logo
logo
28.12.2019

1.ročníky

12. 12. třídní kolo recitační soutěže

16. 12. Městské divadlo: "O Kačence a Raráškovi"

17. 12. školní kolo recitační soutěže

18. 12. vánoční besídka

19. 12. filmové představení : "Ledové království 2"

2.ročníky

Prosinec jsme zahájili návštěvou knihovny. 5. 12. nás navštívil Mikuláš, anděl a čert. Slíbili jsme, že budeme hodní a pilně se budeme učit.

Zpěv nás provázel druhý týden. Po třídních kolech, kde bylo vybráno 5 nejlepších zpěváků se konalo hudební zápolení 2. ročníků. Nejlepšími zpěváky se stali Arnošt Horský z 2. C, Nikolka Repšová a Kateřina Šenkýřová z 2. B. Gratulujeme.

Poslední týden byl plný akcí, které zpříjemnily čekání na Ježíška - Divadlo o Kačence a Raráškovi, zdobení stromečků pro zvířátka na Radouči, dílničky na hradě, vánoční besídky, kino Ledové království.

3.ročníky

6. 12. – OK ve sportovní soutěži všestrannosti žáků 1. stupně ZŠ – 5. místo. Školní družstvo tvořili 4 chlapci a 4 dívky z 3. a 5. ročníku. Disciplíny – přihrávky, hod plným míčem, přeskoky přes švihadlo, šplh.

Všichni žáci pak absolvovali projektové vyučování TUČŇÁK, zabruslili si na ledové ploše u ŠKODA MUZEA, navštívili filmové představení Ledové království 2 a se školou se rozloučili třídní vánoční besídkou

4.ročníky

Prosinec byl stejně jako všude ve znamení blížících se Vánoc. Ve třídách vyráběly děti dárky pro svoje nejbližší, zdobily stromečky a rozdávaly si sladkosti z adventních kalendářů.

Třídy IV. B a IV. E zhlédly 10. prosince muzikál s nádhernými kostýmy a hudbou v Hudebním divadle v Karlíně – Královna Kapeska.

12. a 13. prosince si žáci IV. B a IV. A procvičili svoji zručnost a kreativitu v Zimní dílně v Muzeu Mladoboleslavska na hradě. Vyrobili si kouzelné přání s betlémem a užili si vánoční atmosféru. Třída IV. A si vyzkoušela také svoje technické schopnosti v zážitkovém programu s legem „Velký inženýr“.

Svoje bruslařské umění si procvičily v několika hodinách bruslení u Bondy i na zimním stadionu děti ze IV. A, C, D.

V turnaji v házené bojovala družstva kluků a holek z IV. A a IV. C.

Všechny třídy pokračovaly v hodinách tělesné výchovy v lekcích basketbalu.

Od 16. prosince připravila paní učitelka Mirka Tomašovová projekt pro všechny třídy z B2 – „Zpívání koled na schodech“.

Poslední týden vyučování ve všech třídách proběhly projekty „Vánoce“, vánoční besídky a všechny děti navštívily filmové představení „Ledové království 2“.

5.ročníky

Bruslení - 5. A, C, D, E

6.12. - vybraní žáci - Sportovní soutěž všestrannosti žáků 1.stupně

6.12. 5.E - zimní dílna na hradě

17.12. 5.C vánoční besídka pro rodiče

18.12. 5.A vánoční zážitkový program s Lego "Velký inženýr"

19.12. kino - Ledové království 2

20.12. vánoční besídky ve třídách

16. - 20. 12. "vánoční zpívání na schodech" - každé ráno se žáci 4. a 5.ročníků scházeli a zazpívali si vánoční koledu

II.stupeň

Ještě na konci listopadu navštívila 6.D TEMPL s programem Pravěké rituály. Žáci vyráběli amulety, kreslili pravěké obrazy, pracovali s kůží a zahráli si na pravěké nástroje.

18.12. navštívili sedmáci v rámci výuky dějepisu MĚSTSKÝ PALÁC TEMPL s programem Kultura ve středověku. Zkusili si psát husím brkem, pečetit listinu, namalovat iniciálu, seznámili se se středověkými mírami.

12.12. si prověřili žáci šestých ročníků své bruslařské umění na malé hale zimního stadionu

19.12. navštívili žáci druhého stupně filmové představení JUMANJI

20.12. se pak všichni žáci rozloučili se školou, tedy alespoň pro tento kalendářní rok, vánočními Besídkami

 

A to je pro letošek vše. Do nového roku přeji všem hodně zdraví a pohody.

Tak ahoj v příštím roce.