logo
logo
14.05.2021

Rozdělení vchodů při ranním zahájení vyučování:

1.,2. ročník – hlavní vchod levé dveře (jako dosud) – nejpozději v 8.00

3. ročník + 5.D, 5.E boční vchod vlevo od vchodu hlavního

4. ročník + 5.A, B, C hlavní vchod levé dveře – v čase 8.05 – 8.20

Žáci 1.,2. a 3. ročníku mohou přijít do školy již od 7 hodin. U hlavního vchodu si tyto žáky vyzvedává pověřená vychovatelka v 7.00, 7.15, 7.30, 7.45 a odvádí děti do třídy.

6.A,B,D, 7.B,D, 8.C boční vchod od ŠJ

6.C, 7.A,C, 8.A,B a 9. ročník hlavní vchod - pravé dveře 

Oba vchody pro II. stupeň jsou otevřené od 7.45 do 8.10. V 8.15 začíná vyučování.

Žáci odcházejí rovnou do třídy, šatny zůstávají zamčené. 

Podle nařízení MŠMT se ruší homogenita skupin. Výuka jazyků proto bude probíhat podle původního rozdělení. V původních skupinách je méně dětí a zpravidla jsou rozděleny podle svých schopností.

Žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít přihlášené obědy vždy v době prezenční výuky automaticky. Pokud nebudou chtít využít možnost oběda, je potřeba odhlásit oběd předchozí den do 14.00.