logo
logo

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2023/2024

Pedagogické obsazení školní družiny:

 • ŠD1 - Barbora Janečková
 • ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka
 • ŠD3 - Romana Sabatová
 • ŠD4 - Dagmar Voplakalová
 • ŠD5 – Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabcová, DiS.
 • ŠD6 – Miluše Ernestová
 • ŠD7 – Lenka Pánková, DiS. 

Ve školním roce 2023/2024 navštěvují školní družinu žáci 1.- 3. ročníků.

 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná. Každou změnu v odchodu domů je nutné písemně omluvit na formulář školy – Žádost   o uvolnění ze ŠD (stažení na webových stránkách školy v rubrice Dokumenty a formuláře).
 • Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze ŠD!
 • Vyzvedávání žáků nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců (formulář k zápisnímu lístku).

Vyzvedávání žáků ze ŠD

1. ročníky

 • po obědě v 12.45 před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

2. ročníky

 • po obědě v 13.30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy, ŠD6 - vyzvedávání u vchodu do školní jídelny
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

3. ročníky

 • po obědě v 13.30 hod. před vchodem do školní jídelny
 • 14.30, 15.30 před hlavním vchodem školy
 • 15.30 – 16.30 před školní jídelnou (zvonek)

 

Ukončení provozu ŠD je v 16.30.

Žáci navštěvující ŠD jsou povinni řídit se Řádem školní družiny a respektovat pokyny vychovatelek.

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 300,- Kč.
 • Za období září 2023 - leden 2024 celkem 1500,- Kč. Částku je nutné uhradit do 22. 9. 2023 na účet školy.
 • Účet školy: 19 – 484772399 / 0100 KB (Komerční banka)
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • SS (specifický symbol) - 1919
 • Za období únor - červen 2024 celkem 1500,- Kč. Částku je nutné uhradit do 19. 1. 2024.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠD z rozhodnutí KHS nebo MZČR delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena dle délky omezení nebo přerušení provozu.

Co potřebuje žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku.

 

 

 

Telefonní kontakty:

ŠD1

 Barbora Janečková

+420 724 571 675

ŠD2

 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

+420 724 571 645

ŠD3

 Romana Sabatová

+420 724 571 507

ŠD4

 Dagmar Voplakalová

+420 724 571 819

ŠD5

 Michaela Tvrzníková, Zuzana Vrabcová, DiS.

+420 724 571 713

ŠD6

 Miluše Ernestová

+420 724 571 843

ŠD7

 Lenka Pánková, DiS.

+420 727 809 462

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

JABLKOBRANÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-jablkobrani

ŠVIHADLOVÉ A LANOVÉ HRÁTKY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-svohadlove-a-lanove-hratky

LESNÍ MĚSTEČKO

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko1

STOLOVANÍ TROCHU JINAK

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-stolovani-trochu-jinak

ZÁŘÍ V ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zari-v-sd6

PODZIMNÍ SPORTOVÁNÍ V ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-podzimni-sportovani-v-sd1

STAVĚNÍ DOMEČKŮ ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-staveni-domecku-sd1

PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ ŠD1

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-podzimni-vyrabeni-sd1

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A ZNAČKY ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dopravni-hriste-a-znacky-sd6

ŠIŠKOHRANÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-siskohrani

ATLETICKÝ TROJBOJ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd6-atleticky-trojboj

STRAŠIDELNÉ REJDĚNÍ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-strasidelne-rejdeni

DÝŇOVÝ REJ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dynovy-rej

STRAŠIDELNÉ DÝŇOVÉ HRÁTKY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-strasidelne-dynove-hratky

HALLOWEEN

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-halloween

SVATOMARTINSKÉ SOUTĚŽE

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-svatomartinske-souteze

SVATOMARTINSKÁ HUSA

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-svatomartinska-husa

KOUZLA PODZIMU

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-kouzla-podzimu

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

ČERTOVINY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certoviny1

NA SNĚHU

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-na-snehu1

ANDĚLSKÉ VÁNOČNÍ DÍLNY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-andelske-vanocni-dilny

VÁNOCE V ŠD

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vanoce-v-sd

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vanocni-nadilka

VÁNOČNÍ NADÍLKA V ŠD6

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vanocni-nadilka-v-sd6

DOMINO Z CIHLIČEK

POZVÁNKA: VEČERNÍČEK - akce s rodiči

AKCE S RODIČI - VEČERNÍČEK

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-akce-s-rodici-vecernicek

VELIKONOČNÍ HRÁTKY

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-hratky

VELIKONOČNÍ TÝDEN

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-tyden

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-velikonocni-souteze1

HÝBEME SE

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hybeme-se

DEN S VODNÍM ZÁCHRANÁŘEM

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-den-s-vodnim-zachranarem

ČARODĚJNICKÝ REJ

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnicky-rej

HRAJEME SI NA ZÁCHRANÁŘE

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hrajeme-si-na-zachranare

ZÁBAVNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zabavne-reditelske-volno

SLAVÍME MDD

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-slavime-mdd

NA ZMRZLINĚ

,

PIRÁTSKÉ LÉTO

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-piratske-leto

PRVNÍ POMOC

Více fotografií naleznete na:https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-prvni-pomoc

UKONČENÍ PIRÁTSKÉHO LÉTA

Více fotografií naleznete na: https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-ukonceni-piratskeho-leta