logo
logo
05.05.2020
  • Žáci, kteří nenastoupí do školy, budou dle domluvy s jednotlivými vyučujícími výše uvedených předmětů vzděláváni distanční formou.
  • Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky; žák je povinen dodržovat hygienická pravidla,
  • V případě nepřítomnosti je nutné žáka omluvit (pro zjednodušení platí pravidla omlouvání dle školního řádu – absence žáka se však vede jako nezapočtená).