logo
logo

Informace k zájmovým kroužkům

Přehled kroužků je orientační. V případě velkého nebo malého zájmu může dojít ke změnám.

Přihlašování zájemců proběhne na e-mailovou adresu vedoucího kroužku 6. 9. 2023 od 18 hodin do 7. 9. 2023 do18 hodin.

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení. Při přihlašování je nutné uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ a TŘÍDU. Žáci, kteří nebudou zařazeni do kroužku po naplnění kapacity, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.

Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45 minut činí 70,- Kč.

Kroužky „KERAMIKA“ budou zpoplatněny sumou 80,- Kč.

Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Informace o platbě budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2023.

 

název kroužku ročník  vedoucí kroužku den čas kapacita  kroužku e-mailová adresa
Mladý zdravotník 1.-5. E.Vyskočilová Úterý 13.50-14.35 12 eva.vyskocilskola7@seznam.cz
Sportovní hry 4.-5. I.Šírová Čtvrtek 14.40-15.25 16 ilona.sirova@centrum.cz
Klub čtenářů 3. S.Lucáková Pondělí 13.50-14.35 12 sylvie.lucakova@gmail.com
Floorball 2.-5. V.Michalec Čtvrtek 14.40-15.25 16 v.michalec@seznam.cz
Mažoretky 1.-5. pokročilé A. Ulmanová Středa 14.40-15.25 20 ulmanovaandrea@seznam.cz
Mažoretky 1.-5. začátečnice A. Ulmanová Úterý 14.40-15.25 20 ulmanovaandrea@seznam.cz
Anglický jazyk 5. I. Hendrychová Úterý 13.00-13.45 12 hendrychova7@gmail.com
Keramika 1 1 M.Abrahamová Čtvrtek-sudý 13.00-14.30 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 2 1. M.Abrahamová Čtvrtek-lichý 13.00-14.30 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 3 2.-5. M Abrahamová Pondělí-sudé 13.50-15.20 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 4 2.-5. M.Abrahamová Pondělí- liché 13.50-15.20 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 5 2. M.Prieložná Úterý-sudé 13.50-15.20 12 mptridni@seznam.cz
Keramika 6 1. M.Prieložná Úterý-liché 13.00-14.30 12 mptridni@seznam.cz
Volejbal 3.-5. E.Chmelíková Čtvrtek 13.50-14.35 12 j.elli@email.cz
Tanec-pokročilí 2.-3. K.Tůmová Horáková Úterý 14.30-15.15 15 k.janovska@centrum.cz
Tanec-začátečníci 1.-3. K.Tůmová Horáková Středa 14.30-15.15 15 k.janovska@centrum.cz
Sportovní hry 6.-9. D.Štěpánková Středa 14.00-15.00 16 dasah@centrum.cz
Teen yoga-pokročilé 7.-8. J. Šimonovská Středa 14.15-15 13 itl.simonovska@centrum.cz
Hra na flétnu-začátečníci 1.-2. A. Baldová Pondělí 13.50-14.35 12 baldovaala@seznam.cz
Chemie extra 9. E. Tobolková Středa - lichá 14.15-16.15 10 eva.tobolkova@email.cz