logo
logo

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD pro školní rok 2020/2021

 

pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 - Markéta Šnajdrová

ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

ŠD3 - Romana Sabatová

ŠD4 - Dagmar Voplakalová

ŠD5 – Michaela Tvrzníková

ŠD6 – Miluše Ernestová

ŠD7 – Jana Králiková

 

Provoz ŠD

 • Ranní družina v letošním školním roce probíhat nebude z provozních důvodů.
 • Oddělení ŠD budou otevřena pouze žákům I. a II. ročníku. Vždy žáci z jedné třídy budou navštěvovat jedno oddělení ŠD. Toto oddělení bude stále stejné a nebude se měnit. Žáci nebudou přecházet do jiného oddělení ani při odpoledním zaměstnání.
 • Provoz ŠD končí v 16.00.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

 • Žáky prvních tříd je možné si vyzvednout po obědě ve 12.45 před vchodem do školní jídelny. Další možnost vyzvednutí je ve 14.30, 15.30 a 16.00 před hlavním vchodem do školy.
 • Žáky druhých tříd si je možné vyzvednout dle rozvrhu takto:

2.A – Po 13.30, Út 13.30, St 13.30, ČT 12.45 Pá 12.45

2.B – Po 13.30, Út 13.30, St 13.30, ČT 12.45, Pá 12.45

2.C – Po 13.30, Út 12.45, St 12.45, Čt 13.30, Pá 13.30

 • Další odchody ze ŠD všechna oddělení - 14:30, 15:30, 16.00 – před hlavním vchodem budovy školy, ŠD 6 – před vchodem do školní jídelny
 • Ukončení provozu ŠD v 16.00 hodin.

 

Zápis do ŠD

 • Žáci I. a  II. ročníků obdrží v úterý 1.9.2020 od své třídní učitelky zápisní lístek.
 • Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat tř. učitelce ve středu 2.9.2020!
 • Školní družina pro žáky z 1. a 2. ročníků začíná ve středu 2.9.2020.
 • Pro žáky ze III.ročníku nebude v letošním školním roce otevřena školní družina z provozních důvodů.
 • O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 • Pro děti přihlášené do ŠD je docházka povinná a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit na formuláři školy – Žádost o uvolnění ze ŠD ( ke stažení na webových stránkách školy v rubrice „dokumenty, formuláře“)
 • Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka dítě uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno ze školní družiny
 • Vyzvedávání dětí ze ŠD nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců dítěte (formulář – bude vyplněn spolu se zápisovým lístkem)

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září – prosinec 2020 celkem 800,- Kč. Částku je nutné uhradit do 22.9.2020 na účet školy.
 • Účet školy: 19 - 484772399 / 0100, KB (Komerční banka)  
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol. Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • SS (specifický symbol) –
 • Za období leden – červen 2021 celkem 1200,- Kč. Částku je nutné uhradit do 19.1.2021 na účet školy.

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠD z rozhodnutí KHS nebo MZd delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu.

Co potřebuje vaše dítě do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku, papírové kapesníčky, šťávu,

Co je naším cílem?

 • Naším cílem je především vytvářet žákům podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku

 

Školní klub

Do školního klubu (ŠK) se mohou přihlásit žáci třetího ročníku. Žáci půjdou na oběd do školní jídelny sami po skončení vyučování a po obědě se shromáždí u bočního vchodu do školy ( ze strany od ŠJ) Tam si je převezme učitelka, která bude zajišťovat dozor ve školním klubu. Činnost ŠK bude probíhat v učebně Hv na I. stupni nebo ve venkovních prostorách. K účasti ve ŠK musí být žáci přihlášeni a účast ve školním klubu je hrazena.

Minimální počet žáků pro zahájení činnosti je 10.

Provozní doba ŠK bude následující:

Po - Čt 13.15 - 14.30

Pá        12.30 - 14.30

Ve 14.30 činnost klubu končí a žáky si rodiče převezmou před hlavním vchodem do školy.

