logo
logo
06.12.2019
AKCE LISTOPAD
Co nám přinesl poslední podzimní měsíc?
 
1.ročníky
6. 11. hudební koncert: "Dětská nota" - 1. A, B, C
8.11. "Městská knihovna" - beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou paní Andreou Popprovou - 1. A, C
22. 11. zahájení plaveckého výcviku - 1. A, B, C
27. 11. projektový den: "Dřív než přijde Mikuláš" 
 
2.ročníky
Začátek měsíce -  koncert „Dětská nota“ 
20.11. - podzimní sportování druháků . Vyhrála 2. A se 4 zlatými, 4 stříbrnými a 2 bronzovými medailemi. 2. místo se 2 zlatými a 6 bronzovými patří 2. C.Krásné 3. místo patří se 2 zlatými a 4 stříbrnými 2. B.
Projektové vyučování – perníkářství uzavřelo třetí školní měsíc. Žáci si připomněli pohádku o Perníkové chaloupce a sami si vyrobili a ozdobili perníky. 
Flétničkou 2. B pomohla rozsvítit vánoční strom.
 
3.ročníky
6. 11.  – všechny třídy navštívily koncert pěveckého sboru Paprsek Dětská nota
12. a 14.11. absolvovaly třídy tohoto ročníku exkurzi na Pražský hrad – prošly se Zlatou uličkou, prohlédly si věž Daliborku, Vladislavský sál a katedrálu svatého Víta.
V průběhu celého měsíce probíhalo projektové vyučování ŽIRAFA, v hodinách TV 
Výuka basketbalu trenérem oddílu TJ AUTO ŠKODA.
Byl také ukončen plavecký výcvik ziskem mokrého vysvědčení.
 
4.ročníky
Také žáci tohoto ročníku se učili v hodinách TV basketbal a ještě navíc si zabruslili
V rámci kultury navštívili koncert sboru Paprsek
Při návštěvě knihovny si prověřili svoje znalosti o knihách a jejich ilustrátorech a vedli si při tom moc dobře
Žáci IV.A si pak připravili jednu speciální akci – dramatizaci událostí 17.listipadu, kterou předvedli svým mladším i starším spolužákům a rodičům, a to s velkým úspěchem
 
5.ročníky
4. – 8.11.  děti navštívily Dětskou notu
19.11. se dívky 4. a 5.ročníku účastnily turnaje ve florbalu
21.11. ve florbalovém turnaji soutěžili chlapci
29.11. si žáci 5.A a 5.D byli zabruslit
Vánoční atmosféru pak načerpali žáci 5.A a 5.E na vánočních trzích v Kosmonosích
 
II.stupeň
8.ročníky
Návštěva ČOV v Podlázkách
Ve dnech 19.11.2019 a 22.11.2019 měli žáci 8. ročníků možnost navštívit Čističku odpadních vod v Podlázkách. Exkurze prakticky doplňovala učivo chemie o vodě.  V čističce nás přivítali s úsměvem pracovníci, kteří nás po areálu provedli, vysvětlili fungování jednotlivých etap čistění odpadní vody a odpovídali na naše otázky. Poté jsme se odebrali do zasedací místnosti, kde jsme se dověděli další zajímavé informace o historii výstavby potrubí v Mladé Boleslavi, o historii ČOV Podlázky a následně o procesu čištění odpadních vod.  Tentokrát jsme měli možnost nahlédnout i do řídící místnosti, kde se na monitorech počítačů zobrazují informace o všech čističkách odpadních vod, které patří pod ČOV Podlázky. Zároveň jsme nahlédli do grafu průtoku odpadní vody a zjistili jsme, jak rapidně se průtok snižuje v nočních hodinách. Ve škole pak na exkurzi navazovala diskuze a skupinové projekty osmáků o čištění odpadních vod. Žáci každé třídy následně vybírali nejlepší z projektů ve své třídě.
 
6.ročníky
Exkurze IQ Landia Liberec
Žáci všech 6. tříd naší školy měli možnost v rámci výuky fyziky navštívit dne 28. 11. 2019 IQ Landii Liberec. V průběhu exkurze pracovali ve skupinách a hledali odpovědi na zajímavé úkoly. Hledání odpovědí bylo pro většinu z nich zábavné. Po nalezení správného stanoviště museli žáci úkol prakticky provést, odpověď zaznamenat celou větou a doplnit ji nákresem. Podle nadšených tváří a odevzdaných úkolů se všem v IQ Landii líbilo a domů si odváží tip na skvělý rodinný výlet.
 
28.11. si žáci I. i  II. stupně společně zazpívali a zarecitovali při slavnostním rozsvícení našeho vánočního stromu
 
Zdravím a ahoj příště