logo
logo
05.09.2018
  •  Platby žáků za družinu na období září až prosinec 2018 proveďte na účet  19 - 484772399/0100 
  • Variabilní symbol = rodné číslo žáka (šestimístné číslo před lomítkem). Rodné číslo začínající 0 bude pětimístné číslo bez 0, protože 0 na začátku banka nezobrazuje. 
  • Specifický symbol = 1919
  •  Částka  = 800,- Kč  (200,- Kč na 1 měsíc)
  •  Platbu proveďte nejpozději do 21.9.2018

Pro správnou identifikaci je nutné uvádět variabilní symbol a specifický symbol. Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka a třídu.

V Mladé Boleslavi dne 5.9.2018
Renata Špringlová, účetní školy