Poplatek za ŠK

 • Poplatek za jeden měsíc ve školním klubu činí 700,- Kč.
 • Za období září – prosinec 2020 celkem 2800,- Kč. Částku je nutné uhradit do 22.9.2020 na účet školy.
 • Účet školy: 19 - 484772399 / 0100, KB (Komerční banka)  
 • Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol. Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.
 • VS = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.
 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, poplatek se hradí. Pokud dojde k přerušení provozu ŠK z rozhodnutí KHS nebo MZd delším než 5 dnů, úplata je poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu.

 

Kontakty na pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 Markéta Šnajdrová +420 724 571 675
ŠD2 Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka +420 724 571 645
ŠD3 Romana Sabatová +420 724 571 507
ŠD4 Dagmar Voplakalová +420 724 571 819
ŠD5 Michaela Tvrzníková +420 724 571 713
ŠD6 Miluše Ernestová +420 724 571 843
ŠD7 Jana Králiková +420 727 809 462

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁŘÍ - Hrátky na hřišti

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2020-20211

Podzimní soutěže

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2020-20211

Hrátky s padákem 

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2020-20211

Nanukový den

Neposedné myšky

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2020-20211

Komety

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-fotogalerie-skolni-druziny-2020-20211

Radouč park - sysli

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-radouc-park

Lesní městečko

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko

Lesní domečky

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-domecky

Výlet na Radouč

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vylet-na-radouc

Pohybové hry

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-pohybove-hry

Sportovní odpoledne

Více fotografií naleznete nahttps://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-sportovni-odpoledne

Stolování

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-stolovani

Lesní městečko

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-lesni-mestecko-2

ŘÍJEN

Hrajeme si s kaštany

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hrajeme-si-s-kastany

Hledání kaštanů

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-hledani-kastanu

Soví říše

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-sovi-rise

Dopravní hřiště

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dopravni-hriste

Naše semafory

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-nase-semafory

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Čertoviny

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-certoviny

Adventní výstava v Centru 83

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-adventni-vystava

ADVENTNÍ VYCHÁZKA

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-adventni-vychazka

VÁNOCE

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vanoce

DÍLNA SKŘÍTKŮ

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dilna-skritku

SNĚHULÁKOVÝ DEN

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-snehulakovy-den

PRVNÍ SNÍH

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-prvni-snih

RADOVÁNKY NA SNĚHU

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-radovanky-na-snehu

SÁŇKUJEME, BOBUJEME, ze sněhu se radujeme...

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-sankujeme-bobujeme-ze-snehu-se-radujeme

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

loutková pohádka ČERT A KÁČA

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektove-vyucovani

Projektový den s reprezentantem České republiky - VODNÍ ZÁCHRANNÝ SPORT

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-vodni-zachranny-sport

Zimní olympijské hry - historie

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zimni-olympijske-hry-historie

Projektový den  BRICK DO ŠKOL - LEGO

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-brick-do-skol-lego

Zimní olympijské hry - současnost

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-zimni-olympijske-hry-soucasnost

PROVAZOVÉ HRY

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-provazove-hry

Projektový den  BRICK DO ŠKOL - LEGO 2.

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-brick-do-skol-lego-2

ČARODĚJNICE

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnice

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-izs

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnicka-skola

ČARODĚJNICKÉ TALÍŘE

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnicke-talire

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carodejnicke-odpoledne

SLET ČARODĚJNIC

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-slet-carodejnic

NAŠE TĚLO

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-nase-telo

ČAROVNÝ LES

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-carovny-les

Projektový den  BRICK DO ŠKOL - LEGO 3.

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-brick-do-skol-lego-3

Projektový den  BRICK DO ŠKOL - LEGO 4.

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-brick-do-skol-lego-4

Projektový den  BRICK DO ŠKOL - LEGO 5.

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-brick-do-skol-lego-5

INDIÁNSKÉ LÉTO

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-indianske-leto

PLETEME NÁRAMKY

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-pleteme-naramky

PROJEKTOVÝ DEN - ZDRAVÉ ZOUBKY

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-zdrave-zoubky

Projektový den  BRICK DO ŠKOL - LEGO 6.

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-projektovy-den-brick-do-skol-lego-6

Dopravní soutěž

Více fotografií naleznete na https://www.zs7mb.cz/fotogalerie-sd-dopravni-soutez