logo
logo
11.01.2019

Malé ohlédnutí za posledním měsícem v roce
1.ročníky
Proběhlo školní kolo výtvarné a recitační soutěže.
V recitační soutěži na téma „ Zima – Vánoce“ se umístili :

1. místo -  Arnošt Horský,1.C

2. místo – Vojtěch Zajíček., 1.A

3. místo – Veronika Brynychová,1.B


Ve výtvarné soutěži na téma „ Pohádková postava“ zvítězila Mia Vejvodová z 1. A, druhé 
místo obsadila Dominika Babáková z 1. A a třetí skončila Zuzana Bednářová z 1. A
Děti zahájily plavecký výcvik.

2. ročníky
Ve třídách 2. A a 2. B pokračoval projekt „ Zdravá pětka“.
Ve všech třídách proběhlo školní kolo pěvecké soutěže.
Žáci v tomto předvánočním čase nezapomněli ani na zvířátka a přinesli jim na Radouč 
spoustu pochoutek.
Školní parlament uspořádal pro druhé ročníky vydařenou akci s názvem „ Pohádková 
dobrodružství“. Dětem i vyučujícím se představení velmi líbilo.

3.ročníky
Třídy 3. B, E navštívily výtvarnou dílnu Andělské Vánoce v Museionu Hradu. Děti si 
vyzkoušely vytvořit několik živých obrazů z vyprávění o narození Ježíška a také téměř
 zapomenuté české řemeslo drátování a vyrobily si svého drátěného anděla.
Všechny třídy si také byly zabruslit.

4.ročníky
Také žáci tohoto ročníku si vyzkoušeli své bruslařské umění.
Třída 4. C pak navštívila knihovnu a pro rodiče uspořádala besídku na téma „ Vánoce ve 
světě“.

5. ročníky
Proběhlo školní kolo matematické olympiády, 9 úspěšných řešitelů postupuje do okresního 
kola.
Děti z 5. C navštívily miniZOO DDM Mladá Boleslav a ještě na Radouči pro volně žijící zvířata 
nazdobily strom různými dobrotami.
Své sportovní nadání prověřily děti ze tříd 5. A, D při bruslení.

Všechny třídy 1. stupně plus 6. a 7. ročníky navštívily filmové představení Čertí brko.
Poslední den školy před Vánocemi prožili žáci vánočními besídkami.

Školní družina
Děti ve školní družině v období adventu navštívily Centrum při ÚSP v MB.
V rámci akce Čertoviny si zasoutěžily v čertovských soutěžích, absolvovaly vánoční turnaj v 
tělocvičně, roztočily to na vánoční diskotéce nebo si vyrobily jen tak něco pro radost.


2. stupeň

Také žáci 2. stupně prověřili své bruslařské umění.

Žáci 8. a 9. tříd zhlédli filmové představení Bohemian rhapsody.

V posledním předvánočním dni se pobavili při školních besídkách.

 

Zdravím a ahoj příště