logo
logo

Obecné informace týkající se školního parlamentu:

  • první zasedání bylo úvodní a rozdělovaly se funkce
  • na druhém zasedání se řešily termíny zasedání a barva, společně s rekonstrukcí pro místo parlamentu
  • na třetím zasedání se s Paní ředitelkou řešil rozpočet a ceny zařízení pro parlament
  • na čtvrtém zasedání se sčítaly hlasy školního Ámose a řešil termín malování školního parlamentu
  • rozhodnuto, že bude schránka pro nápady, do které můžou žáci vhodit papírek se svým nápadem, kdy nástěnka by se měla vyskytovat blízko ředitelny