Adresa
Václavkova 1082
Mladá Boleslav
Sekretariát
+420 326 733 971

Integrované děti

Celková koncepce školy se zaměřuje na maximální individualizaci přístupů k výchovně vzdělávací práci s ohledem na schopnosti a možnosti každého žáka.

Ambulantní náprava poruch učení

  • Ambulantní náprava poruch učení podle individuálních plánů probíhá formou nepovinného předmětu "Náprava SPU".
  • Všichni žáci, kteří jsou doporučeni odborným pracovištěm k integraci, mají na základě žádosti zákonného zástupce a pokynů pedagogicko psychologické poradny zpracován individuální program, který je pravidelně vyhodnocován a konzultován se všemi vyučujícími. Plány podléhají i pravidelným kontrolám výchovných poradců, vedení školy i specializovaných pracovišť.
  • Databáze registrovaných žáků je průběžně aktualizována a všichni vyučující jsou seznámeni se směrnicemi pro práci s touto skupinou dětí.
  • Registrace je prováděna výchovnými poradci v souladu s platnou legislativou o ochraně citlivých údajů žáků.
  • Škola organizuje i program, zaměřený na poruchy pozornosti po názvem HY-PO program, který je garantován výchovnou poradkyní pro první stupeň Mgr. Danou Šilhánovou a je určen i předškolním dětem před jejich nástupem do prvního ročníku.
Elektronická žákovská knížka
Aktuální projekty
"Miniolympiáda" druhých ročníků
více
Sedmička ovládla atletický víceboj na domácím hřišti
více


Cyklovlek BIKELINER®