logo
logo
Obecné informace týkající se školního parlamentu:
 
1) první zasedání bylo úvodní a rozdělovaly se funkce 
2) na druhém zasedání se řešily termíny zasedání a barva, společně s rekonstrukcí pro místo parlamentu 
3) na třetím zasedání se s Paní ředitelkou řešil rozpočet a ceny zařízení pro parlament 
4) na čtvrtém zasedání se sčítaly hlasy školního Ámose a řešil termín malování školního parlamentu 
5) rozhodnuto, že bude schránka pro nápady, do které můžou žáci vhodit papírek se svým nápadem, kdy nástěnka by se měla vyskytovat blízko ředitelny