logo
logo
12.11.2018
MĚSÍC ŘÍJEN 
1.ročníky
 Zahájení mezinárodního programu MISP- Masáže ve školách. Přínosem pro dítě je např.       zvýšení zodpovědnosti a respektu k sobě i k druhým, rozvoj sebevědomí, paměti a  koncentrace a podpora procesu učení.
Výukový program Zdravá pětka - Program seznámil žáky s  5 základními zásadami zdravého stravování.
 
2.ročníky
10.10.  -  návštěva Polabského  národopisného muzea, Přerov nad Labem  - 2.C, 2.D
11.10.  -  návštěva Kozí farmy, Pěnčín - 2.A, 2.B
25.10.  -  výukový program Zdravá pětka - 2.D
31.10.  -  výukový program  Zdravá pětka - 2.C
 
3. ročníky 
Celoroční hra Máme rádi zvířata -projekt VELBLOUD
Halloweenské tanečky - III.C
Halloween ve III.B
 
5. ročníky
9. 10. – přírodovědná exkurze do planetária Praha 5. A, B, C, D
             program: Kde začíná vesmír
  
projekt vesmír – 5. A, B, C, D 
 
25. 10. – víceboj třídních družstev 5. A, B, C, D
    disciplíny: přihrávky o stěnu, přeskoky přes švihadlo, hod plným míčem, šplh
    pořadí: 1. místo 5. A, 2. místo 5. D, 3. místo 5. C, 4. místo 5. B
 
26. 10. – návštěva programu Československé obce legionářské v DK Mladá Boleslav
               působení legií za 1. světové války, vznik Československa  5. A, B, C, D
 
31. 10. – vlastivědná exkurze do Národního divadla v Praze 5. A, D
  1. 11. – vlastivědná exkurze do Národního divadla v Praze 5. B, C
    komentovaná prohlídka prostor staré budovy ND od základních kamenů až k trigám na střeše
 
florbal:    O pohár hejtmanky Středočeského kraje
               smíšené družstvo 4. – 5. ročník 2. místo
 
               ČEPSCUP družstvo chlapců 2. – 5. ročník     6. místo
 
7. a 8. ročníky
17.10. – 2. a 3. místo v přírodovědné soutěži Za našimi stromy – dvě družstva dívek z těchto ročníků získalo toto krásné umístění v konkurenci 12 škol / obsahem bylo splnění několika náročných úkolů a vysazení stromků v lesoparku Štěpánka/
 
31.10. – účast starších žákyň v turnaji ve florbalu
 
 
Rodilá mluvčí
Velmi důležitá informace se týká výuky anglického jazyka na naší škole. Novou posilou učitelského sboru je od září 2018 Emily Ryan, rodilá mluvčí pocházející z New Yorku.
Vystudovala Kolumbijskou univerzitu  - obor historie. Emily vyučuje anglický jazyk nejen na 2. stupni, ale také na 1. stupni  (4. a 5. třída). Její působení na naší škole je pro žáky i učitele velkým přínosem. 
 
Zdravím a ahoj příště