročníků obdrží ve čtvrtek 1. 9. 2022 od třídní učitelky zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce v pátek 2. 9. 2022!

O zařazení žáků z 3. ročníků bude rozhodovat včasné odevzdání zápisního lístku. Pokud bude kapacita ŠD naplněna, dojde k losování.

 

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná. Každou změnu v odchodu domů je nutné písemně omluvit na formulář školy – Žádost o uvolnění ze ŠD (stažení na webových stránkách školy v rubrice Dokumenty a formuláře).
 • Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze ŠD!
 • Vyzvedávání žáků nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců (formulář k zápisnímu lístku).

 

Provoz ŠD

Provoz školní družiny: pondělí až pátek od konce vyučování  do 16.30.

Ranní družina bude otevřena pro žáky 1. – 3. tříd od 6.00 v prostorách školní jídelny – ŠD6 (použijte zvonek).

 • Poslední příchod do ranní ŠD je v 7.35.  V 7.45 vychovatelka odvádí žáky do školy.
 • Odpolední družina – žáci ve svém oddělení do 15.30.
 • Od 15.30 do 16.30 provoz ŠD pokračuje v prostorách školní jídelny - ŠD6. Při vyzvednutí žáka z těchto prostor je nutné zazvonit na zvonek u dveří.
 • V 16.30 provoz školní družiny končí.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

1. ročníky

 • po obědě v 12.45 před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

2. ročníky

 • po obědě v 13.30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy, ŠD6 - vyzvedávání u vchodu do školní jídelny
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

3. ročníky

 • po obědě v 13.30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

 

 • Ukončení provozu ŠD je v 16.30.
 • Žáci navštěvující ŠD jsou povinni se řídit Řádem školní družiny a respektovat pokyny vychovatelek.

 

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 300,- Kč.
 • Za období září 2022 - leden 2023 celkem 1500,- Kč. Částku je nutné uhradit do21. 9. 2022 na účet školy.
 • Účet školy: 19 – 484772399 / 0100 KB (Komerční banka)
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • SS (specifický symbol) - 1919
 • Za období únor - červen 2023 celkem 1500,- Kč. Částku je nutné uhradit do 20. 1. 2023.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠD z rozhodnutí KHS nebo MZČR delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena dle délky omezení nebo přerušení provozu.

 

Co potřebuje žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku.

 

Telefonní kontakty:

ŠD1

Barbora Janečková

+420 724 571 675

ŠD2

Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

+420 724 571 645

ŠD3

Romana Sabatová

+420 724 571 507

ŠD4

Dagmar Voplakalová

+420 724 571 819

ŠD5

Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabcová, DiS.

+420 724 571 713

ŠD6

Miluše Ernestová

+420 724 571 843

ŠD7

Lenka Pánková, DiS.

+420 727 809 462