logo
logo

Informace k zájmovým kroužkům

Přehled kroužků je orientační. V případě velkého nebo malého zájmu může dojít ke změnám.

Fotogalerie z kroužků nalezneta na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie

 

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Každý kroužek má omezenou kapacitu, proto bude rozhodovat čas přihlášení. Při přihlašování je nutné uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ a TŘÍDU. Žáci, kteří nebudou zařazeni do kroužku po naplnění kapacity, budou informováni vedoucím kroužku e-mailem.

Poplatek za jednu lekci v délce trvání 45 minut činí 70,- Kč.

Kroužky „KERAMIKA“ budou zpoplatněny sumou 80,- Kč.

Informace o jednotlivých kroužcích budou uvedeny u přihlášených dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Informace o platbě budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Kroužky budou zahájeny v říjnu 2023.

 

název kroužku ročník  vedoucí kroužku den čas kapacita  kroužku e-mailová adresa
Mladý zdravotník 1.-5. E.Vyskočilová Úterý 13.50-14.35 12 eva.vyskocilskola7@seznam.cz
Sportovní hry 4.-5. I.Šírová Čtvrtek 14.40-15.25 16 ilona.sirova@centrum.cz
Klub čtenářů 3. S.Lucáková Pondělí 13.50-14.35 12 sylvie.lucakova@gmail.com
Floorball 2.-5. V.Michalec Čtvrtek 14.40-15.25 16 v.michalec@seznam.cz
Mažoretky 1.-5. pokročilé A. Ulmanová Středa 14.40-15.25 20 ulmanovaandrea@seznam.cz
Mažoretky 1.-5. začátečnice A. Ulmanová Úterý 14.40-15.25 20 ulmanovaandrea@seznam.cz
Anglický jazyk 5. I. Hendrychová Úterý 13.00-13.45 12 hendrychova7@gmail.com
Keramika 1 1 M.Abrahamová Čtvrtek-sudý 13.00-14.30 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 2 1. M.Abrahamová Čtvrtek-lichý 13.00-14.30 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 3 2.-5. M Abrahamová Pondělí-sudé 13.50-15.20 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 4 2.-5. M.Abrahamová Pondělí- liché 13.50-15.20 12 7zs1b@seznam.cz
Keramika 5 2. M.Prieložná Úterý-sudé 13.50-15.20 12 mptridni@seznam.cz
Keramika 6 1. M.Prieložná Úterý-liché 13.00-14.30 12 mptridni@seznam.cz
Volejbal 3.-5. E.Chmelíková Čtvrtek 13.50-14.35 12 j.elli@email.cz
Tanec-pokročilí 2.-3. K.Tůmová Horáková Úterý 14.30-15.15 15 k.janovska@centrum.cz
Tanec-začátečníci 1.-3. K.Tůmová Horáková Středa 14.30-15.15 15 k.janovska@centrum.cz
Sportovní hry 6.-9. D.Štěpánková Středa 14.00-15.00 16 dasah@centrum.cz
Teen yoga-pokročilé 7.-8. J. Šimonovská Středa 14.15-15 13 itl.simonovska@centrum.cz
Hra na flétnu-začátečníci 1.-2. A. Baldová Pondělí 13.50-14.35 12 baldovaala@seznam.cz
Chemie extra 9. E. Tobolková Středa - lichá 14.15-16.15 10 eva.tobolkova@email.cz