logo
logo
02.02.2020

1.ročníky

9. 1. Novoroční setkání s žáky naší školy a jejich rodiči - společné přivítání nového roku

V průběhu celého měsíce probíhala celoroční hra "Za zvířátky nejen do pohádky", tentokrát na téma tučňák

30. 1.  naše 1. vysvědčení, které jsme oslavili návštěvou kina představením "Zakleté pírko".

 

2.ročníky

Nový rok jsme přivítali ve škole 9. 1. 2020. Na novoročním vystoupení zazněly i flétničky z 2 .B. Pilně jsme se učili a plnili všechny pololetní práce. Zbyl však i čas na bruslení, projektové vyučování a soutěže. V lednu nám pomohla pohádka – Krtek a kalhotky v projektovém vyučování – tkalcovství a barvířství. Zúčastnili jsme se také ekologického projektu celé školy – třídění odpadu. V ročníkové soutěži v recitaci zvítězila Viktorka Mikešová, Hana Pánková a Anetka Videcká.
Pololetí jsme ukončili nejen krásným vysvědčením, ale také návštěvou kina.

3.ročníky
Proběhla třídní kola v recitaci, z každé třídy postupují 2 žáci do školního, které se uskuteční v únoru Basketbalový turnaj mezi třídami – vítězství 3. B, bude reprezentovat naši školu v turnaji boleslavských škol                         

Dopravní výchova – preventivní program ŠKODA AUTO Bezpečný pátek -   pravidla správného poutání v autě, přecházení silnice, chůze a  jízda na kola po silnici, použití reflexních prvků

Školní ekologický projekt – třídění odpadu

3.B – bruslení 

4.ročníky

Všechny čtvrté ročníky se zúčastnily turnaje v basketbalu. 
Dvakrát bruslit byly na Zimním stadionu MB třídy IV. A,B,C,D. 
Čtvrté třídy se také aktivně zapojily do celoškolního EKO PROJEKTU.
6. ledna zhlédly třídy IV.E, B divadelní představení „ Jak žil Jules Verne“.
V projektu „Cestujeme po ČR“ si zopakovaly svoje znalosti děti ze IV.B.
Filmové představení „Zakleté pírko“ bylo slavnostní předehrou k rozdávání 
vysvědčení.

5.ročníky

Žáci 5.ročníků navštívili knihovnu MB, kde proběhla beseda o knihách. 

Třídy 5.A, 5.D a 5.E byly několikrát bruslit.

Někteří žáci se účastnili školního kola Pythagoriády.

Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády se 29.1. účastnili okresního kola  Gymnáziu J.Pekaře.

23. a 24.1. vybraní žáci 5.ročníků reprezentovali školu v krajském kole ČEPS CUPu ve florbalu. 

Chlapci se umístili na 5.místě a dívky přivezly bronzovou medaili.

První pololetí žáci zakončili návštěvou kina zhlédnutím pohádky Zakleté pírko.

 

II.stupeň

7.ročníky
V lednu proběhlo školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Zúčastnilo se 5 žáků ze sedmých tříd. Soutěž vyhrál Adam Pekař  ze 7.A, který byl nejlepším nejen v písemném testu, ale hlavně v ústní části. Na druhém místě skončil Filip Soukup ze 7.A a třetí místo obsadil Matěj Rastočný ze 7.B. Účast byla velmi nízká, ostatní žáci neměli zájem porovnat své schopnosti mluvit anglicky. Věřím, že příští rok bude o soutěž větší zájem. V okresním kole, které se koná 12.2. na naší škole, bude soutěžit  A.Pekař a F.Soukup. Držíme jim palce!

8. a 9.ročníky
V lednu proběhlo školní kolo soutěže v anglické konverzaci. V písemné části se zúčastnilo 22 žáků. V ústní části bojovalo žáků 10. Nejlepším soutěžícím byla jako v loňském roce Alena Blažková z 9.B. Velmi těsně skončil na 2. místě Robin Pelc z 9.A. Třetí místo obsadil David Pekař z 9.C. Do okresního kola, které se koná 12.2. na naší škole, postupuje Al. Blažková a R. Pelc. Budeme jim držet palce, aby byli co nejlepší a postoupili do krajského kola. 

20.1. proběhlo na naší škole okresní kolo olympiády v ČJ. Naši školu úspěšně reprezentovaly Kristýna Martínková z 9.A, která obsadila krásné 5.místo, a Karolína Řípová ze třídy 9.D, která skončila na Pěkném 10.-11. místě. Oběma moc gratulujeme.

 

Všem krásné jarní prázdniny a ahoj příště