logo
logo

 

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD

 

Co potřebuje váš žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku, papírové kapesníčky.

Co je naším cílem?

 • Naším cílem je především vytvářet žákům podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku.

Provoz ŠD

 • Ranní družina bude probíhat pondělí až pátek od 6:00 do 7:45 v prostorách jídelny ŠD6 (přicházející žáci zvoní u vchodu do jídelny)
 • Ranní družina je přístupná všem žákům školy, i nepřihlášeným.
 • Provoz družiny po vyučování bude do 16.30.
 • Žák je povinnen řídit se Řádem školní družiny.

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 • Po obědě v 12:45 hod. u vchodu do jídelny (1. a 2. ročník), v 13:30 hod. (3. ročník).
 • Další odchody ze ŠD – 14:30 hod., 15:30 hod. – před hlavním vchodem ZŠ.
 • Po 15:30 hod. v ŠD6 ve školní jídelně – nutné zvonit!
 • Ukončení provozu ŠD v 16:30 hod.
 • Vyzvedávání žáků ze ŠD jinými osobami než je zákonný zástupce je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců žáka (formulář). 
 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná, a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením data, hodiny a podpisem rodičů. Žáky nelze uvolňovat prostřednictvím omluvenky v neúplném znění. Žádáme rodiče, aby používali formulář ŠD.
 • Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny!

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září – prosinec 2019 celkem 800,- Kč. Částku je nutné uhradit do 27.9.2019 na účet školy. Informace k platbě najdete na webových stránkách v informacích pro rodiče.  Pokud částka nebude připsána na účet školy k tomuto datu, žák nebude moci ŠD navštěvovat a přestává být jejím žákem.
 • Za období leden – červen 2020 celkem 1200,- Kč. Částku je nutné uhradit do 18.1.2020 na účet školy.

 

Kontakty na pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 Markéta Šnajdrová +420 724 571 675
ŠD2 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka +420 724 571 645
ŠD3 Romana Sabatová +420 724 571 507
ŠD4 Dagmar Voplakalová +420 724 571 819
ŠD5 Michaela Tvrzníková +420 724 571 713
ŠD6 Miluše Ernestová +420 724 571 843
ŠD7 Jana Králiková +420 727 809 462

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

KARNEVAL - společná akce s rodiči

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Lesní městečko

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Návštěva Centra při ÚSP v Mladé Boleslavi

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Olympijský dvojboj - skok z místa a hod na cíl

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Zábavné odpoledne v Novém parku

 

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Soutěžní odpoledne ve ŠD1

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Alternativní divadlo - Z mechu a kapradí

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Výtvarná práce dětí ze ŠD5

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

KAŠTANOVÉ HRÁTKY

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

HALLOWEENSKÝ BOWLING

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

HRÁTKY S LISTÍM

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

HALLOWEEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

PODZIMNÍ SOUTĚŽ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

LESNÍ  SKŘÍTKOVÉ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

VYRÁBÍME...

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

PODZIMNÍ SOUTĚŽENÍ JABLÍČEK A HRUŠTIČEK

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Čertovské hraní ŠD1 a ŠD

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

ADVENT VE ŠD5

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

ČERTOVINY

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

NÁVŠTĚVA CENTRA PŘI ÚSP V ML. BOLESLAVI

 

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

VÁNOČNÍ NADÍLKA V ŠD6

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

ANDĚLSKÁ OPLATKA V DDM

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

VÁNOCE VE ŠD3

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

TŘÍKRÁLOVÉ SOUTĚŽE

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

Alternativní divadlo - ŠAPITÓ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

NÁVŠTĚVA MINIZOO

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020

KARNEVAL - společná akce s rodiči

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2019-2020