logo
logo
 • Žádost o zařazení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky(.doc, .pdf)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, exkurzi a škole v přírodě(.doc, .pdf)
 • Žádost o úpravu rozvrhu - sportovní klub(.doc, .pdf)
 • Žádost o uvolnění - oznámení nepřítomnosti(.doc, .pdf)
 • Žádost o úpravu rozvrhu - lékařské doporučení(.doc, .pdf)
 • Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky(.doc, .pdf)
 • Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení(.doc, .pdf)
 • Žádost o odklad školní docházky(.doc, .pdf)
 • Žádost o vypracování individuálního vzdělávacího plánu(.doc, .pdf)
 • Oznámení o změně místa plnění povinné školní docházky(.doc, .pdf)
 • Oznámení o změně v osobních údajích žáka(.doc, .pdf)
 • Oznámení o krádeži, ztrátě, poškození vnesených věcí(.doc, .pdf)
 • Žádost o zařazení do kurzu českého jazyka pro cizince(.doc, .pdf)
 • Bezinfekčnost(.doc, .pdf)