Adresa
Václavkova 1082
Mladá Boleslav
Sekretariát
+420 326 733 971

Školní družina

Vítáme vás v novém školním roce 2017/2018

pedagogické obsazení oddělení školní družiny:

ŠD1 - Markéta Šnajdrová

ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka

ŠD3 - Romana Sabatová

ŠD4 - Dagmar Voplakalová

- ŠD5 - Milada Mizerová

ŠD6 - Miluše Ernestová

ŠD7 – Renata Bartoňová

 

Informace o platbách za družinu viz: http://www.zs7mb.cz/platba-za-druzinu

Informace pro rodiče žáků navštěvující ŠD

Provoz ŠD

 • Ranní družina bude probíhat pondělí až pátek od 6:00 do 7:45 v prostorách jídelny ŠD7 (přicházející žáci zvoní u vchodu do jídelny).
 • Od konce vyučování do 17:00.
 • Vzhledem k organizaci zájmových činností ŠD jsou stanoveny odchody žáků ze ŠD takto: žáci 1. a 2. ročníku po obědě ve 13:00  před vchodem u školní jídelny, žáci 3. ročníku ve 13.30 tamtéž. Následně žáci všech tří ročníků ve 14:30 a 15:30 před hlavním vchodem ZŠ. Odcházející žáci po 15.30  budou shromážděni  v prostorách jídelny ŠD7 - (při vyzvedávání zvonit u vchodu školní jídelny).
 • Žák je povinnen řídit se Řádem školní družiny.

      

Zápis do ŠD

 • Zápis žáků 1.roč. do ŠD probíhá 1.den v novém školním roce (4.9.2017). Zákonný zástupce vyplní u příslušné paní vychovatelky zápisní lístek s odchody dítěte ze ŠD.
 • Žáci ze 2. ročníků obdrží v pondělí 4.9.2017 od své třídní učitelky zápisní lístek dle písemné žádosti, kterou rodiče vyplnili ke konci školního roku 2016/2017.
 • Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat tř. učitelce v úterý 5.9.2017!
 • Školní družina pro žáky z 1. a 2. ročníků začíná v úterý 5.9.2017.
 • Žáci ze třetího ročníku jsou do ŠD zařazováni dle kapacitních možností (nutné odevzdat zápisní lístky v termínu).
 • O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáci ze 3. ročníků obdrží zápisní lístky v pondělí 4.9.2017  od své třídní učitelky.
 • Školní družina pro žáky ze 3. ročníků začíná ve středu 6.9.2017. ( V nezbytných případech, kdy je pro rodiče nezbytné žáka 3. třídy umístit do družiny již v úterý 5.9.2017, je nutné kontaktovat ředitelku školy, která o účasti rozhodne).
 • Žáci ze 3. ročníků, kteří nebudou přijati (dle kapacitních možností) obdrží písemné rozhodnutí ředitelky školy.
 • Pro žáky přihlášené do ŠD je docházka povinná a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením data, hodiny a podpisem rodičů.
 • Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny.
 • Vyzvedávání žáků ze ŠD nezletilými osobami je možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců žáka (formulář).
 • Kritéria pro přijetí žáků třetích tříd do školní družiny:

1) Včasné odevzdání zápisového lístku, nejpozději 5.9.2017 do 9.00 třídní učitelce

2) Předpokládaný čas pobytu v družině v letošním školním roce (délka pobytu v odpolední ŠD)

3) Docházka do ŠD v minulém roce (soustavná, s odchody po 15. hodině)

4) Rozhodnutí ředitelky

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 • Po obědě ve 13.00 hod. u vchodu do jídelny (1. a 2. ročník), ve 13.30 (3. ročník).
 • Další odchody ze ŠD - 14:30, 15:30 – před hlavním vchodem budovy ZŠ.
 • Po 15.30 hodině před vchodem školní jídelny (ŠD7) (nutné zvonit).
 • Ukončení provozu ŠD v 17.00 hodin.

 

Poplatek za ŠD

 • Poplatek za jeden měsíc ve školní družině činí 200,- Kč.
 • Za období září – prosinec 2017 celkem 800,- Kč. Částku je nutné uhradit do 22.9.2017 na účet školy. Přesné informace o platbě obdržíte první týden v září 2017.
 • Za období leden – červen 2018 celkem 1200,- Kč. Částku je nutné uhradit do 19.1.2018 na účet školy.

 

Co potřebuje váš žák do ŠD?

 • Oblečení + vhodnou obuv na pobyt venku, papírové kapesníčky.

 

Co je naším cílem?

 • Naším cílem je především vytvářet žákům podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračováním školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku.
 • I v tomto školním roce naše školní družina spolupracuje s kamarády z Centra při ÚSP v Mladé Boleslavi.

 

Telefonní kontakty:

 • ŠD1 - Markéta Šnajdrová  724 571 675
 • ŠD2 - Jitka Hrnčířová, vedoucí vychovatelka  724 571 645
 • ŠD3 - Romana Sabatová  724 571 507
 • ŠD4 - Dagmar Voplakalová  724 571 819
 • ŠD5 - Milada Mizerová 724 571 713
 • ŠD6 - Miluše Ernestová  724 571 843
 • ŠD7 – Renata Bartoňová 727 809 462

 • LESNÍ MĚSTEČKO

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • NÁVŠTĚVA MINIZOO

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • NÁVŠTĚVA CENTRA PŘI ÚSP V ML. BOLESLAVI

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • HALLOWEENSKÝ BOWLING, PÁRTY A VYRÁBĚNÍ

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • ČERTOVINY

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • DIVADLO - BABIČKA VYPRÁVÍ

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • ZIMNÍ RADOVÁNKY

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • ŠD1 HRAJEME SI V TĚLOCVIČNĚ - ŽÍŽALKY

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • KOUZELNÍK

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • KARNEVAL

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • OLYMPIJSKÉ HRY V ŠD

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 DIVADLO - PEJSEK A KOČIČKA

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • DIVADLO - JENÍČEK A MAŘENKA

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

 • POUŤ K MDD

Více fotografií naleznete zde:

http://www.zs7mb.cz/fotogalerie/galerie_skolni_druziny_2017_2018

Elektronická žákovská knížka
Aktuální projekty
"Miniolympiáda" druhých ročníků
více
Sedmička ovládla atletický víceboj na domácím hřišti
více


Cyklovlek BIKELINER®