Adresa
Václavkova 1082
Mladá Boleslav
Sekretariát
+420 326 733 971

Formuláře

PŘIHLÁŠKY

  ŽÁDOSTI, OZNÁMENÍ

  • Žádost o zařazení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky(.doc, .pdf)
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, exkurzi a škole v přírodě(.doc, .pdf)
  • Žádost o úpravu rozvrhu - sportovní klub(.doc, .pdf)
  • Žádost o uvolnění - oznámení nepřítomnosti(.doc, .pdf)
  • Žádost o úpravu rozvrhu - lékařské doporučení(.doc, .pdf)
  • Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky(.doc, .pdf)
  • Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení(.doc, .pdf)
  • Žádost o odklad školní docházky(.doc, .pdf)
  • Žádost o vypracování individuálního vzdělávacího plánu(.doc, .pdf)
  • Oznámení o změně místa plnění povinné školní docházky(.doc, .pdf)
  • Oznámení o změně v osobních údajích žáka(.doc, .pdf)
  • Oznámení o krádeži, ztrátě, poškození vnesených věcí(.doc, .pdf)
  • Žádost o zařazení do kurzu českého jazyka pro cizince(.doc, .pdf)
  • Bezinfekčnost(.doc, .pdf)
  Elektronická žákovská knížka
  Aktuální projekty
  "Miniolympiáda" druhých ročníků
  více
  Sedmička ovládla atletický víceboj na domácím hřišti
  více


  Cyklovlek BIKELINER®