logo
logo
15.01.2019

 

  • Platby žáků za družinu na období leden až červen 2019 proveďte na účet 

19 - 484772399/0100

     Variabilní symbol = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje.

     Specifický symbol = 1919 

     Částka  = 1.200,-Kč  (200,-Kč na 1 měsíc)

     Platbu proveďte nejpozději do 20.1.2019

     Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol. Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.

 

 

V Mladé Boleslavi dne 27.12.2018

Renata Špringlová, účetní školy