logo
logo
28.08.2021

Samotestování žáků bude probíhat za asistence pedagogů a školních asistentů. Žáci od 2.třídy se otestují ve své třídě pod dohledem třídního učitele.

Testování nepodstupují žáci, kteří písemně doloží, že

  • jsou nejméně 14 dnů po plně dokončeném očkování
  • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (od prvního pozitivního testu na covid-19 neuběhlo 180 dní),
  • případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

               Žáci, kteří nepodstoupí testování – odmítnou ho:

                       · jsou povinni nosit ochranný prostředek (respirátor či zdravotnickou roušku) po celou dobu  pobytu ve škole,

                       · nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob,

                       · nesmí zpívat,

                       · v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Prvňáčci budou poprvé otestováni až 2. září. První den ve třídě prvňáčci nemusí mít roušky. Přivítání prvňáčků bude jako každý rok připraveno na prostranství před školou. Zahájení slavnostního přivítání bude v 8.15. Každého nového prvňáčka mohou do třídy doprovodit dva rodinní příslušníci, za dodržení protiepidemických opatření. (Respirátor nebo rouška musí být po celou dobu nasazená, při vstupu do školní budovy je nutná dezinfekce rukou).

 

Další opatření:

Žádáme rodiče, aby děti vodili jen před školu a čekali na ně před budovou školy, do školy vstupovali jen v případě, že jsou předem dohodnuti na schůzce s pedagogickým pracovníkem školy nebo s pracovnicí sekretariátu.  Každá osoba pohybující se ve společných prostorech školy musí mít zakryté dýchací cesty, žáci ve věku do 15 let mohou mít zdravotnickou roušku, ostatní osoby musí mít respirátor. V případě, že se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění, bude okamžitě umístěn do izolace, rodiče budou neprodleně vyzváni, aby si dítě vyzvedli a kontaktovali dětského lékaře.

Po kliknutí na následující odkaz je možné se seznámit s celým materiálem zaslaným MŠMT školám.

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf