logo
logo
02.10.2019
Tak nám začal nový školní rok a už jeho první měsíc přinesl řadu akcí.
 
1.ročníky
13.9. Městské divadlo: "Proletět duhou" - pohádka  1. A, B, C
16.9. Projektový den: "O perníkové chaloupce"  1, B, C
19.9. Projektový den: "O perníkové chaloupce"  1. A
V měsíci září zahájili žáci prvních ročníků celoroční hru s názvem "Za zvířátky nejen do 
pohádky", ve které se dozví mnoho zajímavých věcí ze světa zvířátek. Jako první už poznali myšku a kozu.
 
Každý z žáků si také v průběhu školního roku vytvoří svůj vlastní Slabikář - "Písmenkář".
 
 
2.ročníky
V měsíci září byl zahájen plavecký výcvik pro všechny druhé ročníky v délce 20 hodin. 
Řemeslem ševcovství byla otevřena celoroční hra „Za starými řemesly“. V projektovém 
vyučování se žáci dozvěděli nejen o historii ševcovského řemesla, ale také si připomněli 
pohádku O Popelce.
 
3.ročníky
11. 9.  –  třídy 3.A a 3.D se zúčastnily charitativního běhu TERIBEAR
 
Ve všech třídách začalo projektové vyučování TYGR
 
 
4.ročníky
Všichni žáci 4.ročníků si prověřili své znalosti dopravních značek a řešení situací na silnicích při přípravě "Malého cyklisty" na dopravním hřišti. Nejobtížnější ze všeho byla asi jízda zručnosti. Pokračovat budou ve výcviku v dubnu.
 
V městském divadle zhlédli žáci IV. B, C, D a E úžasné divadelní představení „ Poslední trik“ Georgese Milésé.
 
Vyučování bylo doplněno projekty Po prázdninách a V lese a únikovou hrou Návrat z prázdnin.
 
5.ročníky
11.9. běh Teribear hýbe Mladou Boleslaví - 5.A, C, D, E
12.9. Městské divadlo - Poslední trik - 5.E
13.9. Festival kultur Kosmonosy - 5.A, E
19.9. výukový program Boleslav II. na hradě - muzeum MB - 5.B
19.9. utkání Technology florb. MB x TJ Sokol Královské Vinohrady - 5.A, C, D, E
 
 
Školní družina
V měsíci září si děti ze školní družiny užívaly krásného počasí při různých sportovních aktivitách.
Navštívily prolézačky v Novém parku a na Radouči. Tamní lesík využily ke stavbě lesního městečka.
Nechyběla ani tradiční návštěva Centra při ÚSP v Mladé Boleslavi a jejich krámečku.
 
 
6.ročníky
16. – 18. 9. proběhl v areálu Čížovka jako každoročně adaptační kurz všech tříd tohoto ročníku. 
Jeho význam je zejména v tom, že se děti lépe poznají v nově vzniklých kolektivech. Všichni si kurz velmi užili. S nadšením se děti zapojily do všech her i nejrůznějších aktivit. Všem se líbil i pěší výlet na hrad Kost.
 
19. 9. byl celý 2.stupeň fandit mladoboleslavským florbalistům.
 
To by bylo zatím vše. Zdravím a ahoj příště