logo
logo
04.05.2019

1.ročník

26.4. si žáci prvních ročníků poprvé oblékli barevná trička svých týmů a soutěžili o cenné medaile ve sportovních disciplínách (šplh, skok z místa, hod o zeď, hod do dálky). Soutěžní týmy tříd byly velmi vyrovnané. Všem vítězům gratulujeme!
1 . A  získala  9 medailí
1.   B získala  7 medailí
1.  C získala   8 medailí

Kromě sportování si prvňáčci vyšli i za kulturou do Městského divadla Mladá Boleslav, kde 30.4. zhlédli představení „ Alenka a její říše divů.“


2.ročník

11.4. žáci 2.A a 2.B navštívili svíčkárnu RODAS v Šestajovicích

3.ročník
Všichni žáci třetích ročníků strávili měsíc duben pilnou prací. Připravovali se na psaní čtvrtletních testů a ve všech předmětech přišla spousta nového učiva. Zpestřením byla celoroční hra " Máme rádi zvířata " a ochutnávka mléčných výrobků v rámci projektu "Mléko do škol". Skvělá byla také úniková hra "Hon na vajíčka". Děti si ji moc užily, spolupracovaly na plnění neznámých úkolů, řešily různé šifry, aby získaly kód k otevření pokladu a nakonec v truhle s pokladem objevily čokoládová vajíčka pro celou třídu.

4.ročník
Někteří žáci po napsání testu z pravidel silničního provozu a po absolvování jízdy zručnosti na dopravním hřišti získali průkaz cyklisty.
Ve všech třídách proběhlo projektové vyučování o Karlu IV.
Vybraní žáci v kategorii 1. – 3. roč. a 4. -5. roč. absolvovali štafetový běh, kde v obou kategoriích obsadili 1. místo a postupují do krajského kola.
Další vybraní žáci ve stejných kategoriích úspěšně soutěžili v McDonald’s Cupu a postoupili do okresního kola.

5.ročník
Žáci 5.A, 5,D zhlédli interaktivní výstavu „ Moje tělo“ v Bondy.
Zájemci z tohoto ročníku se zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda,         9 z nich postupuje do okresního kola.
11.4. proběhlo okresní kolo ve vybíjené chlapců, žáci naší školy obsadili pěkné 3. místo.
Projektové vyučování tohoto měsíce bylo na téma Česká televize a Velikonoce.
Následně se uskutečnila i exkurze do České televize a do ČNB.


Školní družina
Také po vyučování ve školní družině děti absolvovaly mnoho akcí.
V zábavném odpoledni se pobavily v Novém parku s Boleslavským hradem a Michalovickou putnou, užily si zde prolézačky a pochutnaly si na zmrzlině.

V ŠD děti zaujala nová hra s létajícím talířem KANJAM.

3.4. navštívil naši ŠD kouzelník. Jakub Peták je žákem naší školy a připravil si pro děti zajímavé představení, zasvětil je do tajů magie a naučil je jednoduchým trikům.

V tomto měsíci byla řada aktivit spojena s Velikonocemi – děti barvily vajíčka tradiční technikou, vyráběly různé velikonoční dekorace, na chodbách školy soutěžily na různých stanovištích ve velikonočních soutěžích, dokonce měly velikonoční diskotéku, kde se každá družina oblékla do jiné barvy – prolínalo se zde oblečení v barvě bílé, žluté, zelené a modré.

Poslední den v měsíci patřil tradičně „ čarodějnicím“. Děti se převlékly do kostýmů a masek, zatančily si čarodějnický taneček a prolétly se na koštěti. Nechyběly ani soutěže a vyhlášení nejlepší masky.

 

 2. stupeň

2. dubna navštívili žáci 9. ročníků Památník Terezín a město Litoměřice. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o vybudování pevnostního města za Josefa II., ale hlavně mnoho o jeho úloze za 2. světové války coby židovského ghetta.

12.4. si žáci 7. ročníků prohlédli skanzen v Přerově nad Labem. Zde se od roku 1967 nachází Polabské muzeum, kterým žáky provedla místní průvodkyně. Seznámila žáky s lidovou architekturou, tradicemi a zvyky našich předků. V budově staré školy si sedmáci prohlédli výstavu Jaro na vsi a vyrobili si velikonoční ozdobu.

16. dubna se pak žáci 8. tříd jeli podívat na Pražský hrad. S průvodci si prohlédli katedrálu sv. Víta a Vladislavský sál, navštívili také baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Bílou věž, Daliborku a expozici Příběh Pražského hradu. 

Děvčata 8. a 9. ročníků se zúčastnila turnaje ve volejbalu v Benátkách nad Jizerou, kde obsadila 4. místo.

Zdravím a ahoj příště